Fremragende Outsourcing-Tjenester

Vi tilbyder europæiske og skandinaviske virksomheder en fuld palet inden for nearshoring tjenester med kvalitet som første prioritet. Alle vores tjenester udføres af særdeles erfarne og kvalificerede medarbejdere, som deler vores kunders kultur og mentalitet, og som arbejder på kontorer placeret her i Europa – mindre end to timer væk fra de fleste skandinaviske lufthavne.

Callcenter Outsourcing

Runways serviceområde for kundeservice callcenter outsourcing kombinerer omkostningsreduktion og procesforbedring med fremragende kundeservice, kvalitetssikring og specialtrænede medarbejdere, der taler skandinaviske samt andre sprog flydende, så dine kunder føler, at de har ringet til et lokalt callcenter.

Regnskabsassistance

At nearshore dine regnskabstjenester til Runway er den letteste og hurtigste vej til at forbedre dine regnskabsprocesser og spare betydelige summer i forhold til at have eget bogholderi i din virksomhed.

Telemarketing

Sproglige og kommunikative færdigheder er nøglen til succes inden for telemarketing. Runway kombinerer sprogfærdigheder med strategiske telesalgstaktikker udviklet af erfarne telesælgere, der kan sælge ethvert produkt og enhver tjeneste.

IT Outsourcing

Vi følger udviklingen inden for IT og benytter den seneste teknologi til hele tiden at tilbyde innovative IT tjenester, som hjælper vores kunder med at effektivisere deres forretningsprocesser, højne kundetilfredsheden samt at få en konkurrencemæssig fordel fra enestående omkostningseffektivitet.

HR Outsourcing

Med udgangspunkt i 13 års erfaring med rekruttering og anden HR udbyder vi alle tjenester inden for outsourcing af HR og sikrer hurtig rekruttering af specifikke medarbejderprofiler.

Skræddersyede Løsninger

Vores mål er at hjælpe vores kunder med at nå deres. For at gøre det muligt er alle vores tjenester skræddersyet kunder og branchers specifikke behov. Fra medarbejderrekruttering til tjenesteudbud yder vi topklasse nearshoring tjenester med enestående omkostningseffektivitet. 

Back Office-Tjenester

Runways back office-tjenester kombinerer procesforbedring og omkostningsreduktion med fremragende servicekvalitet og real-time servicetilsyn samtidig med at skalérbarhed og tilpasning til kundens ønsker og behov bevares.

Indtastning af data

Særdeles effektive og præcise tjenester inden for indtastning af data med bemærkelsesværdig omkostningseffektivitet, kyndighed i at behandle data af forskellige kompleksitetsniveauer på 15 sprog og med pertentlige kvalitetssikringsprocesser.

Markedsundersøgelse

Runways tjenester inden for markedsundersøgelse giver dig præcise data – hurtigt og med minimale kvotaoverskridelser. Vi benytter modersmålstalende teams, som arbejder i 10:1 serviceteams for at sikre fremragende datakvalitet under opretholdelse af bemærkelsesværdig omkostningseffektivitet.

 • Kombinerer omkostningsreduktion og procesforbedring
 • Fremragende kundeservice sikres gennem professionelle in-house træningsprogrammer
 • Nearshoring callcentre i 5 lande med færdigheder i 15 sprog
 • Kvalitetssikring, fuld procestransparens samt adgang til real-time data
 • Kunden som samarbejdspartner og skræddersyede BPO-ydelser

 

Nearshore callcentre

Runway er blandt de største udbydere af callcenter outsourcing-tjenester uden for Skandinavien og tilbyder ydelser på norsk, svensk, finsk, dansk samt 11 andre sprog. Med mere end 13 års BPO-erfaring og over 600 medarbejdere spredt over 9 kontorer i 6 lande gør vi en dyd ud af at være den førende BPO-partner for skandinaviske virksomheder, der ønsker at outsource deres callcentre til en samarbejdspartner med specialtrænede medarbejdere med fremragende sprogkundskaber og høje kvalitetsstandarder for kundeservice. Modsat offshore BPO-virksomheder tilbyder vi nearshore BPO-ydelser. Det muliggør, at vi kan rekruttere medarbejdere med en kultur og mentalitet tilsvarende kundens – ligesom det også er langt lettere for vores skandinaviske kunder at besøge Runways kontorer, idet langt de fleste af vores kontorer ligger placeret inden for en to-timers flyvetur fra de fleste skandinaviske lufthavne.

Outsourcing af callcentre

Skræddersyede tjenester er et af de nøgleparametre, hvorpå Runway differentierer sig fra andre callcenter bpo serviceudbydere. Vi ser den enkelte kunde som en samarbejdspartner frem for en modtager af serviceydelser, og derfor er opbygning af gensidig tillid af afgørende vigtighed. Desuden tilbyder vi den enkelte kunde en pakke af tjenester, der er specifikt tilpasset kundens behov og ønsker, og vores outsourcing-tjenester ydes af særdeles engagerede og erfarne medarbejdere, der arbejder på kontorer, som holder skandinaviske standarder for arbejdsmiljø. Vores generelle set-up for callcenter teams består af dedikerede service teams, der arbejder for en enkelt kunde, og som har en teamleder for hver ti ansatte. Vores set-up kan dog ændres og tilpasses den enkelte kundes behov. Ud over outsourcing af callcentre tilbyder vi også implementering af IT infrastruktur til virksomheder, der ønsker at udvikle afdelinger med in-house callcentre.

Implementering af IT arkitektur og IT infrastruktur.

Runway callcenterydelser:

 • Inbound (indgående) og outbound (udgående) callcentre
 • Kundeservice på basalt samt højt teknisk niveau
 • Callcenter-ydelser på 15 sprog
 • Kvalitetsgaranti og -overvågning
 • Undersøgelser af slutbruger-tilfredshed
 • Prognoser og skemalægning
 • People management

Andre callcenterrelaterede ydelser:

 • Rekruttering og oplæring af medarbejdere
 • Opsætning af arbejdsstationer
 • Opsætning af servere og IP-telefoni
 • Implementering af IT infrastruktur til in-house callcentre

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af alle vores outsourcing-ydelser er af højeste prioritet for os. Som en del af vores callcenter outsourcing-tjenester tilbyder vi også kvalitetsovervågning udført af et særligt kvalitetssikringsteam, der holder øje med nøjagtighedsraten målt på kritiske fejl, kundetilfredshed samt andre kvalitetskrav, og som løbende rapporterer i forhold til den enkelte kundes kvalitetsparametre.

Runway kan også tilbyde outsourcing af callcentre, som indrettes særligt efter specifikke referencepunkter for kvalitet og slutbruger-tilfredshed, som følges tæt og analyseres løbende for at sikre fremragende servicekvalitet.

Kvalitetsparametre for callcenter-tjenester:

 • 80% af opkald besvaret inden for 20 sekunder
 • 90% af opkald besvaret inden for 1 minut (alternativ til 80-20)
 • 90% af alle transaktioner uden forretningskritiske fejl
 • 98% af alle transaktioner udført uden kritiske fejl for slut-brugeren
 • 99,5% af alle transaktioner uden kritiske overensstemmelsesfejl
 • Succesrate på første opkald afhængig af kundens ønsker
 • Prioritering af VIP-kunder afhængig af kundens ønsker
 • Optagelse og monitorering af alle udførte transaktioner
 • Måling af gennemsnitsbehandlingstid for alle typer af transaktioner

Kundetilfredshedsmarginer:

 • Minimum 85% tilfredse eller særdeles tilfredse (svarer 4 eller 5 på en skala fra 1-5)
 • Mindre end 2% utilfredse (svarer 1 på en skala fra 1-5)

Oplæring af medarbejdere og bonusordninger

For at sikre en fremragende kvalitet af vores callcenter-ydelser lægger Runway stor vægt på at udvikle professionelle og dybdegående træningsforløb og kvalifikationstests. Gennem de år, hvor Runway har udbudt outsourcing-ydelser, har vi endda udviklet en særlig afdeling kaldet Runway-Akademiet, som tilbyder færdigheds- og sprogundervisningsforløb, og som tester medarbejderes kvalifikationsniveau og sprogkundskaber. Desuden er Runway-Akademiet også designet til at give alle medarbejdere mulighed for at tilegne sig nye færdigheder og til at gå fra en stilling til en anden uden at måtte skifte arbejdsplads eller tage eksterne træningsforløb. Det sikrer et højt niveau af langsigtet medarbejderloyalitet. Derudover sørger Runway også for træning i stressforebyggelse og krisehåndtering for at give medarbejderne de nødvendige kompetencer til at håndtere nødssituationer. For at højne arbejdsmoralen og reducere nedslidning har Runway også motivationsprogrammer og bonusordninger, som kan tilpasses den enkelte kundes øn
ker og således sørge for, at alle medarbejdere, som arbejder for en bestemt kunde, sikres særlige arbejdsvilkår og belønnes for ekstraordinære præstationer.

Platforme og sikkerhed

Vi er fleksible og evner at arbejde på enhver given platform, som efterspørges af vores kunder, og vi har således stor erfaring med at arbejde på en lang række af forskellige platforme for callcenter-tjenester. Med hensyn til sikkerhed arbejder Runway i øjeblikket på at opnå PCI DSS-certificering, ligesom vi også i andre henseender har iværksat en række sikkerhedsforanstaltninger for at tilbyde sikre callcenter-ydelser. Yderligere sikkerhedsforanstaltninger består blandt andet i brug af VPN-firewalls, separate VPN-servere til al kommunikation med den enkelte kunde, brug af mere end ét netværk samt backup af strømkilder for at sikre at leveringen af ydelser ikke afbrydes i tilfælde af tekniske sammenbrud. Desuden benytter vi endda adskillige kontorer til levering af vores callcenter-tjenester.

Platforme som benyttes af Runway:

 • Cisco IP-telefoni
 • Oracle e-mail- og chatplatforme
 • Amadeus airline reservation system
 • Galileo GDS airline reservation system
 • Visma, SAP og Xledger regnskabsprogrammer
 • Platforme udviklet af Runways IT-udviklingsteam
 • Platforme og programmer, som kunden allerede benytter
 • Andre tredjeparts-programmer

 

 

Payment Card Industry Data Security Standard Certificate (PCI DSS) 2016

Alle Runways kontorer er nu fuldt udrustede til at levere tjenester i komplet overensstemmelse med kravene for PCI DSS. I overensstemmelse med kravene for dette certifikat gemmes alle personfølsomme data (såsom betalingskortsinformationer), som behandles af Runways callcentre, i et grundigt sikret miljø og håndteres i overensstemmelse med internationale standarder for datasikkerhed. Det garanterer maksimal databeskyttelse og -sikkerhed for alle Runways kunder samt deres kunder. Læs mere.

Kombiner omkostningsreduktion og procesforbedring med fremragende callcenter-tjenester

– kontakt os og modtag et skræddersyet tilbud rettet mod din virksomheds specifikke behov.

Start et BPO-Partnerskab

Start partnerskab gennem 5 Simple trin

Et partnerskab med Runway er baseret på åbenhed, ærlighed og opbygning af gensidig tillid, således at du kan vide dig sikker på, at vores outsourcing-tjenester altid udføres med kvalitet som vores højeste prioritet. Alt, hvad vi skal gøre for at starte et partnerskab, er at følge disse fem trin.
Find ud af mere
Op