Vores kunders succes taler for sig selv

Vi lægger os i selen for at designe skræddersyede BPO-tjenester, som fremmer vores kunders forretningsprocesser med omkostningseffektive løsninger og en udmærket servicekvalitet. Med et stort antal særdeles tilfredse kunder kan vi lade vores kunders succeshistorier tale for sig selv.

Seneste Case studier

Storebrand Sundhedsforsikringer

Storebrand Gruppen www.storebrand.no er en førende spiller på de nordiske markeder for langsigtede opsparinger og forsikringer. Som en del af Storebrands forretninger på forsikringsområdet udbyder virksomheden sundhedsforsikringer til de norske og svenske forretnings- og detailmarkeder.

Storebrand/ DKV-Hälsa har skrevet kontrakter med mange hospitaler og klinikker i Sverige og Norge, hvis sundhedsforsikringskunder de betjener. 

1 2

Europæisk Rejseselskab

Et stort europæisk rejseselskab udbyder all-inclusive rejseløsninger til blandt andet Tyrkiet, Cypern og Marokko samt særligt eksklusive rejser til de Forenede Arabiske Emirater. For på bedst mulig vis at kunne udbyde deres rejser til særligt de skandinavisk- samt hollandsktalende markeder, havde virksomheden brug for assistance til bookinger, kundeservice samt lignende backoffice-processer på disse landes respektive sprog (i både tale og skrift).

1 2

Forventet resultat:

For at videreformidle kontakten mellem kunderne og de rette sundhedsfaciliteter samt læger og andet sundhedspersonale, fik Runway i 2006 til opgave at skabe en Backoffice-virksomhed til at registrere kunder i Sverige og Norge. Arbejdsopgaverne udvidedes gradvist og begyndte i 2011 også at inkludere aktiviteter, der ud over særlige administrative samt sproglige færdigheder også kræver en medicinsk uddannelsesbaggrund.

Det opnåede vi:

Runway skabte en backoffice-virksomhed, rekrutterede kvalificerede medarbejdere og gav dem – i samarbejde med Storebrand – oplæring i brugen af Storebrands komplekse registreringssystem. Vores oprindelige opgave var at registrere nye kunder, men som tillid og kapacitet gradvist opbyggedes, blev vi betroet at tage stadigt større ansvar på vegne af Storebrand. Medarbejderne, der løser opgaverne, har nu alle en medicinsk uddannelsesbaggrund, særlige administrative færdigheder såvel som sprogfærdigheder i at tale, læse og skrive svensk og/eller norsk.

Ronald Habich, Operationel chef i Runway

"Vi har haft et særdeles konstruktivt samarbejde med Storebrand/DKV-Hälsa gennem årene, og vi lever nu op til for vores kundes fulde tilfredshed."

Forventet resultat:

Runway blev hyret til at håndtere inbound (indgående) og outbound (udgående) callcenter-tjenester, håndtere diverse backoffice-processer og løbende indsende målinger af salgstal samt andre definerede KPI’er: Inbound callcenter-tjenester, outbound callcenter-tjenester samt backoffice-tjenester.

Det opnåede vi:

Det oprindelige team bestod af 7 personer, men opgavens størrelse er over de senere år blevet udvidet og beskæftiger nu mere end 90 medarbejdere, der leverer BPO-tjenester til kunderne fra 4 af Runways kontorer placeret i Tallinn, Tartu, Malaga og Vilnius, hvor de servicerer kunder på norsk, svensk, dansk, hollandsk/flamsk, finsk, italiensk og polsk. På grund af vores succesfulde samarbejde blev det muligt for rejseselskabet at udvide deres aktiviteter til også at kunne udbyde rejseløsninger til det finske samt polske marked – nye kunder, som Runway også håndterer.

Ronald Habich, Operationel chef i Runway

”Dette case studie viser vores kapacitet til at skabe de bedste og mest avancerede skræddersyede løsninger til vores samarbejdspartnere – selv på oversøisk basis.”

Op