Start et BPO-Partnerskab

Et partnerskab med Runway er baseret på åbenhed, ærlighed og opbygning af gensidig tillid, således at du kan vide dig sikker på, at vores outsourcing-tjenester altid udføres med kvalitet som vores højeste prioritet. Alt, hvad vi skal gøre for at starte et partnerskab, er at følge disse fem trin.

  • Gennemførelse af implementeringsplanen
  • Færdiggørelse af tjekliste
  • At ”gå i luften”

GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERINGSPLANEN

Det sidste trin i opstartsforløbet for et partnerskab er den faktiske gennemførelse af implementeringsplanen og tilsynet med den udformede tidslinje for at sikre, at alle de aftalte milepæle er opnået. Medarbejderrekruttering og oplæring begynder, kontorfaciliteter og den nødvendige IT-infrastruktur forberedes, og alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger bringes i anvendelse i henhold til de beskrevne retningslinjer i implementeringsplanen og tjeklisten.

 

FÆRDIGGØRELSE AF TJEKLISTE

Under forberedelsen af tjenesterne krydses punkterne på tjeklisten af et efter et, og der rapporteres løbende til kunden om status for de enkelte punkter på listen. Desuden holdes kunden ajour i forhold til rekrutteringsprocessen og får mulighed for at kontakte hver enkelt medarbejder, som vil komme til at arbejde på kundens tjenester, for at følge op på medarbejdernes sprogfærdigheder og kvalifikationer og at kunne give ekstra oplæring, hvis det skønnes nødvendigt eller ønskeligt.

 

AT "GÅ I LUFTEN"

Når 90% af punkterne på tjeklisten er færdiggjort, begynder leveringen af tjenester. Kunden begynder at modtage løbende rapportering i forhold til de aftalte KPI’er, og vi begynder at føre tilsyn med leveringen af tjenester for at sikre overensstemmelse med alle kvalitetsstandarder og KPI’er.

 

Kontakt os for at starte et partnerskab baseret på gensidig tillid og ærlighed

og med fuld procestransparens og fremragende servicekvalitet.

Ideel placering for nearshoring til:

Danmark Finland Sverige Norge
Op