Start et BPO-Partnerskab

Et partnerskab med Runway er baseret på åbenhed, ærlighed og opbygning af gensidig tillid, således at du kan vide dig sikker på, at vores outsourcing-tjenester altid udføres med kvalitet som vores højeste prioritet. Alt, hvad vi skal gøre for at starte et partnerskab, er at følge disse fem trin.

  • Udformning af implementeringsplanen
  • Udformning af tjekliste
  • Fastsættelse af datoen, hvor vi ”går i luften”

UDFORMNING AF IMPLEMENTERINGSPLANEN

Imens færdiggørelsen af alle de juridiske dokumenter og bilagsdokumenter stadig måtte være undervejs, begynder fjerde trin for opstarten af partnerskabet. I denne fase udvikles to dokumenter – en overordnet implementeringsplan og en tjekliste – disse bruges i forbindelse med forberedelsen til at ”gå i luften”. I implementeringsplanen identificeres de nødvendige tekniske, HR-mæssige og juridiske behov, for at vi kan påbegynde leveringen af BPO-tjenester, og alle forberedelsesprocesser og -metoder beskrives detaljeret. Dokumentet indeholder også informationer om opgaveansvarlighed, start- og slutdatoer for alle planens elementer såvel som formen og hyppigheden af rapportering om forberedelsens fremskridt. Desuden udvikles en tidslinje for implementeringsplanen, hvilket giver et realistisk billede af datoen hvor vi kan ”gå i luften” baseret på mængden af nødvendig forberedelse. Ved at følge denne fremgangsmåde er det muligt for os at vise vores kunder fuld transparens over forberedelsesprocessen, samt at give dem mulighed for at følge forberedelsens udvikling.

 

UDFORMNING AF TJEKLISTE

Tjeklisten er normalt et dokument på over hundrede punkter – alle de specifikke forberedelsesopgaver, der skal færdiggøres, inden leveringen af tjenester kan begynde. Status for hvert punkt på tjeklisten er indikeret som – ’ikke klar’, ’på vej’ eller ’færdiggjort’ - og rapportering over forberedelsens udvikling kan tilbydes på månedlig, ugentlig eller endda daglig basis efter aftale med den enkelte kunde. Opgaverne på tjeklisten rækker fra at ansætte medarbejdere med specifikke kvalifikationer og forberedelse af deres kontorfaciliteter til implementering af specifikke sikkerhedsforanstaltninger og IT-infrastruktur såvel som udbud af sprog- og kvalifikationskurser til de nyansatte medarbejdere. Ud over at have muligheden for at følge status på hvert enkelt punkt på listen får vores kunder også mulighed for at tjekke op på og bekræfte kvalifikationerne hos de medarbejdere, der kommer til at levere deres tjenester. I tilfælde af, at en kundes serviceteam har brug for særlig oplæring, som kun kan gives af en medarbejder fra kundens virksomhed, bliver kunden nødt til at blive involveret, for at tjeklisten kan færdiggøres. Alternativt kan vores kunder også føre tilsyn med oplæringsforløbet, hvis de ønsker dette, selvom Runway har omfattende erfaring i udvikling af professionelle oplæringsforløb, og vores eget Runway-Akademi er et bevis på vores kompetencer.

 

FASTSÆTTELSE AF DATOEN, HVOR VI "GÅR I LUFTEN"

Når tidslinjen for implementeringen er udviklet og tjeklisten er udformet, kan den forventede dato, hvor vi ”går i luften” fastsættes, og det sidste trin mod opstarten af partnerskabet består i at omsætte denne plan til handling. Den almindelige praksis er at påbegynde leveringen af tjenesterne, så snart 90% af tjeklisten er færdiggjort.

 

Kontakt os for at starte et partnerskab baseret på gensidig tillid og ærlighed

og med fuld procestransparens og fremragende servicekvalitet.

Ideel placering for nearshoring til:

Danmark Finland Sverige Norge
Op