Start et BPO-Partnerskab

Et partnerskab med Runway er baseret på åbenhed, ærlighed og opbygning af gensidig tillid, således at du kan vide dig sikker på, at vores outsourcing-tjenester altid udføres med kvalitet som vores højeste prioritet. Alt, hvad vi skal gøre for at starte et partnerskab, er at følge disse fem trin.

  • Forhandling af partnerskabsaftalen
  • Forhandling af tjenesteomfang og -proces
  • Forhandling af vilkår for eventuel senere skalering af aftalen

FORHANDLING AF PARTNERSKABSAFTALEN

Når kundens ønsker for outsourcing er blevet forstået og defineret, påbegyndes forhandlinger vedrørende partnerskabsaftalen. På dette stadie involveres både økonomidirektøren og den administrerende direktør, og Runways udkast til partnerskabsaftalen præsenteres for kunden med henblik på at påbegynde forhandlingen af aftalens indhold og rammer. Disse forhandlinger omhandler forskellige elementer, såsom hvordan de nødvendige outsourcing-tjenester vil blive leveret, hvordan serviceteamsne rekrutteres og oplæres til jobbet, og hvordan de tidligere fastsatte KPI’er vil blive opfyldt. Aspekterne, der debatteres i dette stadie, inkluderer den nødvendige størrelse af serviceteams, medarbejderkvalifikationer, det nødvendige tekniske set-up og de forventede KPI’er såvel som andre ønsker i forbindelse med tjenesterne og medarbejderrelaterede forhold såsom den forventede frafaldsrate og særlige bonusordninger for kundens serviceteam(s).

 

FORHANDLING AF TJENESTEOMFANG OG-PROCES

Fordi de BPO-tjenester, Runway udbyder, er skræddersyet til hver enkelt kunde, kan der i mange af vores BPO-tjenester også indgå særlige undertjenester og kvalitetssikringsprocesser, som kan inkluderes i partnerskabsaftalen, hvis kunden ønsker det. Disse undertjenester og -processer består i brug af specifikke platforme, udbud af særlige oplæringsforløb samt andre processer, der skal inkorporeres i vores outsourcing-tjenester. Hvis en kunde er i tvivl om den bedste beslutning, kan vi anbefale den løsning, der bedst passer til kundens overordnede mål for outsourcing, uanset om målet består i omkostningsreduktion, fremragende servicekvalitet, forbedringer i proceseffektivitet eller andre mål defineret af kunden.

Undertjenester og kvalitetssikringsprocesser

De resterende tjenesteelementer, som kan inkluderes i vores partnerskabsaftale, inkluderer forskellige undertjenester og kvalitetssikringsprocesser, som efterspørges af vores kunder. Disse kan bestå i undertjenester såsom dobbelttjek af håndterede data, udvikling af nye platforme/software, der er nødvendig i forbindelse med leveringen af specifikke tjenester, udbud af særlige oplæringsforløb for håndtering af nødssituationer såvel som undersøgelse af slutbrugertilfredshed og andre kundespecifikke behov. I forhold til kvalitetssikringsprocesser kan vi også tilbyde kvalitetssikringsberegninger og -målinger udført af et separat team. Desuden kan vi tilbyde forskellige sikkerhedsforanstaltninger for datahåndtering, garanti for medarbejderes sprogfærdigheder, særlige arbejdsforhold for kundens serviceteam(s), og vi kan endda tilbyde at involvere kunden i de processer, hvor vi tester dennes serviceteams’ kvalifikationer og sprogfærdigheder.

 

FORHANDLING AF VILKÅR FOR EVENTUEL SENERE SKALERING AF AFTALEN

Udover at give vores kunder unikke tjenestepakker, som er særligt udformet efter kundens ønsker og behov for sin virksomhed, har vores kunder mulighed for at udvælge sig de undertjenester og kvalitetssikringsprocesser, der bedst stemmer overens med kundens overordnede mål for outsourcing. Derudover har vores kunder også mulighed for at forhandle vilkår og betingelser forbundet med opskalering af omfanget af de outsourcede tjenester i tilfælde af forretningsvækst eller i tilfælde af, at kunden beslutter sig for også at outsource andre forretningsprocesser. Når forhandlingerne er afsluttet, og begge parter er tilfredse, kan det tredje stadie, som består i udformning og færdiggørelse af juridiske dokumenter, påbegyndes.

 

Kontakt os for at starte et partnerskab baseret på gensidig tillid og ærlighed

og med fuld procestransparens og fremragende servicekvalitet.

Ideel placering for nearshoring til:

Danmark Finland Sverige Norge
Op