Start et BPO-Partnerskab

Et partnerskab med Runway er baseret på åbenhed, ærlighed og opbygning af gensidig tillid, således at du kan vide dig sikker på, at vores outsourcing-tjenester altid udføres med kvalitet som vores højeste prioritet. Alt, hvad vi skal gøre for at starte et partnerskab, er at følge disse fem trin.

  • Opbygning af gensidig tillid
  • Indsamling af information
  • Definition af detaljerne
  • Præsentation af tilbud

OPBYGNING AF GENSIDIG TILLID

Det første trin i opbygningen af et partnerskab består i drøftelser mellem Runways COO og kunden i forhold til, hvad et BPO-partnerskab indebærer og definition af kundens behov for outsourcing-tjenester. Runway stræber efter at levere skræddersyede tjenester på partner-til-partner-basis, og derfor er opbygning af gensidig tillid af største vigtighed, og det begynder allerede fra første trin i processen. Et partnerskab baseret på gensidig tillid er en hjørnesten i vores måde at udbyde tjenester på, idet dette forudsætter, at alt, hvad der følger, også vil foregå på en vis, som holder denne tillid i hævd. Ved at modtage troværdige oplysninger fra vores kunder er det muligt for os at identificere den bedst mulige strategi for outsourcing, lave pålidelige estimater af den nødvendige forberedelse og præsentere vores kunder for et realistisk estimat for datoen, hvor det hele vil kunne ”gå i luften”.

 

INDSAMLING AF INFORMATION

For fuldstændigt at forstå vores kunders mål og forventninger til outsourcing af forretningsprocesser bliver vi nødt til at få indsigt i deres virksomhed og forstå den nuværende model for forretningsprocesstyring. For at kunne det har vi brug for, at kunden sender os informationer om en række aspekter af den nuværende BMP-model og de ønskede BPO-tjenester. Den indsamlede information vil blive analyseret i henhold til vores sædvanlige fremgangsmåde, som er udviklet og forfinet af Runway gennem alle de år, hvor vi har udbudt omkostningseffektive BPO-løsninger af topkvalitet til en lang række kunder i de nordiske samt andre europæiske lande.

Model for forretningsprocesstyring

I forhold til den nuværende model for forretningsprocesstyring er det vigtigt for os at finde ud af, hvordan vores kunders forretningsprocesser struktureres og ledes på nuværende tidspunkt, hvad de nuværende KPI’er består i, og ligeledes det maksimale timetal for drift og andre forretningsperformanceindikatorer, som afhænger af den specifikke kundes virksomhedstype. Ud fra disse informationer kan vi beregne den nødvendige tjenestekompleksitet og estimere den omtrentlige arbejdsbyrde og antal arbejdstimer for vores serviceteam(s).

Behovet for BPO-tjenester

I forhold til vores BPO-tjenester har vi brug for at vide, hvilke typer af tjenester, der er behov for, de nødvendige servicesprog, de efterspurgte medarbejderprofiler samt de forventede kvalitetsstandarder, tjenestehastigheden og datoen, hvor vi skal ”gå i luften”. Disse parametre gør det muligt for os at estimere den nødvendige tid og det nødvendige forberedelsesarbejde, der skal til for at kunne påbegynde udbuddet af tjenesten, samt de kvalitetstilsyns og -sikringsprocesser, der skal implementeres. Hvis kunden er i tvivl om, hvad der er den bedste BPO-løsning, kan vi analysere den indsamlede data og på baggrund heraf hjælpe kunden med at vælge den outsourcing-løsning, som bedst passer til kundens specifikke behov og giver maksimalt udbytte for kundens forretning.

 

DEFINITION AF DETALJERNE

At definere de overordnede mål for outsourcing af forretningsprocesser er alfa og omega, da det tillader Runway at skræddersy vores tjenesteudbud, således at det bliver muligt at nå disse mål. Andre detaljer defineret i dette stadie inkluderer de forventede KPI’er, de efterspurgte medarbejderprofiler, rapporteringsprocesserne, den forventede dato, hvor løsningen skal ”gå i luften”, betalingsmodellen and andre detaljer relateret til de nødvendige BPO-tjenester. De detaljer, der defineres på dette stadie, noteres i dokumenterne for partnerskabsaftalen, så maksimal klarhed og transparens sikres for begge parter.

 

PRÆSENTATION AF TILBUD

Afhængigt af kommunikationens effektivitet, projektets størrelse og kundens parathed kan det første tilbud være klar så hurtigt som en uge efter, at samtalerne er påbegyndt. Når dette er på plads, indledes forhandlingen af kontraktens vilkår, og det næste stadie af partnerskabet kan påbegyndes.

 

Kontakt os for at starte et partnerskab baseret på gensidig tillid og ærlighed

og med fuld procestransparens og fremragende servicekvalitet.

Ideel placering for nearshoring til:

Danmark Finland Sverige Norge
Op