News
Back to news

Robotbaseret procesautomatisering (RPA) hos Runway

January 09, 2018

Mens brugen af bots som en sikring af mere effektive og automatiserede tjenester stadig i mange sektorer ses som noget ud af fremtiden, er outsourcede klient-forhold varetagelsesopgaver områder, hvor dette allerede er virkelighed. Derudover er bot-brug ved at blive en mere og mere udbredt Business Process Outsourcing (BPO) trend i industrien i hele Europa. Dette ses gennem interessen vist af klienter af Runway, som tilbyder internationale BPO tjenester, som innovationer for at automatisere forskellige processer. Det er specialt sandt nu, idet en bot endda er blevet en del af Runway teamet – en software, der håndterer dataindtastning og -bearbejdning, flytning af data fra et dokument til et andet eller til en database, samt andre, lignende tekniske aktiviteter.

Introduktionen af disse software bots er en af de vigtigste forretningsretninger for Runway. Firmaet har påtaget sig opgaven at automatisere processer i bogholderi og back office tjenester, såvel som i klienttjenester. Lige fra databearbejdning i forskellige miljøer til varetagelsen af forskellige klient-anmodninger.

“Automatiseringen af processer og forskellige roller er meget vigtigt over hele verden, og det er kun logisk at det også sker i Letland og andre lande hvor Runways kontorer befinder sig,” sagde Runway Groups bestyrelsesformand Uldis Priedītis. “Projekter igangsat af Runway bekræfter allerede, at investeringer i introduktionen af sådanne systemer vil gøre det muligt at forbedre forretningsprocesser og forbedre effektiviteten af firmaer og deres services. Det er tydeligt, at der er andre områder end outsourcing industrien i hvilke disse innovationer og teknologiske udviklinger kan sikre, at automatiserede services vil blive afgørende. Det vil også fundamentalt påvirke forretningsmiljøet og facilitere konkurrence. Store deltagere i BPO og andre sektorer har længe tænkt aktivt over løsninger med hensyn til at facilitere et antal opgaver. Denne retning vil tillade landemed begrænset arbejdskraftsressourcer, såsom Letland, at bruge deres specialister og gøre deres arbejde langt mere effektivt. Det betyder, at firmaer vil blive i stand til at være mere konkurrencedygtige på det globale marked”.

Èn af Runway’s hovedopgaver er at automatisere et udvalg af processer, der inkluderer en af Letlands ledende tjenesteydere i den private sektor, IT-firmaet MAK IT.

“Den langsigtede vision og modet hos Runway til at udnytte et nyt niveau af automatisering i sine arbejdsprocesser repræsenterer en fundamental investering som vil optimisere og forbedre tjenester, såvel som forbedre effektiviteten af de tjenester de tilbyder,” siger MAK IT direktør Arvis Zeile. “Brugen af moderne teknologier speeder databearbejdning op, reducerer fejl, og reducerer eller fjerner behovet for menneskelig involvering i visse jobs, specielt rutinebearbejdning af information. Bot’en er en software-kode eller maskine, der håndterer meget specifikke opgaver, som regel uden yderligere input. Selvfølgelig kan der også være komplicerede algoritmer, som er i stand til at bearbejde et stort antal situationer, der opfører sig meget lig mennesker når det kommer til specifikke opgaver. De tekniske kapaciteter for sådanne robotter udvides hvert år, fordi der er teknologier og metoder der gør robotter i stand til selv at lære (maskinelæring) og træffe uafhængige beslutninger (kunstig intelligens).”

En specialiseret bot tilføjer automatisk data fra PDF-filer i et internet-baseret system. Introduktionen af robotisering i en specifik afdeling øger produktiviteten med 30% og reducerer involveringen af mennesker i håndteringen af klient-opgaver med ca. 300%. På grund af stigningen i effektivitet, skal investeringerne i automatisering gentages om under et år, og det viser endnu engang at introduktionen af sådanne automatiserede løsninger vil have en essentiel effekt på firmaers konkurrenceevne.

UPB er en af de største og mest teknologisk innovative industrigrupper i de Baltiske lande, og UPB forstår de sande fordele ved automatisering på tværs af en række forretningsprocesser. UPB arbejder inden for områder såsom byggebranchen, design, fremstilling og energiforsyninger, og har bevæget sig hurtigt imod digitalisering. I de seneste år har UPB introduceret flere innovative automatiseringsløsninger for at øge effektiviteten i industriel fremstilling.

“Ved intentionelt at udvikle vores digitale infrastruktur har vi akkumuleret en hel del erfaring i introduktionen af digitale teknologier, og for os selv konstateret den kritiske nødvendighed af sådanne teknologier i forhold til produktivitet,” siger udviklingschef for UPB Artūrs Seilis. “UPB projekter er typisk teknisk komplekse. En fuld cyklus, når man byger en ramme til en bygning, involverer næsten 25.000 forskellige dele, med 15 afdelinger sat på projektet på samme tid. Dette betyder, at UPBs forretningsenheder må håndtere en stor mængde data. Operative beslutninger skal være optimale, og de involverer ofte flere faktorer end en ansat kan bearbejde uden hjælp fra teknologier. Ved at integrere vores forretningsenheder og partnerfirmaer i et forenet digitalt økosystem med omtanke, har vi øget indtægterne med 36% på et års tid uden nogen større stigning i vores fysiske fremstillingsresourcer. Vi har også sikret fremragende realtids-analyser og udviklet forskellige algoritmer for automatiseringen af standardiserede processer. Siden mange nye teknologier udvikles i geometrisk progression, er der en stigende risiko for, at firmaer ikke bliver en del af denne industrielle forvandling og dermed mister deres konkurrenceevne på markedet.”

Repræsentanter fra alle disse organisationer er enige om, at frygt for jobtab er mere emotionelle end rationelle. Priedītis tror, at “en automatiseret procesmere sandsynligt vil skabe nye jobs med et højt niveau af yderligere værdi. For eksempel vil introduktionen af bots kræve operatører eller forretningsvejleere til at supervisere teknologiernes arbejde. Disse specialister vil være i meget høj efterspørgsel og vil have gode lønninger, hvilket betyder at uddannelsesprogrammer vil skulle tilpasses eksklusivt til dette formål i dag. Dette er også en ny retning for firmaer med hensyn til at facilitere horisontal karierrevækst, ved at nuværende ansatte kan opkvalificeres sådan at de kan ændre deres specialeområde.”

Tags:
Share Share
Back to news
Op