Utmerkede BPO-tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av nearshoring-tjenester til europeiske og nordiske selskaper. Kvalitet er vår høyeste prioritet. Alle av våre tjenester utføres av svært dyktige og kvalifiserte medarbeidere med samme kultur og mentalitet kunden er vant til. Våre kontorer er rundt omkring i Europa, kun to timers flytur fra flesteparten av flyplassene i Skandinavia.

Callsenter-outsourcing

Runway tilbyr outsourcing av kundesenter hvor du sparer kostnader og oppnår prosessforbedring med utmerket kundeservice, kvalitetssikring og svært erfarne ansatte som innehar flytende beherskelse av nordiske- og andre språk. Gi trygghet til dine kunder og få raske løsninger.

Regnskapstjenester

Nearshoring av dine regnskapstjenester til Runway er den raskeste og enkleste måten på å forbedre dine regnskapsprosesser og betydelig redusere kostnadene knyttet til administrasjon av en intern regnskapsavdeling.

Telefonsalg

Språk- og kommunikasjonsferdigheter er nøkkelen til suksess i telefonsalg. Runway setter sammen grupper på de fleste morsmål som har gode språkferdigheter og med spesifikke  telefonslagtaktikker, utviklet av erfarne telefonselgere, vel vitende om hvordan man skal selge hvilket som helst produkt eller tjeneste.

IT-outsourcing

Vi følger de nyeste IT-trendene og bruker siste teknologiske fremskritt for å yte innovativ IT-utvikling som hjelper våre kunder å øke forretningsprosesseffektivitet, forbedre kundetilfredshet og oppnå konkurransefordel med et utmerket pris/ytelse-forhold.

HR-outsourcing

Vi stoler på at dyptgående kunnskaper om rekruttering og sysselsetting samt 13 års erfaring med HRM gjør at Runway kan tilby alle typer av HR-tjenester og sikre rask rekruttering av ansatte med svært spesifikke medarbeiderprofiler.

Skreddersydde løsninger

Vårt mål er å hjelpe våre kunder å oppnå deres mål. For å gjøre dette mulig, tilbyr vi skreddersydde tjenester som oppfyller de spesifikke behovene til enhver kunde og deres bransje. Vi tilbyr nearshoring tjenester på toppnivå med utmerket pris/ytelse-forhold, inkludert alt fra rekruttering av ansatte til tjenesteleveranse.

Backoffice-tjenester

Runways backoffice-tjenester sikrer prosessforbedring og kostnadsreduksjon med enestående servicekvalitet og serviceovervåking til enhver tid. Samtidig fokuserer vi på skalerbarhet og tilpasningsevne som tilfredsstiller kundens behov og krav.

Dataregistrering

Svært effektive og  nøyaktige dataregistreringstjenester med et bemerkelsesverdig pris/ytelse-forhold, evne til å behandle data i varierende omfang på 15 språk og grundige prosesser for kvalitetssikring.

Markedsundersøkelsestjenester

Runways markedsundersøkelsestjenester hjelper deg å skaffe presise og nøyaktige data på kort tid og med minimale kvoteoverskridelser. Vi bruker 10:1 morsmålsbrukere i våre serviceteam for å sikre enestående datakvalitet og samtidig beholde bemerkelsesverdig  kostnadseffektivitet.

  • Den perfekte broen mellom nordiske og andre europeiske markeder
  • Internasjonal BPO-serviceleverandør med nordisk mentalitet
  • Skreddersydde outsourcingtjenester for HRM og HR-rekruttering/opplæring
  • Omfattende erfaring med rekruttering og utvikling av opplæringsprogrammer

 

Runways HR-tjenester

Outsourcing av HR-tjenester til en profesjonell leverandør kan gjøre en stor forskjell. Rekruttering og opplæring av høyspesialiserte ansatte kan ofte være dyrt og tidskrevende. Vi har langvarig erfaring med rekruttering og utvikling av opplæringsprogrammer, hvilket gir oss midler og nødvendig erfaring til å kunne gjøre dette også for deg. Vi kan ta oss av HR-tjenestene, mens du fokuserer på sentrale forretningsprosesser. Runways HR-tjenester kan deles i følgende tre generelle hovedkategorier:

  • HRM-outsourcing
  • HR-rekruttering og videre opplæring
  • Utleie av ansatte

HRM-outsourcing

HRM-outsourcing innebærer tjenester knyttet til de allerede eksisterende, menneskelige ressursforvaltningene i selskapet til kunden. Vi utfører alle vanlige interne HR-prosesser, alt fra lønnsregnskap til andre HR-relaterte regnskapstjenester. I tillegg tilbyr vi utvikling av motivasjonsordninger og medarbeidersamtaler, inklusive en såkalt “360-gradersevaluering”. Det omfatter evaluering av ansatte - basert på tilbakemeldinger fra alle parter som påvirker prestasjonen til den enkelte ansatte.

HR-rekruttering og opplæring

Vi tilbyr tjenester for HR-rekruttering og opplæring for selskaper som ønsker å rekruttere ansatte for sine egne kontorer. Våre tjenester inkluderer assistanse med logistikk og hjelp med juridiske aspekter knyttet til ansatte som skal omplasseres fra utlandet. Vi er tilstede i flere europeiske land og har derfor et perfekt utgangspunkt for å yte nearshoring av rekrutteringstjenester for høyspesialiserte ansatte. Hvorfor? Fordi vi har tilgang til arbeidsmarkeder i flere land og følgelig har en anledning til å bruke mange forskjellige kanaler for rekruttering av personer med svært spesifikke medarbeiderprofiler.

Utleie av ansatte

Utleie av ansatte er et alternativ til tradisjonell rekruttering, hvilket eliminerer forskjellige kostbare og tidskrevende elementer knyttet til vanlig innleie. De utleide ansatte rapporterer til kundens selskap om deres daglige oppgaver, men er juridisk sett likevel ansatte hos Runway. Uansett om det handler om hel- eller deltidsstilling vil denne tilnærmingen delvis hjelpe deg å unngå investering av verdifull tid og penger. Du sparer mye på omplassering, intervjuer, rekruttering av ansatte og administrering av arbeidsgiveravgifter samt behandling av andre HRM-prosesser. Denne tjenesten utføres normalt hvis kunden har behov for arbeidskraft til fullføring av engangsoppgaver eller hvis kunden har behov for ansatte med spesifikke ferdigheter som ikke er tilgjengelige internt.
Hvis kunden har behov for en ansatt utenfor selskapets region, men av en eller annen grunn ikke ønsker å registrere en offisiell virksomhet i denne regionen, kan utleide ansatte utføre deres daglige oppgaver fra et av våre avdelingskontorer. Som et alternativ kan de utleide ansatte også omplasseres til kundens kontor, samtidig som Runway juridisk er fortsatt deres arbeidsgiver og ansvarlig for håndtering av alle HRM-prosesser for ansatte. Det sistnevnte kan f. eks. være aktuelt for tjenester som callsentre, telefonsalg, IT-support og noen andre kundespesifikke tjenester.

Runways erfaring med rekruttering og opplæring

Innholdet av Runways modell for BPO-serviceyting innebærer kontinuerlig rekruttering av nye serviceteam, som betyr også at vi har kontinuerlig behov for å ansette samt gi opplæring til nye ansatte. Gjennom årene har vi fått omfattende erfaring med planlegging og organisering av profesjonell rekruttering. I tillegg også utvikling av opplæringsprogrammer for ansatte og HRM-prosesstyring. Vi har også fått vesentlige kunnskaper om spesifikke nyanser knyttet til rekruttering og sysselsetting av mennesker fra forskjellige europeiske land. Våre interne opplæringsprogrammer, inklusive Runway Academy, er eksempler på vår evne til å utvikle enestående opplæringsprogrammer. Dette har gitt oss et omdømme som gjenspeiler pålitelighet og troverdighet som nearshoring-partner for en rekke selskaper i Norden og Vest-Europa.

“One stop” BPO-løsninger

Gjennom 13 år som leverandør av BPO-tjenester har vi engasjert oss i forskjellige internasjonale samarbeidsavtaler som gjør at vi kan betjene “one stop” BPO-tjenesteleverandør med et bredt utvalg av diverse outsourcingtjenester. På grunn av disse avtalene samt vår tilstedeværelse i flere land har vi også midler til å fungere som en bro mellom nordiske og andre europeiske markeder. I tillegg til at vi leverer outsourcingtjenester selv, kan vi også hjelpe våre kunder med å komme i kontakt med profesjonelle tjenesteytere som har vist seg som kompetente, profesjonelle og fullt ut i stand til å oppfylle de krevende krav og standarder nordiske selskaper setter.

 

 

Stol på kompetanse og erfaringer – ta kontakt med oss for å finne ut hvordan

vi kan hjelpe deg å oppfylle alle dine behov for HR-outsourcing.

Starte BPO-partnerskap

Starte partnerskap gjennom 5 enkle trinn

Partnerskap med Runway er basert på åpenhet, ærlighet og etablering av gjensidig tillit. Du kan være trygg på at våre outsourcingtjenester alltid utføres med kvalitet som første prioritet. Alt vi skal gjøre for å starte partnerskap er å følge disse fem trinnene.
Finn ut mer
OPP