Utmerkede BPO-tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av nearshoring-tjenester til europeiske og nordiske selskaper. Kvalitet er vår høyeste prioritet. Alle av våre tjenester utføres av svært dyktige og kvalifiserte medarbeidere med samme kultur og mentalitet kunden er vant til. Våre kontorer er rundt omkring i Europa, kun to timers flytur fra flesteparten av flyplassene i Skandinavia.

Callsenter-outsourcing

Runway tilbyr outsourcing av kundesenter hvor du sparer kostnader og oppnår prosessforbedring med utmerket kundeservice, kvalitetssikring og svært erfarne ansatte som innehar flytende beherskelse av nordiske- og andre språk. Gi trygghet til dine kunder og få raske løsninger.

Regnskapstjenester

Nearshoring av dine regnskapstjenester til Runway er den raskeste og enkleste måten på å forbedre dine regnskapsprosesser og betydelig redusere kostnadene knyttet til administrasjon av en intern regnskapsavdeling.

Telefonsalg

Språk- og kommunikasjonsferdigheter er nøkkelen til suksess i telefonsalg. Runway setter sammen grupper på de fleste morsmål som har gode språkferdigheter og med spesifikke  telefonslagtaktikker, utviklet av erfarne telefonselgere, vel vitende om hvordan man skal selge hvilket som helst produkt eller tjeneste.

IT-outsourcing

Vi følger de nyeste IT-trendene og bruker siste teknologiske fremskritt for å yte innovativ IT-utvikling som hjelper våre kunder å øke forretningsprosesseffektivitet, forbedre kundetilfredshet og oppnå konkurransefordel med et utmerket pris/ytelse-forhold.

HR-outsourcing

Vi stoler på at dyptgående kunnskaper om rekruttering og sysselsetting samt 13 års erfaring med HRM gjør at Runway kan tilby alle typer av HR-tjenester og sikre rask rekruttering av ansatte med svært spesifikke medarbeiderprofiler.

Skreddersydde løsninger

Vårt mål er å hjelpe våre kunder å oppnå deres mål. For å gjøre dette mulig, tilbyr vi skreddersydde tjenester som oppfyller de spesifikke behovene til enhver kunde og deres bransje. Vi tilbyr nearshoring tjenester på toppnivå med utmerket pris/ytelse-forhold, inkludert alt fra rekruttering av ansatte til tjenesteleveranse.

Backoffice-tjenester

Runways backoffice-tjenester sikrer prosessforbedring og kostnadsreduksjon med enestående servicekvalitet og serviceovervåking til enhver tid. Samtidig fokuserer vi på skalerbarhet og tilpasningsevne som tilfredsstiller kundens behov og krav.

Dataregistrering

Svært effektive og  nøyaktige dataregistreringstjenester med et bemerkelsesverdig pris/ytelse-forhold, evne til å behandle data i varierende omfang på 15 språk og grundige prosesser for kvalitetssikring.

Markedsundersøkelsestjenester

Runways markedsundersøkelsestjenester hjelper deg å skaffe presise og nøyaktige data på kort tid og med minimale kvoteoverskridelser. Vi bruker 10:1 morsmålsbrukere i våre serviceteam for å sikre enestående datakvalitet og samtidig beholde bemerkelsesverdig  kostnadseffektivitet.

  • Omfattende erfaringer med innsamling av markedsdata
  • Dedikerte serviceteam med morsmålbrukere
  • Rask prosjektgjennomføring med nøyaktig kvoteoppfyllelse
  • Fleksible, skreddersydde tjenester på 15 språk

 

Runway markedsundersøkelsestjenester

Vi har siden 2007 levert markedsundersøkelsestjenester til markedsundersøkelsesselskaper som vil teste deres forskningshypoteser og analysere spesifikke markedsforhold. Gjennom årene har vi med suksess fullført titusener av telefonintervjuer, ervervet oss omfattende erfaring knyttet til spørreundersøkelser og finpusset våre tjenester etter hvert fullført prosjekt. Denne erfaringen har hjulpet oss å effektivisere våre innsamlingsmetoder for markedsdata og gjort det mulig å tilby raske og nøyaktige tjenester, som oppfyller alle kundens ønsker med minimale kvoteoverskridelser. Selv om vi ikke utfører dataanalyser av markedsundersøkelser, har vi imidlertid midler og ekspertise til å tilby utmerket innsamling av markedsdata. Til dette bruker vi telefonintervjuer utført av et dedikert serviceteam som utfører både B2B- og B2C-telefonintervjuer på 15 språk. Vi behersker norsk, svensk, finsk og dansk, samt latvisk, litauisk, estisk, polsk, russisk og en rekke andre vest-europeiske språk.

Rekruttering og forberedelse av ansatte

Vi sikrer best mulig servicekvalitet ved å utføre markedsundersøkelsestjenester av morsmåltalende serviceteam med 10:1 oppsett, dvs. én teamleder per ti team-medlemmer. Vi driver tett samarbeid med våre kunder under rekruttering og forberedelse av serviceteam. Våre medarbeidere rekrutteres generelt på grunnlag av medarbeiderprofiler spesifisert av kunden. Samtidig ber vi vanligvis at våre kunder skal presentere og forklare deres formål og hensikt med markedsundersøkelser for å sikre at serviceteamet er fullstendig informert om målsetningene bak enhver markedsundersøkelse. Dette gir våre ansatte en bedre forståelse av spørsmålene som stilles under telefonintervjuer og forhindrer eventuell uaktsomhet. Dette kan oppstå på grunn av subjektiv feiltolkning av nødvendighet og formål bak spesifikke intervjuspørsmål, som kanskje kan virke ulogiske eller overflødige ved førte øyekast. I tillegg legger vi mye vekt på rekrutteringskravene fordi alle av våre ansatte skal være fleksible og ha glimrende kommunikasjonsevner, noe som testes med kompetansebaserte intervjuer. Når vi allerede har rekruttert et servic team, tilbyr vi også ytterligere forbereding av teamet ved opplæring “side ved side”. Dette sikrer at alle medarbeidere klarer å gjennomføre intervjuer profesjonelt, formulere spørsmål klart og tydelig og dermed oppnå best datanøyaktighet.

Kvalitet- og effektivitetssikring

Enestående servicekvalitet er ytterst viktig for alle BPO-tjenester levert av Runway. Derfor bruker vi alltid en eller annen form av kvalitetsovervåking, da generelt avhengig av kundens behov og krav. Alle transaksjoner som utføres av våre ansatte registreres. Dette muliggjør overvåking, gjennomgang av eventuelle avvik fra kvalitetsstandarder og treffe nødvendige tiltak ved behov. Våre markedsundersøkelsestjenester utføres også i samsvar med spesifikke KPI-mål, noe som hjelper oss å unngå kvoteoverskridelser og sikre utføring av markedsundersøkelser på kort tid. Før vi starter innsamlingen av data bruker vi også tid på å forberede en database for registrering av alle intervjudata. Databasen gjør at våre ansatte kan arbeide effektivt og unngå unødvendige oppgaver grunnet mangel på kommunikasjon eller organisering. Når vi har innsamlet alle nødvendige data engasjerer vi en separat person med spesialopplæring for å utføre etterbehandling av data til en format spesifisert av kunden. Den endelige datafilen kan integreres enkelt i ønsket plattform, som videre brukes for analyse.

KPI-mål som brukes av Runway

  • Konverteringsfrekvenser av telefonintervjuer
  • Antall samtale per medarbeider per time
  • Varighet av telefonintervju

Porgramvare for markedsundersøkelser

Markedsundersøkelsestjenester innebærer som regel bruk av nettbaserte programmer med åpen kildekode, som LimeSurvey, for kompilering av data fra telefonintervjuer. Når det er sagt er vi en svært fleksibel leverandør av BPO-tjenester og klarer også å arbeide med hvilket som helst programvare, program eller CRM-system spesifisert av våre kunder. Hvis det ikke finnes systemer som oppfyller kundens krav kan vi til og med tilby utvikling av en egnet programvare. Våre svært erfarne og sertifiserte fagfolk kan utvikle et tilpasset CRM-system eller annen form av programvare spesielt etter å tilfredsstille kundens ønsker.

 

 

Sørg for at dine markedsundersøkelser utføres profesjonelt, raskt og nøyaktig

– ta kontakt med oss for å få et skreddersydd tilbud for dine spesielle krav.

Starte BPO-partnerskap

Starte partnerskap gjennom 5 enkle trinn

Partnerskap med Runway er basert på åpenhet, ærlighet og etablering av gjensidig tillit. Du kan være trygg på at våre outsourcingtjenester alltid utføres med kvalitet som første prioritet. Alt vi skal gjøre for å starte partnerskap er å følge disse fem trinnene.
Finn ut mer
OPP