Utmerkede BPO-tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av nearshoring-tjenester til europeiske og nordiske selskaper. Kvalitet er vår høyeste prioritet. Alle av våre tjenester utføres av svært dyktige og kvalifiserte medarbeidere med samme kultur og mentalitet kunden er vant til. Våre kontorer er rundt omkring i Europa, kun to timers flytur fra flesteparten av flyplassene i Skandinavia.

Callsenter-outsourcing

Runway tilbyr outsourcing av kundesenter hvor du sparer kostnader og oppnår prosessforbedring med utmerket kundeservice, kvalitetssikring og svært erfarne ansatte som innehar flytende beherskelse av nordiske- og andre språk. Gi trygghet til dine kunder og få raske løsninger.

Regnskapstjenester

Nearshoring av dine regnskapstjenester til Runway er den raskeste og enkleste måten på å forbedre dine regnskapsprosesser og betydelig redusere kostnadene knyttet til administrasjon av en intern regnskapsavdeling.

Telefonsalg

Språk- og kommunikasjonsferdigheter er nøkkelen til suksess i telefonsalg. Runway setter sammen grupper på de fleste morsmål som har gode språkferdigheter og med spesifikke  telefonslagtaktikker, utviklet av erfarne telefonselgere, vel vitende om hvordan man skal selge hvilket som helst produkt eller tjeneste.

IT-outsourcing

Vi følger de nyeste IT-trendene og bruker siste teknologiske fremskritt for å yte innovativ IT-utvikling som hjelper våre kunder å øke forretningsprosesseffektivitet, forbedre kundetilfredshet og oppnå konkurransefordel med et utmerket pris/ytelse-forhold.

HR-outsourcing

Vi stoler på at dyptgående kunnskaper om rekruttering og sysselsetting samt 13 års erfaring med HRM gjør at Runway kan tilby alle typer av HR-tjenester og sikre rask rekruttering av ansatte med svært spesifikke medarbeiderprofiler.

Skreddersydde løsninger

Vårt mål er å hjelpe våre kunder å oppnå deres mål. For å gjøre dette mulig, tilbyr vi skreddersydde tjenester som oppfyller de spesifikke behovene til enhver kunde og deres bransje. Vi tilbyr nearshoring tjenester på toppnivå med utmerket pris/ytelse-forhold, inkludert alt fra rekruttering av ansatte til tjenesteleveranse.

Backoffice-tjenester

Runways backoffice-tjenester sikrer prosessforbedring og kostnadsreduksjon med enestående servicekvalitet og serviceovervåking til enhver tid. Samtidig fokuserer vi på skalerbarhet og tilpasningsevne som tilfredsstiller kundens behov og krav.

Dataregistrering

Svært effektive og  nøyaktige dataregistreringstjenester med et bemerkelsesverdig pris/ytelse-forhold, evne til å behandle data i varierende omfang på 15 språk og grundige prosesser for kvalitetssikring.

Markedsundersøkelsestjenester

Runways markedsundersøkelsestjenester hjelper deg å skaffe presise og nøyaktige data på kort tid og med minimale kvoteoverskridelser. Vi bruker 10:1 morsmålsbrukere i våre serviceteam for å sikre enestående datakvalitet og samtidig beholde bemerkelsesverdig  kostnadseffektivitet.

 • Skreddersydde BPO-tjenester til enhver kunde
 • “One stop” BPO-løsninger med enestående servicekvalitet
 • Samarbeid basert på åpenhet og gjensidig tillit
 • Nearshoring-tjenester med nordisk forretningsmentalitet
 • Fleksibilitet, skalabilitet, og tilpasningsevne etter kundens krav

 

Runway nearshoring-tjenester

Runway er en ledende nearshoring BPO-partner for nordiske og vest-europeiske selskaper med ønske å outsource deres forretningsprosesser til et selskap med lignende kultur og mentalitet. Det unike med våre BPO-tjenester er de skreddersydde løsninger og serviceleveransen direkte mellom partnere som er basert på gjensidig tillit og trygghet om at alle tjenester blir levert med kvalitet av høyeste kaliber. Etablering av gjensidig tillit er vesentlig for å skape en slik relasjon. Derfor følger vi en ytterst åpen BPO-tilnærming og tilbyr våre kunder øyeblikkelig tilgang til den mest oppdaterte dataen. På denne måten kan kunden til enhver tid overvåke serviceytelsen. I tillegg er vi en “one stop”-leverandør av BPO-løsninger, med et bredt omfang av outsourcingtjenester på 15 ulike språk med enestående servicekvalitet.

Fleksibilitet

Runway følger en fleksibel tilnærming til mesteparten av områdene knyttet til levering av outsourcingtjenester. Vi kan tilpasse våre prosesser for å oppfylle våre kunders krav og behov, alt fra rekruttering av ansatte og servicested, til kvalitetsovervåking og valg av plattformer for våre BPO-tjenester. I tillegg er våre tjenester også godt egnet til raskt voksende bedrifter, ettersom alle tjenester kan skaleres på en lettvint måte for å møte etterspørselen til våre kunder, uten å bekymre seg for indirekte tilleggskostnader knyttet til et voksende internt serviceteam.

Systemtilpasning

I tillegg til at vi har de midler og kunnskap som er nødvendig for å analysere våre kunders forretningsprosesser og kan anbefale mest egnede platformer for å dekke behovene, kan vi også tilpasse våre tjenester for å innarbeide bruk av andre platformer eller programvare brukt av våre kunder. Hvis det ikke finnes eksisterende systemer som oppfyller kravene for levering av svært spesifikke tjenester, vil du også kunne få hjelp av våre svært dyktige, erfarne og sertifiserte programmerere. De kan utvikle programvarer med tilpassede egenskaper og funksjonaliteter, platformer, eller mobilapper skreddersydd etter dine krav. Mer informasjon om våre IT-tjenester finner du under avdelingen IT-outsourcing.

Kvalitetssikring

En av de største utfordringer knyttet til outsourcing av forretningsprosesser er å sørge for at effektivitetsforbedringer og kostnadsreduksjon ikke reduserer servicekvalitet og kundetilfredshet. Vi har utviklet ulike metoder for kvalitetsovervåking for å sikre at alle våre tjenester utføres i samsvar med våre kunders kvalitetsstandarder. Dette gjør at vi til enhver tid kan opprettholde utmerket servicekvalitet. Det unike med vår kvalitetssikring ligger i vår evne til å tilpasse oss til kundens behov. Dette gjør vi ved å innarbeide kvalitetsovervåking i alle våre BPO-tjenester, slik at våre kunder kan fokusere på deres kjernekompetanse uten å måtte bekymre seg for de outsourcede prosessene og deres effekt på servicekvalitet og kundetilfredshet.

Eksempler på kvalitets- og effektivitetsberegninger i Runway

 • Nivåer av kundetilfredshet
 • Tillatt feilmargin
 • Transaksjonshastiget per ansatt per time
 • Konverteringsfrekvens
 • Gjennomsnittlig behandlingstid
 • Ansattes kvalitetspoeng
 • Andre kundespesifikke beregninger

Rekruttering

Det å kunne tilpasse flesteparten av områdene knyttet til våre outsourcingtjenester etter kundens behov er en viktig del av vår forretningsfilosofi. Dette gjelder også ved rekruttering av ansatte basert på medarbeiderprofiler som er spesifisert av kunden. Takket være vår tilstedeværelse i 6 europeiske land og vår omfattende erfaring med levering av BPO-tjenester har vi de midler og erfaring som er nødvendig for å rekruttere høyt kvalifiserte ansatte som har en positiv tilnærming til kundens kultur. Rekrutteringsprosessen er relativt kort, noe som tillater oss å kunne starte tjenesteleveransen raskere enn flesteparten av andre europeiske nearshoring-selskaper, spesielt for nordiske land og selskaper som driver sin virksomhet på et nordisk språk. Av hensyn til bygging av gjensidig tillit sikrer vi også en fullstendig åpen rekrutteringsprosess og oppfordrer våre kunder til å ta kontakt med de rekrutterte ansatte for å teste deres kvalifikasjoner og hvor godt de er egnet til de nødvendige BPO-tjenestene.

Opplæring

Gjennom de siste 13 år har vi utviklet en rekke opplæringsprogrammer for å forberede våre ansatte til å utføre svært spesifikke oppgaver og har dermed fått betydelig erfaring innen utvikling av slike programmer. Vi tilbyr alltid våre kunder muligheten til å engasjere seg i opplæringen av de ansatte, men vår dyptgående kunnskap muliggjør selvstendig utførelse av mesteparten av opplæringsprogrammet mens vi ber våre kunder om å tilby innledende opplæring knyttet til det spesifikke i deres virksomhet, produktet eller tjenesten. I tillegg til å maksimere effektiviteten og minimere behovet for kundens involvering i opplæringsprosessen tilbyr vi en “train-the-trainer”-tilnærming, hvilket innebærer opplæring av en utvalgt person som kan tilby videre opplæring av nye ansatte.

Språkkunnskaper

Utmerkede språkkunnskaper er en av nøkkelfunksjonene som skiller oss fra mange andre BPO-leverandører. Vi har utviklet en spesiell avdeling, Runway Academy, for å sikre at alle våre ansatte oppfyller de høye kravene for språkferdigheter satt av både Runway og våre kunder. Denne avdelingen har ansvar for språkkurs og testing av ansattes språkkunnskaper. Ved hjelp av Runway Academy er vi i stand til å tilby outsourcingtjenester på 15 ulike språk, hvor alle ansatte har minst et B2-nivå basert på det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). I tillegg tilbyr Runway Academy også ulike servicerelaterte opplæringsprogrammer som hjelper våre ansatte å omkvalifisere seg for andre stillinger uten å måtte delta i ytterligere kurs utenfor jobben. Dette er en viktig fordel både for oss og for våre kunder, da det bidrar til å øke langvarig medarbeiderlojalitet og minske utmattelsesnivået.

Runway BPO servicespråk

 • Engelsk
 • Russisk
 • Spansk
 • Fransk
 • Tysk
 • Nederlandsk
 • Norsk
 • Dansk
 • Finsk
 • Svensk
 • Latvisk
 • Litauisk
 • Estisk
 • Polsk
 • Ukrainsk

 

 

Ta kontakt med oss for å motta et tilbud som hjelper deg å imøtekomme alle dine

krav til outsourcing, uten å ofre kvalitet fremfor effektivitet og kostnadsbesparelser.

Starte BPO-partnerskap

Starte partnerskap gjennom 5 enkle trinn

Partnerskap med Runway er basert på åpenhet, ærlighet og etablering av gjensidig tillit. Du kan være trygg på at våre outsourcingtjenester alltid utføres med kvalitet som første prioritet. Alt vi skal gjøre for å starte partnerskap er å følge disse fem trinnene.
Finn ut mer
OPP