Starte BPO-partnerskap

Partnerskap med Runway er basert på åpenhet, ærlighet og etablering av gjensidig tillit. Du kan være trygg på at våre outsourcingtjenester alltid utføres med kvalitet som første prioritet. Alt vi skal gjøre for å starte partnerskap er å følge disse fem trinnene.

  • Bygging av gjensidig tillit
  • Informasjonsinnhenting
  • Definering av nærmere detaljer
  • Presentasjon av tilbud

BYGGING AV GJENSIDIG TILLIT

Det første trinnet i å starte et partnerskap innebærer diskusjoner mellom Runway driftsdirektør og kunde om innholdet av BPO-partnerskapet og definering av kundens behov for outsourcingtjenester. Runway streber etter å tilby førsteklasses, skreddersydde tjenester direkte mellom partnere. Derfor er bygging av gjensidig tillit av avgjørende betydning for et vellykket partnerskap og dette starter med aller første trinn. Partnerskapet, som først og fremst bygger på gjensidig tillit, er hjørnesteinen i vår servicemodell. Det betyr at også alt annet utføres med fokus på denne tilliten. Hvis vi får pålitelig informasjon fra våre kunder kan vi identifisere de beste outsourcingstrategier, gi detaljerte tall angående nødvendige forberedelser og presentere våre kunder en forventet realistisk lanseringsdato.

 

INFORMASJONSINNHENTING

For fullstendig forståelse av kundens formål og krav knyttet til outsourcing av forretningsprosesser må vi gjøre oss kjente med kundens selskap og forstå den nåværende modellen for styring av forretningsprosesser. For dette ber vi informasjon om forskjellige aspekter av nåværende BPM-modell og ønskede BPO-tjenester. Vi analyserer innsamlet informasjon ved bruk av veletablert metodikk, som er utviklet og finpusset av Runway gjennom mange år med levering av høykvalitets, kostnadseffektive BPO-tjenester til en rekke kunder i Norden og andre land i Europa.

Modell for styring av forretningsprosesser

Når det gjelder nåværende BPM-modell må vi lære hvordan strukturen og styringen til kundens forretningsprosesser fungerer. I tillegg må vi få innblikk i nåværende KPI-resultater, de travleste arbeidstider og forskjellige andre ytelsesindikatorer som er avhengige av aktuell virksomhetstype. Dette hjelper oss å evaluere omfanget av ønskede tjenester og anslå omtrentlig arbeidsmengde og arbeidstimer som kreves av våre serviceteam.

BPO-servicekrav

Når det gjelder våre BPO-tjenester må vi vite hva slags tjenester det er behov for, hvilke servicespråk det kreves, påkrevde medarbeiderprofiler og forventede kvalitetsstandarder, servicehastighet og lanseringsdato. Dette gjør at vi kan vurdere tid og forberedende arbeid som er nødvendig for å starte tjenesteyting, men også kvalitetsovervåking og sikring som skal implementeres. Hvis kunden ikke er sikker på hva den beste BPO-løsningen er kan vi også analysere innhentet informasjon og hjelpe å bestemme hvilket outsourcing-alternativ som er mest hensiktsmessig. Dette alternativet skal passe til kundens spesifikke behov og gi størst mulig effekt til kundens virksomhet.

 

DEFINERING AV NÆRMERE DETALJER

Definering av generelle mål for outsourcing av forretningsprosesser er av avgjørende betydning. Dette bruker Runway som grunnlag for å lage et skreddersydd servicetilbud med fokus på disse målene. Andre detaljer som defineres i denne fasen er bl. a. forventede KPI-mål, nødvendige medarbeiderprofiler, rapporteringsprosesser, antatt lanseringsdato, betalingsmodell og annet knyttet til ønskede BPO-tjenester. Detaljene, som defineres i denne fasen, innarbeides senere i avtaledokumenter om partnerskap og sikrer dermed størst mulig klarhet og åpenhet for begge involverte parter.

 

PRESENTASJON AV TILBUD

Avhengig av kommunikasjonseffektivitet, prosjektomfang og kundens beredskap kan vi presentere første tilbud så raskt som etter en uke fra starten av diskusjoner. Når dette er gjort, kan vi starte forhandlinger om avtalebetingelser og vilkår, og følgelig gå videre til trinn to.

 

Ta kontakt med oss for å starte et partnerskap basert på gjensidig tillit og

ærlighet med fullstendig prosessåpenhet og utmerket servicekvalitet.

Ideell beliggenhet for nearshoring til:

Norge Finland Sverige Danmark
OPP