Starte BPO-partnerskap

Partnerskap med Runway er basert på åpenhet, ærlighet og etablering av gjensidig tillit. Du kan være trygg på at våre outsourcingtjenester alltid utføres med kvalitet som første prioritet. Alt vi skal gjøre for å starte partnerskap er å følge disse fem trinnene.

  • Utvikling av implementeringsplan
  • Utarbeidelse av sjekkliste for beredskap
  • Fastsettelse av lanseringsdato

UTVIKLING AV IMPLEMENTERINGSPLAN

Selv om sluttføringen av alle juridiske og underlagsdokumenter kanskje fortsatt er i gang, kan vi starte fjerde fase som begynnelse av partnerskapet. I denne fasen utvikler vi to forskjellige dokumenter – en generell  implementeringsplan og sjekkliste for beredskap. Disse brukes til forberedelser til lanseringsdatoen. Implementeringsplanen spesifiserer alle nødvendige tekniske, HR-relaterte og juridiske krav for å kunne tilby BPO-tjenester og gir en detaljert beskrivelse av forberedelsesprosesser og metoder. Dette dokumentet inneholder også informasjon om oppgaveansvar, start- og sluttdatoer for alle elementer i planen og rapporteringsform. I tillegg utarbeider vi en tidsplan for implementeringsplanen, noe som gir et realistisk anslag av lanseringsdato med tanke på nødvendige forberedelser på forhånd. Ved bruk av denne metoden kan vi tilby våre kunder en fullstendig åpen forberedelsesprosess, samtidig som kunden kan følge nøye med på hele fremdriften.

 

UTARBEIDING AV SJEKKLISTE FOR BEREDSKAP

Sjekklisten for beredskap er et dokument som vanligvis innebefatter mer enn hundre detaljer. Det er alle  spesifikke forberedelsesoppgaver  som skal fullføres før vi kan starte tjenesteyting. Hver detalj på denne sjekklisten har statusindikasjon – ikke ferdig, pågår eller fullført. Rapporter om forberedelsesarbeid kan leveres månedlig, ukentlig eller til og med daglig, det etter avtale med kunden. Oppgaver på denne sjekklisten omfatter ansettelse av personale med spesifikke kvalifikasjoner, forberedelse av deres arbeidsstasjoner med implementering av spesielle sikkerhetstiltak og IT-infrastruktur og språk- og kunnskapsopplæring til de nyansatte. Vi kan også følge opp statusen til enhver detalj på listen, likeledes som våre kunder kan verifisere kvalifikasjonene til de ansatte som skal levere deres tjenester. Dersom kundens serviceteam har behov for en spesiell opplæring, som eksempelvis kan kun utføres av noen i kundens selskap, må vi engasjere kunden for å fullføre denne sjekklisten. Som et alternativ kan kunden også engasjere seg i oppfølgingen av opplæringsprogrammer hvis de selv ønsker det. Likevel har Runway lang erfaring med utvikling av profesjonelle opplæringsprogrammer, og vår egen opplæringsavdeling, Runway Academy, er et eksempel på vår kompetanse innenfor videre oppfølging og opplæring av ansatte.

 

FASTSETTING AV LANSERINGSDATO

Etter å ha utarbeidet tidsplan for implementering og sjekkliste for beredskap kan vi fastsette forventet lanseringsdato. Det siste trinnet før endelig partnerskap er å sette denne planen ut i livet. Generelt kan vi starte tjenesteyting når 90 prosent av sjekklisten er fullført.

 

Ta kontakt med oss for å starte et partnerskap basert på gjensidig tillit og

ærlighet med fullstendig prosessåpenhet og utmerket servicekvalitet.

Ideell beliggenhet for nearshoring til:

Norge Finland Sverige Danmark
OPP