Starte BPO-partnerskap

Partnerskap med Runway er basert på åpenhet, ærlighet og etablering av gjensidig tillit. Du kan være trygg på at våre outsourcingtjenester alltid utføres med kvalitet som første prioritet. Alt vi skal gjøre for å starte partnerskap er å følge disse fem trinnene.

  • Realisering av implementeringsplan
  • Fullføring av sjekkliste for beredskap
  • Lansering

REALISERING AV IMPLEMENTERINGSPLAN

Det siste trinnet ved å opprette partnerskap er realisering av implementeringsplan i virkeligheten og å følge den fastsatte tidsrammen for å sikre at vi vil nå alle de forhåndsavtalte milepæler. Vi starter rekruttering av ansatte og opplæring, forbereder arbeidsstasjoner og støttende IT-infrastruktur samt innfører nødvendige sikkerhetstiltak - strengt i samsvar med retningslinjene i implementeringsplanen og sjekkliste for beredskap.

 

FULLFØRING AV SJEKKLISTE FOR BEREDSKAP

Under forberedelsesprosessen for tjenesteyting  krysser vi av detaljene på sjekklisten én etter én. Kunden mottar regelmessige rapporter om statusen til enhver detalj på listen.  I tillegg kan vi holde kunden oppdatert om rekrutteringsprosessen og videre gi muligheten til å ta kontakt med alle medarbeidere som skal levere kundens tjenester. Dette kan være viktig for å sjekke deres språkferdigheter eller kvalifikasjoner, eller rett og slett tilby ytterligere opplæring om nødvendig.

 

LANSERING

Når 90% av sjekklisten for beredskap er fullført starter vi levering av tjenester. Kunden kommer til å motta rapporter om forhåndsavtalte KPI-mål og vi starter oppfølging av tjenesteyting for å kunne sikre at alle kvalitetsstandarder og KPI er rettmessig overholdt.

 

Ta kontakt med oss for å starte et partnerskap basert på gjensidig tillit og

ærlighet med fullstendig prosessåpenhet og utmerket servicekvalitet.

Ideell beliggenhet for nearshoring til:

Norge Finland Sverige Danmark
OPP