Starte BPO-partnerskap

Partnerskap med Runway er basert på åpenhet, ærlighet og etablering av gjensidig tillit. Du kan være trygg på at våre outsourcingtjenester alltid utføres med kvalitet som første prioritet. Alt vi skal gjøre for å starte partnerskap er å følge disse fem trinnene.

  • Utarbeidelse av juridiske dokumenter
  • Utarbeidelse av underlagsdokumenter
  • Sluttføring av dokumenter

UTARBEIDING AV JURIDISKE DOKUMENTER

Etter fullføring av forhandlinger kan vi starte den tredje fasen - utarbeidelse og sluttføring av alle nødvendige juridiske- og underlagsdokumenter. I denne fasen skriver vi ned alle detaljer og forhåndsavtaler vi forhandlet oss frem til. Avhengig av avtale med kunden kan denne prosessen innebære bruk av juridiske dokumenter, enten utarbeidet av Runway eller kunden. Samarbeid med kunden under forberedelse av disse dokumenter sikrer fullstendig klarhet og forståelse for innholdet i tjenester som skal utføres. Når det gjelder kunden, gir denne metoden mulighet til å drøfte og forhandle om nærmest alle aspekter knyttet til tjenester som de skal motta. I tillegg sikrer dette også at våre tjenester er på linje med kundens generelle mål med outsourcing av forretningsprosesser og overholder alle tidligere implementerte krav for ansatte og servicekvalitet. Juridiske dokumenter som utarbeides i denne fasen omfatter:

  • Hovednivåavtale – utdype nærmere detaljer om partnerskapsavtalens varighet og andre driftsforhold på administrativt nivå.
  • Servicenivåavtale – inneholder formelle definisjoner om tjenester som skal utføres og avklaring av bestemte aspekter i henhold til outsourcingtjenester – målsettinger, kvalitet, omfang, leveringstid, ansvar og andre servicerelaterte emner.
  • Arbeidskunngjørelse – består av generelle beskrivelser av oppgaver og handlinger som skal utføres av Runway.

 

UTARBEIDING AV UNDERLAGSDOKUMENTER

For å kunne yte størst mulig serviceåpenhet og sikre at begge partene er fullstendig enige om innholdet av outsourcingtjenestene, utarbeider vi underlagsdokumenter. Disse avklarer andre detaljer som ikke er innarbeidet og nevnt i dokumentene ovenfor. Underlagsdokumentene inneholder definisjoner og avklaringer av spesifikke prosesser og KPI-mål for hver tjeneste, subtjenester og kvalitetssikring. Eksempelvis, hvis en outsourcingtjeneste innebærer behandling av innkommende kundeserviceanrop, kan underlagsdokumentet dele tjenesten opp i flere oppgaver eller prosesser: besvaring av samtale, behandling av informasjon mens kunden er satt på venting samt ytterligere oppgaver etter samtalen - hvilket er nødvendig for sluttføring og registrering av kundens ønsker.

 

SLUTTFØRING AV DOKUMENTER

Den siste fasen omfatter sluttføring av alle utarbeidede juridiske dokumenter samt underlagsdokumenter. Selv om avtale om partnerskap er allerede inngått, kan sluttføring av juridiske dokumenter i virkeligheten være en tidskrevende prosess. I denne sammenheng kan oppstart av partnerskap på sett og vis starte imens fjerde trinn sluttføres, for å fremskynde forberedelsene og videre kunne levere outsourcingtjenestene raskest mulig.

 

Ta kontakt med oss for å starte et partnerskap basert på gjensidig tillit og

ærlighet med fullstendig prosessåpenhet og utmerket servicekvalitet.

Ideell beliggenhet for nearshoring til:

Norge Finland Sverige Danmark
OPP