Starte BPO-partnerskap

Partnerskap med Runway er basert på åpenhet, ærlighet og etablering av gjensidig tillit. Du kan være trygg på at våre outsourcingtjenester alltid utføres med kvalitet som første prioritet. Alt vi skal gjøre for å starte partnerskap er å følge disse fem trinnene.

  • Diskusjoner om partnerskapsavtale
  • Diskusjoner om servicenivå
  • Diskusjoner om potensielle skaleringsforhold

DISKUSJONER OM PARTNERSKAPSAVTALE

Når vi har forstått og definert kundens behov for outsourcing, kan vi starte forhandlinger om partnerskapsavtale. I denne fasen involveres administrasjon på finansdirektør- og  konserndirektørnivå i prosessen, fordi Runway utarbeider et tilbud om partnerskapsavtale som presenteres til kunden for å kunne drøfte avtalevilkår og betingelser direkte mellom partnere. Disse diskusjoner dreier seg om forskjellige aspekter vedrørende utførelse av nødvendige outsourcingtjenester,rekruttering og forbereding av serviceteam og oppfyllelse av tidligere definerte KPI-mål. Temaene som drøftes i denne fasen er blant annet nødvendig teamstørrelse og ansattes kvalifikasjoner, ønsket teknisk oppsett og forventede KPI-mål. I tillegg også andre servicekrav og ansatt-relaterte temaer, inklusive forventet utmattelsesnivå og spesifikke motivasjonsordninger for medarbeidere i kundens serviceteam.

 

DISKUSJONER OM SERVICENIVÅ

BPO-tjenester fra Runway er skreddersydd for enhver kunde og mange av BPO-tjenestene kan også omfatte spesifikke subtjenester og kvalitetssikringsprosesser. Disse kan inkluderes i partnerskapsavtale dersom det er ansett nødvendig av kunden. Subtjenester og prosesser kan være bruk av spesifikke plattformer, tilbud av spesifikke opplæringsprogammer eller andre prosesser som skal innarbeides i våre outsourcingtjenester. Hvis kunden ikke er sikker på hva det beste løpet av handlingen er, kan vi også anbefale løsninger som passer best med kundens generelle mål knyttet til outsourcingen. Uavhengig om det gjelder kostnadsreduksjon, utmerket servicekvalitet, forbedring av prosesseffektivitet eller andre mål definert av kunden.

Subtjenester og kvalitetssikringsprosesser

Ytterligere BPO-tjenesteelementer, som kan innarbeides i vår partnerskapsavtale, innebærer forskjellige subtjenester og kvalitetssikringsprosesser som anses nødvendige av kunden. Dette kan bety subtjenester som dobbeltsjekking av behandlet data, utvikling av nye plattformer/programvare for utførelse av outsourcingtjenester, spesifikke opplæringsprogrammer for nødssituasjoner, tilfredshetsundersøkelser blant sluttbrukere og andre kundespesifikke krav. Når det gjelder kvalitetssikringsprosesser kan vi også tilby kalkulasjoner av kvalitetssikring og kvalitetsovervåking utført av et eget team. I tillegg tilbyr vi også forskjellige sikkerhetstiltak for databehandling, sikring av ansattes språkferdighetsnivå, spesifikke arbeidsforhold for kundens serviceteam, samtidig som vi også lar våre kunder engasjere seg i kvalifisering av deres serviceteam og verifisering av språkkunnskaper.

 

DISKUSJONER OM SKALERINGSFORHOLD

såvel som at vi tilbyr våre kunder en unik tjenestepakke, spesialutviklet i henhold til deres forretningskrav og -behov, har våre kunder også mulighet til å velge og vrake subtjenester og kvalitetssikringsprosesser, som passer best med deres generelle outsourcing-mål. Videre kan våre kunder også forhandle om vilkår og betingelser knyttet til oppskalering av omfanget av outsourcingtjenestene. Dette er nyttig i tilfelle av vekst i bedriften eller hvis kunden bestemmer seg for outsourcing av andre prosesser også. Når vi har fullført forhandlinger og begge partene er fullstendig tilfreds, kan vi starte den tredje fasen, nemlig utarbeiding og sluttføring av juridiske dokumenter.

 

Ta kontakt med oss for å starte et partnerskap basert på gjensidig tillit og

ærlighet med fullstendig prosessåpenhet og utmerket servicekvalitet.

Ideell beliggenhet for nearshoring til:

Norge Finland Sverige Danmark
OPP