Runways BPO-verdier

Våre kjerneverdier er essensen i vår identitet – det er det som støtter vår visjon, guider våre beslutninger og gjenspeiler hva vi står for. Opprettholdelse av våre verdier er det som hjelper oss til å lykkes. Det er hva våre kunder liker best med oss, det er hvem vi er og hva vi gjør.

Like muligheter

Vi driver vår virksomhet i samsvar med likestillingspolitikk og motsetter oss alle fordommer og diskriminering basert på rase-, nasjonalitets-, kjønns-, legnings-, alders-, religion- eller politikkrelaterte årsaker. Vi søker stadig nye muligheter for fagutvikling for våre ansatte ved å tilby opplæring, tilbakemeldinger, handlingsplaner, evalueringer og lederprogrammer.

Integritet

Vi er ærlige i alle våre forretningsprosedyrer,  både med våre egne kunder, deres kunder og internt med våre kollegaer. Våre moralske standarder  gir oss grunnlaget til å være stolte av alle våre handlinger og forsterker vår tro på det vi gjør. Vi streber kontinuerlig etter å oppnå plettfri omdømme i bransjen vår.

Positiv holdning

Vi har alltid en positiv holdning til alle situasjoner og ser på forbedringsområder og utfordringer som kilder for ytterligere utvikling og progress. Vi utvikler stadig vår arbeidsplass med sikte på å gjøre det til et trivelig og morsomt sted å være.

Eierskap

Vi har fastsatt høye standarder som vi forventer oppfylt eller overskredet. Vi tar fullstendig eierskap av ethvert prosjekt både på konsernnivå og individuelt, og sikrer at alle faser - fra første til siste - fortjener like mye oppmerksomhet og frembringer en leveranse av høy kvalitet. Vi forstår hvordan vår rolle og innsats påvirker den totale suksessen og utviklingen av selskapets virksomhet.

Fortrinn

Vi har som mål å alltid å være på forkanten av utviklingen i alle områder i bransjen vår. Vi er stolte av å være innovative og holder oss dedikerte og motiverte gjennom  innsatsen vår for å holde plassen som markedsleder. Vi er alltid på vakt etter markedsendringer og streber etter å være den proaktive kraften i næringen.

OPP