BPO løsninger basert på dyptgående kompetanse

Runways outsourcingtjenester er en kombinasjon av kostnadseffektiv og pålitelig prosessledelse med langvarig erfaring med betjening av selskaper i forskjellige bransjer.

Reiseliv og Turisme

Vi hjelper reise- og turistselskaper med effektiv styring av deres forretningsprosesser og sikrer høy kundetilfredshet med minst mulig risiko for bedriften. Våre tjenester omfatter alt fra callsentre, IT-support og kundestøtte, til HR, regnskap og backoffice-tjenester.

Transport

Runway har alle nødvendige midler for å levere kostnadseffektive BPO-løsninger, spesialutviklet for å oppfylle dine forretningsbehov. Vi håndterer alt innenfor rekruttering og HR-ledelse, til regnskap og kundeservice.

Bank og finans

Runways evne til å levere kostnadseffektive prosessforbedringer og opprettholde utmerket servicekvalitet og høy datasikkerhet gjør at banker og finansselskaper holder seg konkurransedyktige, skaffer nye kunder og oppnår vekst med minst mulig risiko for deres forretninger.

IT & Telekommunikasjon

Vi har lang erfaring med betjening av IT&T-selskaper og har midler til å levere en effektiv opplæring av et serviceteam med kostnadseffektive prosessforbedringer, samtidig som vi opprettholder førsteklasses servicekvalitet.

Markedsundersøkelser

Vi har fullført tusenvis av telefonintervjuer og deltatt i tallrike markedsundersøkelsesprosjekter. Dermed har vi midlene og kunnskapen for å levere raske og nøyaktige datainnsamlingstjenester med minimale kvoteoverskridelser til markedsundersøkelsesselskaper.

Andre næringer

Vi tilbyr skreddersydde tjenester som er utviklet for å imøtekomme behovene  til hver enkel virksomhet og næring.  Fra callsenter-outsourcing til backoffice-tjenester - vårt mål er å hjelpe våre kunder å oppnå sine mål.

 • Høyt kvalifiserte og fleksible ansatte med lavt fraværsnivå
 • Skreddersydde BPO-løsninger basert på langvarig erfaring
 • Profesjonelle og kostnadseffektive nearshoring-tjenester

 

Runway transporterfaringer

Runway har jobbet med ulike selskaper i transportnæringen i mer enn 13 år. Vi har dermed tilegnet oss høy kompetanse og lang erfaring med å levere et bredt spekter av BPO-tjenester. Runway har etablert seg som en pålitelig partner for en rekke virksomheter i Norden og Vest-Europa, og vi tar oss av alt fra kundeservice og callsentre, til lønnshåndtering, regnskap, HR-administrasjon og rekruttering. I tillegg til levering av kostnadseffektive outsourcingtjenester er Runway stolt av å være en BPO-tjenesteleverandør med utmerket servicekvalitet og svært dyktige samt fleksible ansatte. Runway har gjennomført en rekke serviceoppgaver, hvorav en del av de tjenestene er nevnt ovenfor. Dette gjør det mulig for oss å betjene nærmest enhver bedrift i transportindustrien. Med tanke på erfaringen Runway har når det gjelder å tilby førsteklasses BPO-tjenester til en rekke bransjer, gjør at vi kan betjene praktisk talt alle virksomheter knyttet til transportbransjen.

Serviceoppgaver utført av Runway

 • Kundeservice på 1. og 2. nivå
 • Innkommende og utgående callsentertjenester
 • Administrasjon av bestilling og billettsalg
 • IT-support på 1., 2. og 3. nivå
 • HR-administrasjon og opplæring av ansatte
 • Tjenester innen regnskap og lønnshåndtering
 • Rekruttering av ansatte og bemanningsplanlegging
 • Kvalitetsovervåking og klagebehandling
 • Enkle og komplekse dataregistreringstjenester
 • Implementering av IT-infrastruktur

Rekruttering av ansatte og HR-tjenester

Som et nearshoring-selskap med kontorer i 5 europeiske land har Runway tilgang til mange forskjellige kilder. Dette kan brukes til rekruttering av ansatte med høyt spesifikke ferdigheter og kvalifikasjoner. Omfanget omfatter alt fra faglig utdanning og arbeidserfaring, til språkferdigheter og faglig kompetanse. I tillegg hjelper våre rekrutteringstjenester med omplassering av ansatte og løsninger for eventuelle juridiske problemer knyttet til ansettelse av utenlandske medarbeider. Uansett om det er gods- eller passasjertransportsleskaper, fly- eller båtmannskaper, lastebil- eller drosjesjåfører, kan vi i Runway hjelpe alle selskaper i transportbransjen med rask lokalisering og rekruttering av ansatte, og tilby assistanse med HR-administrasjon og lønnsregn.

Interne tjenester

Når det gjelder interne tjenester har Runway alle midler og den nødvendige kapasiteten for å kunne levere profesjonelle, fleksible og enkelt skalerbare BPO-tjenester som sikrer prosessforbedring på en høyst kostnadseffektiv måte. Videre kan vi også tilby outsourcingtjenester på 15 språk, inklusive alle nordiske språk. Våre interne opplæringsprogrammer omfatter også språkkurs på høyt nivå og dermed kan alle våre ansatte lære eller forbedre deres språkkunnskaper uten å måtte delta på spesielle kurs utenfor jobben. Vår omfattende erfaring med levering av callsentertjenester gjør at vi kan tilby enestående kundestøtte. Runway har også engasjert seg i samarbeid med BDO - og dermed kan vi levere et bredt spekter av regnskapstjenester til nordiske og andre europeiske markeder fra våre kontorer i Baltikum. Med outsourcing av regnskapsprosesser til Baltikum kan vi tilby profesjonelle regnskapstjenester, utført av svært dyktige og motiverte ansatte, med betydelig kostnadsreduksjon, da spesielt sammenlignet med regnskapstjenester levert fra Norden.

Ansattes kvalifikasjoner og fleksibilitet

For å opprettholde våre kvalitetsstandarder legger vi mye vekt på grundig testing av ansattes ferdigheter og kvalifikasjoner samt at vi verdsetter fleksibilitet høyt. Derfor krever Runway at alle ansatte, som arbeider for et bestemt serviceteam, skal være i stand til å utføre forskjellige servicerelaterte oppgaver, slik at alle oppgaver kan utføres av flere teammedlemmer. Dette sikrer kontinuerlig tjenesteytelse, selv om eksempelvis noen av teammedlemmene ikke er tilstede. Når det gjelder sykefravær og utmattelsesnivå er vi stolte av vår fraværsprosent på under 5. Samtidig bruker vi forskjellige motivasjonsordninger og interne opplæringsprogrammer for at våre ansatte skal ha muligheten til å omkvalifisere seg til ulike stillinger uten å måtte delta på andre kurs etter arbeidstid. Dette sikrer oss lavere utmattelsesnivå og høyere lojalitet over sikt.

 

Ta kontakt med oss for å motta et tilbud med kostnadseffektive

løsninger, skreddersydd spesielt for dine forretningsbehov.

Starte BPO-partnerskap

Starte partnerskap gjennom 5 enkle trinn

Partnerskap med Runway er basert på åpenhet, ærlighet og etablering av gjensidig tillit. Du kan være trygg på at våre outsourcingtjenester alltid utføres med kvalitet som første prioritet. Alt vi skal gjøre for å starte partnerskap er å følge disse fem trinnene.
Finn ut mer
OPP