#news News
Back to news

Robotisert prosessautomatisering (RPA) hos Runway

January 09, 2018

Effektivisering og automatisering av tjenester ved hjelp av boter blir i mange næringer sett på som en framtidsløsning. Innen outsourcing- og kundeforvaltningstjenester er dette derimot allerede en realitet, og stadig sterkere er trenden i BPO-sektoren overalt i Europa. Dette går også tydelig fram av den interessen kundene til Runway – den internasjonale tilbyderen av outsourcing av forretningsprosesser – viser for ulike former for prosessautomatisering. Og særlig nå, etter at en bot har sluttet seg til Runway-teamet. Boten er en programvare som utfører oppgaver som innlasting og behandling av data, overføring av data mellom former for dokument eller til database, og liknende tekniske oppgaver.

Innføringen av en slik programvarebot i Runway fremheves som en av de viktigste utviklingsretningene i virksomheten. Selskapet har tatt utfordringen med å automatisere prosesser både innen regnskaps- og såkalte back-office-tjenester og kundeservice, i alt fra databehandling i ulike miljøer til kundefordringsbehandling.

«Automatisering av prosesser og ulike oppgaver er for tiden veldig aktuelt i verden, og det er bare naturlig at det også kommer til Latvia og andre land der Runways kontorer befinner seg. Runway-initierte prosjekter bekrefter allerede at investeringene i innføringen av et slikt system gir muligheter til å forbedre forretningsprosesser og heve virksomheten som sådan, samt forbedre effektiviteten av tjenester. Det er klart at denne milepælen innen innovasjon og teknologi vil gi nye og smarte løsninger også innen andre sektorer, ikke bare på markedet for outsourcing av virksomheter. Den vil også ha en avgjørende og betydelig innvirkning på virksomhetsmiljøet og fremme konkurranse.
Aktører innen BPO og andre sektorer har lenge vært aktivt på jakt etter løsninger for å automatisere ulike oppgaver. Det er presis denne retningen som lar land som Latvia, som har begrenset med arbeidsressurser, gjøre nytte av sine spesialister og deres kompetanse mer effektivt. Selskapet gis samtidig en mulighet til å bli en konkurransedyktig aktør på det globale markedet», sier Runway-gruppens styreleder Uldis Priedītis.

Et av hovedmålene for Runway-prosjektet er å implementere og sikre automatisering av ulike prosesser. En av de ledende private tjenesteyterne i Latvia, IT-selskapet MAK IT, er involvert i gjennomføringen.

«Selskapet Runways fremtidsrettede tenkning og mot i forbindelse med å bringe arbeidsprosessene opp på et nytt nivå innen automatisering, er en grunnleggende investering som optimaliserer og forbedrer tjenester, samt forbedrer effektiviteten på tjenestene som tilbys», forklarer MAK IT's leder Arvis Zeile. «Ved hjelp av avansert teknologi er det mulig å øke hastigheten på databehandlingsprosesser og redusere feil, samt redusere eller helt unngå menneskelig involvering i ulike oppgaver, spesielt den rutinemessige arbeidsflyten. Boten er en programvarekode eller maskin som utfører ganske spesifikke oppgaver – som oftest uten ytre input. Det er naturligvis også mulig å implementere sofistikerte algoritmer som er i stand til å håndtere en enorm mengde situasjoner, og dermed simulere personer med meget lignende oppførsel, for bestemte oppgaver. Hvert år blir de tekniske evnene til slike roboter mer omfattende, for vi har teknologier og metoder i verden som gjør at roboter kan lære seg selv opp (maskinlæring), og ta beslutninger på egen hånd (kunstig intelligens)».

En spesialiserte bot legger inn data fra PDF-filer i et web-basert system. Innføring av robotisering i en konkret avdeling har gjort det mulig å øke produktiviteten med 30%, og redusere tiden hvor mennesker involveres med cirka 4 ganger. Med tanke på nevnte effektivitetsøkning planlegger vi å foreta investeringer for implementering av automatisering før det har gått ett år, noe som igjen bekrefter at innføringen av slike automatiserte løsninger vil få betydelig innvirkning på foretakets konkurranseevne.

En av de største og mest teknologisk innovative industrikonsernene i Baltikum, UPB, ser de reelle fordelene ved å automatisere ulike forretningsprosesser. Selskapet, som arbeider innen bygg-, design-, produksjons- og energisektoren, arbeider aktivt i retning digitalisering. De siste årene har de gjennomført flere innovative automatiseringsløsninger som har gjort produksjonen mer effektiv.

«Gjennom målrettet utvikling av selskapets digitale infrastruktur har UPB akkumulert betydelig erfaring innen digital teknologiimplementering og blitt overbevist om dens kritiske innvirkning på produktiviteten», sier UPBs Prosjektdirektør for utvikling, Artūrs Seilis. «UPB-prosjekter er vanligvis teknisk komplekse, for eksempel er det i en mellomstor, ferdigbygget konstruksjon nesten 25 000 ulike konstruksjonsenheter, og under gjennomføringen av prosjektet samarbeider ca. 15 avdelinger på samme tid. Dette betyr at UPBs forretningsenheter må håndtere en svært stor datamengde. De operasjonelle beslutningene skal være optimale, så ofte bør det tas hensyn til flere faktorer enn den ansatte er i stand til å behandle uten teknologisk bistand. Ved å integrere virksomhetens enheter og partnerselskaper i ett digitalt økosystem på en gjennomtenkt måte, har selskapet i løpet av ett år blitt i stand til å oppnå en økning i omsetningen på 36%. Dette uten faktisk å ha økt de fysiske produksjonsressursene. I tillegg til det har vi sikret en fullverdig sanntidsanalyse, samt utviklet en rekke standardiserte algoritmer for prosessautomatisering. Siden mange av de nye teknologiene har en tendens til å vokse i geometrisk progresjon, kan selskapet også øke risikoen for raskt å miste sin konkurranseevne i markedet ved å falle utenfor denne industrielle transformasjonen».

Representanter fra alle disse organisasjonene er enige om at bekymring for tap av arbeidsplasser snarere er basert på emosjonelle enn på rasjonelle argumenter. Uldis Priedītis mener at «den automatiserte prosessen til og med vil skape nye jobber med høy verdiskaping – for eksempel vil implementeringen av roboter kreve operatører eller oppsynsmenn for å kontrollere driften av disse teknologiene. Spesialiststillingene vil være svært etterspurte og godt betalte jobber som det i dag må utvikles tilsvarende utdanningsprogrammer for. Samtidig er dette en ny retning for bedriftene selv, der de kan fremme horisontal vekst i karrieren ved at eksisterende ansatte kan endre spesialiseringen sin gjennom utvikling av kvalifikasjonene sine.»

Tags:
Share Share
Back to news
OPP