Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

Våra BPO tjänster

Callcenter Outsourcing

Outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare.

Callcenter Outsourcing

Bokföringstjänster

Runways bokföringstjänster hjälper nordiska företag att uppnå märkbara kostnadsreduktioner och samtidigt garantera utmärkt servicekvalitet genom omfattande kvalitetssäkransprocesser.

Bokföringstjänster

Telefonförsäljning

Runways telemarketingtjänster kombinerar språkkunskap på modersmålsnivå med specifika säljtekniker baserade på djupgående kunskaper i telefonförsäljning.

Telefonförsäljning

IT-outsourcing

Förstklassig IT-service med tonvikt på kvalitet och kundnöjdhet. Fullspektrumtjänster baserade på de senaste IT-trenderna och tekniska lösningarna.

IT-outsourcing

HR Outsourcing

Professionella HRM- och andra HR outsourcingtjänster baserade på omfattande erfarenhet av HR management, rekrytering och utveckling av utbildningsprogram.

HR Outsourcing

Skräddarsydda lösningar

Runways BPO-lösningar hjälper er att möta alla era outsourcingbehov och önskemål med utmärkt förhållande mellan kostnad - utförande och förstklassig servicekvalitet.

Skräddarsydda lösningar

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar effektivitet och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet, full processtransparens och datatillgång i realtid.

Back office tjänster

Datainsamling

Datainsamlingstjänster är det enklaste sättet att säkerställa snabb och noggrann dataregistrering och samtidigt bibehålla hög servicekvalitet utan att behöva oroa sig för ytterligare omkostnader.

Datainsamling

Marknadsundersökningar

Telefon-, webb- och onlinebaserade marknadsundersökningar. Omfattande erfarenhet av marknadsundersökningar, snabba datainsamlingstjänster med mycket hög kostnadseffektivitet.

Marknadsundersökningar

Kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra BPO-tjänster kan

hjälpa er att möta alla era behov av business process outsourcing.

Upp