Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

 • Lång erfarenhet och hög kvalitet på utföranden
 • Kundorienterat förhållningssätt baserat på ömsesidigt förtroende
 • Flexibilitet, snabbhet och effektivitet
 • Nearshoring-tjänster utförda av kvalificerade proffs

 

Runway back office services

Många back office-uppgifter är av väsentlig betydelse för ett företags kärnverksamhet. För att kunna outsourca dem behöver man kunna lita på att dessa uppgifter inte bara utförs effektivare eller till en lägre kostnad, utan även med samma eller till och med högre kvalitet än när de utförs internt. Med lång erfarenhet av outsourcing av back office-tjänster, utmärkt servicekvalitet och goda meriter har Runway medlen som krävs för att möta alla dessa förväntningar. I egenskap av ett mycket flexibelt nearshoring-företag med skandinavisk affärsmentalitet, verksamt på 15 språk på nio kontor i sex europeiska länder är vi på Runway stolta över att vara den ledande nearshoring BPO-leverantören för företag i Norden och företag som bedriver verksamhet på något av de skandinaviska språken. Vidare har Runway en klientfokuserad approach byggd på ömsesidigt förtroende, full processtransparens och vi erbjuder utveckling av skräddarsydda tjänster som passar varje klients specifika behov och önskemål. Under de senaste 13 åren har Runway samarbetat med ett flertal företag och tillhandahållit ett brett utbud av back office tjänster, varav de flesta samarbeten är aktiva än idag.

Runway tillhandahåller följande back office tjänster:

 • Redovisning och bokföring
 • Datainsamling och processande
 • Hantering och skydd av intäkter
 • Marknadsföring
 • Personalplanering
 • Hantering av inkommande och utgående fakturor
 • Kundtjänstrelaterade back office-uppgifter
 • Callcenterrelaterade back office-uppgifter
 • Back office-uppgifter för flygbolag

Kvalitetssäkran

Runway strävar efter att tillhandahålla outsourcingtjänster på en partner-till-partner-grund, därför är det av yttersta vikt för ett framgångsrikt samarbete att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, då det gör det möjligt för båda parter att fokusera på att göra ett så bra jobb som möjligt och samtidigt vara trygga i att den andra parten gör detsamma. Det behöver nog inte nämnas att högsta möjliga servicekvalitet är en av Runways främsta prioriteter, därför är transparens och kvalitetsövervakning viktiga delar av Runways approach och inkluderade i praktiskt taget alla outsourcingtjänster vi erbjuder. Vi kan också erbjuda datatillgång i realtid, vilket gör det möjligt för våra klienter att hålla sig uppdaterade och informerade om sina affärsprocesser när som helst på dygnet. Detta är mycket viktigt för många företag, särskilt om de outsourcade back office-tjänsterna är en del av klientens kärnverksamhet.

Rekrytering och utbildning av medarbetare

För att kunna möta klienternas förväntningar fäster Runway stor vikt vid rekrytering och utveckling av utbildningsprogram inom språk och andra färdigheter. Vad gäller rekrytering av back office serviceteam kräver Runway att samtliga medarbetare har en formell utbildning adekvat för det arbete som ska utföras. Vidare testas medarbetarnas kvalifikationer och språkkunskaper med hjälp av kompetensbaserade intervjuer och språktest. Vad gäller utbildningsprogram har Runway under åren fått bred erfarenhet inom utveckling av utbildningsprogram. Vi har till och med utvecklat en intern utbildningsavdelning, Runway Academy, som tillhandahåller utmärkta utbildningsprogram, vilket gör det möjligt för Runways medarbetare att utveckla sina kunskaper så att de kan byta arbetsuppgifter och avdelning utan att behöva delta i särskilda kurser utanför arbetet. Detta ger Runway lägre bortfallsnivåer och ökar medarbetarnas långsiktiga lojalitet. Utöver detta har Runway en “utbilda utbildaren”-approach, vilket betyder att de utbild ingsprogram Runway utvecklar med klienten också förbereder en utsedd utbildare som sedan på egen hand kan utbilda eventuella nya medarbetare i klientens serviceteam.

Säkerhet och plattformar

I egenskap av BPO-leverantör som tillhandahåller service till en mängd olika klienter, och hanterar information med olika grader av känslighet, har Runway strikta standarder för dataskydd och serviceunderhåll som gör det möjligt för oss att hantera känslig information i enlighet med strikta dataskydds- och hanteringskrav ställda av både klienten och internationella datakyddslagstiftningar. Vad gäller de plattformar som används är Runway också mycket flexibelt med möjlighet att arbeta med vilken plattform klienten önskar. Som alternativ till det har vi också medlen att utföra en analys av klientens nuvarande affärsprocesser och rekommendera plattformar eller mjukvara som bäst passar klientens behov. Utöver detta har Runway erfarenhet av att använda flera välkända plattformar från tredje part.

Runway använder följande plattformar och mjukvara:

Lotus Notes
Rumba
Agresso
Eco Suit 5

 

 

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa er att kombinera utmärkt servicekvalitet,

effektivitet och kostnadsreduktion genom att låta Runways proffs ta hand om era back office tjänster.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp