Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

 • Garanterat noggrann och kostnadseffektiv outsourcing av redovisningstjänster
 • Tillhandahållande av flexibla redovisningstjänster utformade efter varje klients behov
 • Omfattande kvalitetskontroller för att garantera utmärkt servicekvalitet
 • Vi arbetar i enlighet med bokföringslagar i samtliga nordiska länder

 

Bokföringslösningar utformade efter ert företags behov

Behöver ni hjälp att optimera era bokföringsprocesser för att öka effektiviteten och förbättra noggrannheten och samtidigt minimera direkta och generella omkostnader relaterade till interna bokföringsavdelningar? I egenskap av skandinaviskägd serviceleverantör med lång erfarenhet, skräddarsydda bokföringslösningar och ett högt anseende beträffande servicekvalitet kan vi hjälpa er att nå dessa mål utan att utsätta ert företag för de risker och nackdelar som vanligen förknippas med offshore outsorcing.

Att hantera redovisningsbehoven hos stora nordiska företag

Baserat på vår långa erfarenhet av att hantera stora företags redovisning har vi utvecklat en särskild lösning för stora företag som önskar reducera kostnaderna för redovisning genom olika slags outsourcing av bokföringsprocesser.

Ta reda på mer om våra bokföringstjänster för stora företag: Bokföring stora företag

Vi tillhandahåller service till revisions- och redovisningsfirmor

Vår möjlighet att tillhandahålla snabba och exakta redovisningstjänster gör oss till en perfekt samarbetspartner för revisions- och redovisningsbyråer som önskar outsourcea sina redovisningsprocesser. Under åren har vi etablerat samarbete med en ledande norsk redovisningsbyrå och hjälpt flera företag att märkbart reducera kostnaderna för redovisning genom nearshoring till våra kontor. Med denna erfarenhet i grunden har vi utvecklat en särskild lösning för nordiska revisions- och redovisningsbyråer som önskar öka omfattningen, flexibiliteten och kostnadseffektiviteten hos sina företag med hjälp av våra utmärkta redovisningstjänster.
Ta reda på mer om våra tjänster för revisions- och redovisningsbyråer: Outsourcing för redovisningsbyråer

Vi utformar tjänsterna efter våra klienters behov

På grund av våra möjligheter och erfarenhet av att anpassa våra tjänster efter klienternas specifika behov sträcker sig omfattningen av våra redovisningstjänster bortom stora företag och redovisningsbyråer. Våra redovisningstjänster innefattar:

 • Kundfordringar och leverantörsskulder
 • Avstämningstjänster
 • Inkassotjänster för osäkra fordringar
 • Fakturahantering
 • Bokföring
 • Klientspecifika rapporteringstjänster
 • Kund- och orderhantering

(relaterat till utfärdande/distribution av kredit/debitkort)

 • Utbetalningstjänster
 • Redovisning av medarbetares sjuk/semesterfrånvaro
 • Redovisning av medarbetares resor
 • Redovisning (finans)
 • Ledningsrapportering
 • Fakturabetalning
 • Redovisning av lönelistor
 • Personalredovisning
 • Sortering, verifiering och registrering av fakturor/kvitton
 • Skatteredovisning

Anpassning till er bokföringsplattform

Utöver att tillhandahålla skräddarsydda servicepaket har vi tack vare våra redovisningskonsulters kunskaper och kvalifikationer möjlighet att arbeta med i princip vilken bokföringsplattform våra klienter önskar. Dessutom tar vi ansvar för att tillhandahålla all nödvändig mjukvara och plattformar till våra redovisningskonsulter, vilket innebär att våra klienter erbjuds de senaste redovisningslösningarna utan att behöva investera ytterligare resurser i implementering av mjukvara och plattformar för bokföring.

Vi garanterar strikta säkerhets- och kvalitetskontroller

För att kunna behålla vårt anseende beträffande vår framstående service utgör säkerhet och kvalitetssäkran en stor del av varje tjänst vi tillhandahåller. Samtliga av våra kontor upprätthåller strikta standarder för kvalitetskontroller, vilka liknar kraven för ISO-certifiering, och vi har nyligen erhållit PCI DSS-certifiering. Dessa åtgärder hjälper oss att möta de ytterst krävande KPIn våra klienter sätter upp.

Garanterad överensstämmelse med lagen

Tack vare våra lokala representanter och licensierade redovisningspartners i samtliga nordiska länder har vi medlen, erfarenheten och kunskapen som krävs för att kunna tillhandahålla redovisningstjänster till praktiskt taget vilken bransch som helst i samtliga nordiska länder. Utöver detta har vi också en skandinavisk affärsmentalitet och leder våra kontor i enlighet med lokal arbetsmiljöstandard, vilket praktiskt taget gör oss till en skandinavisk serviceleverantör utan skandinavisk prislapp.

Multitower redovisningstjänster

Kvalitets- och säkerhetsfrågor gör ofta att företag väljer interna bokföringsavdelningar, även om det i praktiken innebär en onödigt kostsam lösning. Detta är ofta fallet när ett antal högkvalificerade redovisningskonsulter är ansvariga för allt från komplicerade dataanalyser till enklare manuella uppgifter såsom fakturering. Kostnaderna blir ännu större om de betalas per timme och är anställda i enlighet med strikta arbetslagstiftningar, vilket ofta är fallet med de nordiska länderna. Vårt mål är att maximera konstandseffektiviteten utan att offra kvalitet för pris. Därför anförtror vi komplex datahantering till våra baltiska och spanska kontor, med redovisningskonsulter med goda kunskaper och kvalifikationer, medan enklare och mer tidskrävande manuella uppgifter hanteras på våra andra kontor, för att undvika att medarbetarna är överkvalificerade och tillhandahålla förstklassiga redovisningstjänster till bästa möjliga pris.

Rekrytering och utbildning för att möta era behov

Med nio kontor i sex europeiska länder har vi möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare med klientspecifika medarbetarprofiler mycket snabbare än något annat redovisningsföretag verksamt i Norden. Utöver detta har vi en “utbilda utbildaren”-approach till våra tjänster, vilket innebär att medan vi bekantar oss med detaljerna i er verksamhet förbereder vi också en särskild utbildare som därefter är ansvarig för all framtida utbildning, vilket ger er friheten att fokusera på er verksamhet medan vi tar hand om er bokföring.

 

 

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa er att optimera era redovisningsprocesser.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp