Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

Runways nearshore bokföringstjänster för stora företag hjälper er till bättre effektivitet och högre exakthet, med bibehållen skalbarhet och riskerna som vanligen förknippas med offshore BPO-tjänster eliminerade.

 • Hjälper stora företag minimera sina bokföringskostnader
 • Tillhandahåller kostnadseffektiva lösningar för processoptimering inom bokföring
 • Anpassar våra servicepaket efter de specifika behoven hos varje klient
 • Tillhandahåller flexibla och skalbara bokföringstjänster

 

Bokföringstjänster för stora företag i Norden

Önskar ni expandera eller förbättra ert företags bokföring utan att behöva investera i rekrytering och andra omkostnader? Runway är specialiserade i att hjälpa stora företag i Norden att optimera deras bokföring utan att behöva offra kvalitet för pris. I egenskap av skandinaviskägd tillhandahållare av nearshoring service med över 13 års erfarenhet av bokföring som BPO-tjänst kan vi hjälpa er att effektivisera era bokföringsprocesser, öka exakthet och minimera kostnader utan de risker och nackdelar som vanligen förknippas med offshore outsourcing.

Kostnadsminimering och kvalitetsförbättring på samma gång

Vi är medvetna om att kostnadsminimering utgör en stor del av att framgångsrikt leda större företag. Vårt mål är att hjälpa er att uppnå det och samtidigt garantera hög noggrannhet i bokföringsprocesserna. Utöver att eliminera omkostnader relaterade till rekrytering och ledning på en intern redovisningsavdelning har vi möjlighet att arbeta med den plattform klienten önskar och tillhandahålla mycket flexibla redovisningslösningar som enkelt kan storleksanpassas om nödvändigt. Inte bara det - med oss väljer ni om ni vill bli debiterade per uppgift eller per timme för den service ni mottar.

Vi tar bokföring till en ny nivå

I allmänhet handlar stora delar av bokföringsarbete om komplicerat siffertuggande. Vi tror emellertid att en skicklig bokförares värde ligger i förmågan att dra slutsatser från resultaten. Därför rör vi oss bortom enbart hantering av fakturor, löner och andra bokföringsprocesser - vi tar bokföring till en ny nivå genom att hantera redovisning och dessutom tillhandahålla kompletta analysrapporter med redan tolkad data, slutsatser presenterade och förslag på förbättringar inkluderade.

Våra bokföringstjänster för stora företag inkluderar:

 • Fakturor
 • Bokföring
 • Kundfordringar/leverantörsskulder
 • Lönehantering
 • Skatt och moms (VAT)
 • Inkomstförvaltning
 • Order/lagerhantering
 • Rapporter och statistik
 • Årsrapporter
 • Avstämning
 • Projektredovisning
 • Andra anpassade tjänster

Tillhandahållande av skräddarsydda lösningar

Vår omfattande erfarenhet av bokföring, samarbetspartners i samtliga nordiska länder och högkvalificerade redovisningskonsulter som arbetar på flera olika kontor i ett flertal europeiska länder ger oss medlen och expertisen som krävs för att kunna tillhandahålla bokföringstjänster till stora företag inom praktiskt taget vilka branscher som helst i samtliga nordiska länder. Oberoende av vilken slags bokföringsprocess ni önskar outsourca hjälper vi er att hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt genom att anpassa våra tjänster till ert företags specifika behov. I det fall era behov innefattar mer än bokföring kan våra skräddarsydda BPO-lösningar hjälpa er att skära ned kostnaderna för andra affärsprocesser också.

Alltid nära, alltid redo att hjälpa

Vi vet av erfarenhet att det krävs särskilda kunskaper för att hantera bokföringen åt stora företag. Vår specialitet är vårt tillhandahållande av skräddarsydda tjänster, vilket innebär att oavsett vilken bransch ert företag är verksamt inom kommer våra tjänster utföras av högt kvalificerade och erfarna bokförare/redovisningskonsulter med djupgående kunskaper om redovisningsdetaljer inom er verksamhet och bransch. Utöver detta ligger de flesta av våra kontor mindre än två timmar bort från de största nordiska flygplatserna, och vi har lokala representanter i samtliga nordiska länder, vilket innebär att vi alltid finns i närheten, med möjlighet till fysiska möten också.

Standardisering av processer och maximering av effektivitet

Utöver att tillhandahålla bokföringstjänster i enlighet med gällande lagar och regleringar i samtliga nordiska länder arbetar våra kontor i enlighet med kraven för ISO-certifiering, även om vi ännu inte har erhållit själva certifikatet. Vidare är våra bokföringstjänster utformade för att maximera effektiviteten och erbjuda full processtransparens samt garantera omfattande kvalitetsövervakning som hjälper oss att bibehålla en hög nivå av exakthet och tillhandahålla tjänster i enlighet även med de mest krävande KPI:n vi kommit överens om med våra klienter.

 

Kontakta oss för att ta reda på mer om hur ni kan optimera

bokföringsprocesser utan att behöva offra kvalitet för pris.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp