Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

Runway nearshore outsourcingtjänster för nordiska bokförings- och redovisningsfirmor är utformade för att hjälpa er att bredda era redovisningstjänster, nå högre kostnadseffektivitet eller tillhandahålla tjänster till en större kundbas med flexibla och skalbara skandinaviska redovisningstjänster till konkurrenskraftiga priser.

 • Agerar underleverantör åt redovisnings- och bokföringsfirmo
 • Garanterad effektivitets- och kvalitetskontroll genom standardisering
 • Skräddarsydda redovisningstjänster till konkurrenskraftiga priser
 • Tillhandahållande av flexibla och skalbara redovisningstjänster

 

Vi hjälper nordiska redovisningsföretag att hantera arbetsbördan

Söker ni en pålitlig partner för att hjälpa ert nordiska redovisningsföretag med revision eller klientredovisning? I egenskap av skandinaviskägd tillhandahållare av nearshore BPO-tjänster med högt anseende beträffande servicekvalitet och omfattande erfarenhet av att arbeta med nordiska redovisningsföretag kan vi hjälpa er att möta era klientredovisningsbehov på ett kostnadseffektivt sätt och utan att behöva offra kvalitet för pris.

Att hålla redovisningskostnaderna på ett minimum

Med vår erfarenhet av att tillhandahålla outsourcingtjänster inom redovisning till en ledande norsk redovisningsfirma samt andra internationella företag i över ett decennium vet vi hur viktigt det är att hålla kostnaderna på en miniminivå för att bibehålla sin konkurrenskraft. Med hjälp av våra nearshorekontor belägna i flera europeiska länder har vi möjlighet att tillhandahålla mycket effektiva och noggranna redovisningstjänster till konkurrenskraftiga priser, särskilt i jämförelse med leverantörer i samma storlek, med liknande kapacitet, flexibilitet och kvalitet belägna i något av de nordiska länderna.

Tillhandahålla outsourcingtjänster från flera kontor på samma gång

Även om alla våra kontor håller samma kvalitetsstandard och är föremål för samma strikta kvalitetsövervakning varierar tillgången på och kostnaden för högkvalificerade redovisningskonsulter mellan länder. Vi anförtror mer komplicerade redovisningsprojekt till våra bokföringsavdelningar i Baltikum och Spanien, medan mindre, enklare och i allmänhet mer tidskrävande uppgifter såsom fakturahantering överlåts till våra andra kontor, vilket gör det möjligt för oss att garantera utmärkt servicekvalitet till bästa möjliga pris. Utöver detta har ni valet att debiteras per uppgifter eller per timme för den service ni mottar.

Att gå bortom bokföringstjänster

Vi specialiserar oss på skräddarsydda outsourcinglösningar och anpassar våra servicepaket till varje klients specifika behov. Vårt mål är att hjälpa er redovisnings- eller bokföringsfirma att bredda era redovisningstjänster, uppnå högre kostnadseffektivitet eller utöka er kundbas. För att göra detta har vi möjlighet att arbeta med praktiskt taget vilken bokföringsplattform som helst och tillhandahålla ett brett utbud av bokföringstjänster baserade på krävande KPI, noggranna kvalitetssäkransprocesser och full transparens. Vidare har vi de resurser och den erfarenhet som krävs för att kunna tillhandahålla andra BPO-tjänster också, från att hjälpa er implementera redovisningsrelaterade IT-lösningar till andra back office-tjänster, HR/personalhantering och andra nearshoretjänster.

Våra tjänster för redovisnings- och bokföringsfirmor innefattar:

 • Kundfordringar och leverantörsskulder
 • Avstämningstjänster
 • Inkassotjänster för osäkra fordringar
 • Fakturahantering
 • Bokföring
 • Klientspecifika rapporteringstjänster
 • Kund- och orderhantering

(relaterat till utfärdande/distribution av kredit/debitkort)

 • Utbetalningstjänster
 • Redovisning av medarbetares sjuk/semesterfrånvaro
 • Redovisning av medarbetares resor
 • Redovisning (finanser)
 • Ledningsrapportering
 • Fakturabetalning
 • Hantering av lönelistor
 • Personalhantering
 • Sortering, verifiering och registrering av fakturor/kvitton

Våra redovisningstjänster innefattar (med vissa undantag):

 • Kundfordringar och leverantörsskulder
 • Avstämningstjänster
 • Inkassotjänster för osäkra fordringar
 • Fakturahantering
 • Bokföring
 • Klientspecifika rapporteringstjänster
 • Kund- och orderhantering

(relaterat till utfärdande/distribution av kredit/debitkort)

 • Utbetalningstjänster
 • Redovisning av medarbetares sjuk/semesterfrånvaro
 • Redovisning av medarbetares resor
 • Fakturabetalning
 • Hantering av lönelistor
 • Personalredovisning
 • Sortering, verifiering och registrering av fakturor/kvitton

Skandinavisk redovisning utan skandinavisk prislapp

För att kunna garantera utmärkt servicekvalitet, datasäkerhet och maximera effektivitet genom standardisering av bokföringsprocesser och implementering av strikta kvalitetskontroller arbetar vi i enlighet med standard för ISO-certifiering och samtliga av våra kontor har PCI DSS-certifiering. Vidare har vi lokala representanter och etablerade redovisningspartners i samtliga nordiska länder, och våra redovisningskonsulter är fullt införstådda med lagar och regleringar i de nordiska länderna. Det faktum att vi har en skandinavisk affärsmentalitet gör att vi i själva verket är en skandinavisk redovisningsleverantör utan en skandinavisk prislapp.

Att utbilda utbildaren

Även om våra interna utbildningsprogram, bonuspaket och skandinaviska arbetsmiljöstandard hjälper oss att hålla personalomsättningen på ett minimum, innebär vår flexibilitet och skalbarhet att rekrytering av nya medarbetare ändå är oundvikligt. För att göra det enkelt för våra klienter och undvika att behöva involvera dem i utbildningen av nya medarbetare har vi ett “utbilda-en-utbildare” program. Detta innebär att medan ert serviceteam utbildas i hur er revisionsbyrå eller redovisningsfirma arbetar utser vi en särskild utbildare som kommer vara ansvarig för utbildningen av alla nya medarbetare i framtiden och därmed eliminera behovet av att ni tillhandahåller ytterligare utbildning i det fall nya medarbetare rekryteras för att sköta servicen till er firma.

 

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa er att utöka,

optimera och förbättra era bokföringstjänster.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp