Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

 • Kombinerar kostnadsreduktion med processförbättring
 • Utmärkt kundservice med professionella interna utbildningsprogram
 • Nearshoring callcenters i fem länder, kunskaper i 15 olika språk
 • Kvalitetssäkran, hög transparens och informationstillgång i realtid
 • Samarbeten partner-till-partner med skräddarsydda BPO-tjänster

 

Nearshore callcenters

Runway är en av de största aktörerna inom outsourcing av callcentertjänster som tillhandahåller norsk-, svensk-, finsk-, och dansktalande (samt elva ytterligare språk) kundservice utanför Skandinavien. Med över 13 års erfarenhet inom BPO och fler än 600 anställda på nio kontor i sex länder är vi stolta över att vara den främsta samarbetspartnern till skandinaviska företag i behov av att outsourca sin kundtjänst till callcenters där medarbetarna är kompetenta, välutbildade med utmärkta språkkunskaper och håller hög kvalitet i bemötandet av kunder. Till skillnad från BPO-leverantörer som arbetar offshore tillhandahåller vi BPO-tjänster nearshore och har därmed möjlighet att rekrytera medarbetare med en kultur och mentalitet som liknar kundens. Nearshoring gör det också enklare för våra skandinaviska kunder att besöka Runways kontor, då flygresorna till de flesta av våra kontor tar mindre än två timmar från skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Skräddarsydda tjänster är en av de viktigaste faktorer som skiljer Runway från andra BPO-leverantörer. Vi betraktar varje kund som en samarbetspartner, snarare än enbart en mottagare av tjänster. Därmed är det av yttersta vikt för oss att bygga upp en ömsesidig tillit med våra kunder. Vidare tillhandahåller vi servicepaket särskilt utformade efter varje kunds önskemål och behov. Våra outsourcingtjänster utförs av motiverade och erfarna medarbetare på kontor som följer skandinavisk arbetsmiljöstandard. Upplägget för våra callcentertjänster utgörs av dedikerade och engagerade arbetslag som endast har hand om en kund per lag, med en arbetslagsledare per tio anställda. Upplägget är dock flexibelt och kan ändras efter kundens önskemål och behov. Utöver outsourcingtjänster erbjuder vi även implementering av IT-infrastruktur för företag som önskar utveckla interna callcenteravdelningar: Implementering av IT-arkitektur och IT-infrastruktur

Runways Callcentertjänster:

 • Inkommande och utgående kundtjänster
 • Första och andra nivås kundsupport
 • Callcentertjänster på 15 olika språk
 • Kvalitetssäkran och övervakning
 • Uppföljning av nöjdhetsgrad hos slutkund
 • Vi ställer prognoser och schemalägger
 • Personalledning

Övriga callcenterrelaterade tjänster:

 • Rekrytering och utbildning av personal
 • Uppbyggnad av arbetsstationer
 • Installering av servrar och IP-telefoni
 • Implementering av IT-infrastruktur för interna callcenter

Kvalitetssäkran

Att kunna försäkra våra kunder om att alla outsourcingtjänster håller högsta kvalitet är vår främsta prioritet. Som en del av våra outsourcingtjänster för callcenters erbjuder vi kvalitetskontroller och övervakning. Detta utförs av ett separat kvalitetsteam som övervakar och följer noggrannheten hos kritiska fel, kundnöjdhet och andra kvalitetskrav samt tillhandahåller regelbunden rapportering om varje kunds kvalitetsmått.
Runway tillhandahåller också callcentertjänster som följer olika kvalitetsmätningar och riktmärken för nöjdhet hos slutkund, noga övervakade och analyserade för att säkerställa högklassig servicekvalitet.

Kvalitetsmått för callcentertjänster:

 • 80% av alla samtal besvarade inom 20 sekunder
 • 90% av alla samtal besvarade inom en minut (alternativ till 80-20)
 • 90% av transaktioner genomförs utan att kritiska fel uppstår hos företaget
 • 98% av transaktioner genomförs utan att kritiska fel uppstår hos slutkund
 • 99.5% av transaktioner genomförs utan kritiska avvikelser gentemot överenskommelser
 • Lösning på problemet vid första samtalet, beroende på klientens önskemål
 • Prioritering av VIP-kunder, beroende på klientens önskemål
 • Registrering och övervakning av alla genomförda transaktioner
 • Övervakning av genomsnittlig handläggningstid för alla typer av transaktioner

Riktmärken för kundundersökningar:

 • Minst 85% nöjda eller mycket nöjda (angivit 4 eller 5 på en skala från 1-5)
 • Mindre än 2% missnöjda (angivit 1 på en skala från 1-5)

Personalutbildning och bonuspaket

För att säkerställa högsta kvalitet på våra callcentertjänster lägger Runway stor vikt vid utvecklandet av professionella och grundliga utbildningsprogram och kvalifikationstest. Genom åren som tillhandahållare av outsourcingtjänster har Runway även utvecklat en separat avdelning, Runway Academy, som tillhandahåller färdighets- och språkträning samt testar personalens kvalifikationer och språknivå. Inte nog med det, Runway Academy ger också anställda möjligheten att lära sig nya färdigheter och avancera från en position till en annan, utan att behöva byta arbetsgivare eller delta i utbildningar utanför företaget. Därmed säkerställer vi starkare lojalitet bland våra anställda. Dessutom tillhandahåller Runway särskilda utbildningar i stress- och krishantering för att förbereda våra anställda för hantering av nödsituationer. För att höja arbetsmoralen och minska missnöjdhet hos våra anställda erbjuder Runway motivationsplaner och bonuspaket, vilka kan utformas i enlighet med kundens önskemål, för att säkerställa
att alla anställda som arbetar för den aktuella kunden arbetar under särskilda förhållanden och belönas för utmärkta prestationer.

Plattformar och säkerhet

Samtidigt som vi är flexibla och kapabla att arbeta med vilken plattform kunden än önskar, har vi bred erfarenhet av att använda flera olika plattformar för callcentertjänster. Gällande säkerhet arbetar Runway för närvarande mot att erhålla PCI DSS-certifiering samt med andra säkerhetsåtgärder för att kunna tillhandahålla säkra callcentertjänster. Ytterligare säkerhetsåtgärder inkluderar användande av VPN-brandväggar, separata VPN-servrar för kommunikation med kunden, multipla nätverk samt backuplösningar för strömförsörjning, för att kunna garantera att arbetet fortlöper ostört i händelse av tekniska problem. Vi använder till och med flera olika kontor för tillhandahållande av callcentertjänster.

Runway använder följande plattformar:

 • Cisco IP-telefoni
 • Oracle plattform för email och chatt
 • Amadeus flygbokningssystem
 • Galileo GDS flygbokningssystem
 • Visma, SAP och Xledger bokföringsplattformar
 • Plattformar framtagna av Runway ITs utvecklingsteam
 • De plattformar kunden redan använder
 • Övriga plattformar från tredje part

 

 

Payment Card Industry Data Security Standard Certificate (PCI DSS) 2016

Samtliga Runways kontor och avdelningar är förberedda för att tillhandahålla tjänster helt i enlighet med PCI DSS-standard. I enlighet med kraven för detta certifikat förvaras all känslig data (t ex information om kreditkortsbetalningar) som Runways callcenters hanterar i miljöer med hög säkerhet och hanteras enligt internationell datasäkerhetsstandard. Därmed garanterar vi maximal säkerhet och dataskydd för samtliga Runways klienter och deras kunder. Läs mer.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp