Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

 • Snabb databearbetning med minimala felprocent
 • Användande av säkra servrar med extra säkerhetsåtgärder och säkerhetsträning
 • Möjlighet att bearbeta både enkel och mycket komplex data
 • Kvalitetsövervakning med KPI och kvalitetsmätningar

 

Runways dataregistreringstjänster

Outsourcing av dataregistreringsprocesser har potentialen att märkbart reducera kostnader för verksamheten. Den stora utmaningen ligger dock i att hitta en samarbetspartner som kan erbjuda både snabba och noggranna dataregistreringstjänster. Kvalitet, flexibilitet och transparens är några av de nyckelegenskaper som skiljer Runway från andra leverantörer av dataregistreringstjänster, särskilt när det gäller att tillhandahålla tjänster till företag som är belägna i Norden eller driver sin verksamhet på något av de skandinaviska språken. I egenskap av nearshoring BPO-företag med skandinavisk affärsmentalitet och arbetsmiljöstandard är Runway en perfekt lösning för nordiska företag som söker en samarbetspartner för outsourcing, då vi redan etablerat oss själva som en pålitlig oustourcingpartner till ett flertal företag från Norden. Under åren har Runway bevisat sig vara en BPO-leverantör med utmärkt servicekvalitet och ett brett utbud av dataregistreringstjänster och kunskaper i 15 språk, inklusive samtliga skandinaviska språk.

Dataregistrering och utveckling av databaser

De många olika slags dataregistreringstjänster Runway tillhandahållit under de senaste 13 åren kan delas in i två huvudsakliga kategorier:

 • Databasutveckling - utveckling av databaser för datainsamling
 • Datainsamling - den faktiska insamlingen och processandet av data

Vad gäller datainsamlingstjänster har Runway tillhandahållit service till ett flertal klienter med varierande grad av komplexitet, från enkla datainsamlingsuppgifter som behöver utföras snabbt till komplex datainsamling som kräver särskild kunskap kring den behandlade datan.

Runway tillhandahåller följande typer av datainsamlingstjänster

 • Datainsamling av bilregistreringsnummer
 • Datainmating relaterat till hälso- och sjukförsäkringar
 • Datainmatning av kemiska sammansättningar användandes Safety Data Sheets (SDS)
 • Datainmatning för märkning av förbrukningsprodukter

Kvalitetssäkran

Runway håller servicekvalitet som en av sina högsta prioriteter, därför utförs alla datainsamlingstjänster i enlighet med särskilda kvalitetsmått och KPIn, vilka övervakas noga för att säkerställa bästa möjliga servicekvalitet. Vidare erbjuder Runway också full processtransparens och tillgång till data i realtid så att våra klienter kan ha koll på serviceteamens arbete när som helst under dagen. Beroende på överenskommelser med klienterna kan kvalitetsövervakningen skötas av klienterna själva, en medlem i serviceteamet eller till och med av ett separat kvalitetsövervakningsteam, om klienten anser det vara nödvändigt.

Runway använder följande KPIn för datainsamling

 • Datainsamlingshastighet per person och timme
 • Tillåtna misstag i antal och procentandelar

Rekrytering och utbildning av medarbetare

Runway strävar efter att tillhandahålla BPO-tjänster på en partner-till-partner-grund, därför erbjuds våra klienter skräddarsydda tjänster och de kan dessutom involveras i flera olika steg av servicen, från att ta fram specifika medarbetarprofiler för deras serviceteam och delta i kvaifikationstestningen och utbildningen av medarbetarna till utvecklingen av kvalitetsövervakning för datainsamling och till och med i utvecklingen av motivationsprogram för medarbetarna, framtagna för att minska personalomsättningen och öka medarbetarnas lojalitet. Utöver detta följer Runway en strikt rekryteringsprocess som innefattar kompetensbaserade intervjuer och språkkunskapstester samt obligatoriska utbildningsprogram och kvalifikationstester alla medarbetare måste klara för att kvalificera sig för en anställning hos Runway. Vidare erbjuder Runway interna färdighets- och språkutvecklingsprogram som hjälper oss uppnå nödvändiga kompetenser och språkkunskaper för att kunna garantera utmärkt servicekvalitet.

Plattformar och säkerhet

Även om datainsamling är en tjänst som vanligtvis innefattar insamling av hårda data i en mjukvara, ofta med hjälp av Microsoft Excel med olika klientspecifika tillägg, är Runway ett mycket flexibelt BPO-företag med möjligheten att anpassa sig till varje klients specifika krav. När det kommer till säkerhet är det ett vanligt missförstånd gällande outsourcing av datainsamlingstjänster att det innefattar överlämning av databaser till BPO-företaget, vilket kan utgöra en betydande säkerhetsrisk. Runways tillhandahållande av tjänster kräver inte att databaserna lagras på våra servrar, i stället integreras den infrastruktur Runway använder och görs kompatibel med klientens infrastruktur, så att serviceteamen kan komma åt all nödvändig data direkt från klientens IT-infrastruktur genom användande av två säkra VPN-servrar för dataöverföring och en ytterligare uppsätting av två säkra VPN-servrar som används enbart för kommunikation och rapportering till klienten. Utöver detta har Runway också implementerat ett flertal olika perifera säkerhetssystem och tillhandahåller särskild utbildning till våra medarbetare i säkerhet gällande behandling, lagring och hantering av klientens data.

 

 

Kontakta oss för att ta reda på hur Runway kan hjälpa er med effektiva och noggranna

datainsamlingstjänster som kombinerar utmärkt servicekvalitet med minskade kostnader.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp