Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

  • Den perfekta bryggan mellan nordiska och övriga europeiska marknader
  • Internationell one-stop leverantör av BPO-tjänster med skandinavisk mentalitet
  • Skräddarsydda HRM-processer och outsourcing av rekryterings-/utbildningstjänster inom HR
  • Omfattande erfarenhet av rekrytering och utveckling av utbildningsprogram

 

Runways HR outsourcingtjänster

Outsourcing av HR-tjänster till professionella aktörer kan göra stor skillnad, då rekrytering och utbildning av specialiserade medarbetare ofta kan vara en dyr och tidskrävande process. Med långtgående erfarenhet av rekrytering och utveckling av utbildningsprogram har Runway medlen och erfarenheten att göra det åt er, därmed kan ni fokusera på företagets huvudsakliga verksamhet och kärnkompetenser medan vi tar hand om resten. Runways HR outsourcingtjänster kan delas in i tre kategorier:

  • Outsourcing av HRM-processer
  • HR rekrytering och utbildning
  • Personalleasing

Outsourcing av HRM-processer

Outsourcing av HRM-processer innefattar tjänster knutna till redan existerande HR management. Vi utför samtliga vanliga interna HR-processer, som exempelvis redovisning av lönelistor och andra HR-relaterade redovisningstjänster, utveckling av motivationsprogram och värdering av arbetsinsatser inklusive “360 degrees performance appraisals”, vilket inkluderar medarbetarutvärdering baserad på feedback från alla parter som påverkas av en specifik medarbetares prestation.

HR rekrytering och utbildning

För företag som önskar anställa ytterligare personal till sina egna kontor erbjuder Runway HR-tjänster inom rekrytering och utbildning, vilka även innefattar assistans med logistik och juridiska lösningar för medarbetare som måste omlokaliseras från utlandet. Tack vare vår närvaro i flera europeiska länder har vi den perfekta utgångspunkten för att erbjuda nearshore rekryteringstjänster för specialiserad personal då vår tillgång till arbetsmarknader i flera olika länder gör det möjligt för oss att använda flera olika kanaler i rekryteringen av personer med specifika medarbetarprofiler.

Personalleasing

Personalleasing är ett alternativ till traditionell medarbetarrekrytering, som eliminerar flera dyra och tidskrävande delar av vanliga interna anställningsprocesser. Leasad personal rapporterar till klientföretaget när det gäller dagliga uppgifter men är juridiskt anställda av Runway. Oavsett om leasingen är tänkt att fylla en hel- eller deltidstjänst hjälper denna modell er att undvika flera tidsmässiga och monetära investeringar, inklusive att hitta, intervjua och rekrytera medarbetare samt ta hand om beskattning av deras löner och andra HRM-processer. Den här servicen är oftast aktuell när en klient behöver ytterligare arbetskraft för att utföra engångsprojekt eller om en klient behöver medarbetare med särskilda kunskaper och expertis som inte finns att tillgå internt.
Om en klient behöver en medarbetare verksam i en annan region än företaget, men av någon anledning inte önskar registrera affärsverksamhet i en annan region, kan leasade medarbetare utföra dagliga uppgifter från något av våra kontor. Alternativt kan leasade medarbetare sitta på klientens kontor medan Runway utgör den juridiska arbetsgivaren, ansvarig för hantering av alla HRM-processer. Det senare kan exempelvis vara fallet när det gäller callcenters, telemarketing, IT-support samt andra klientspecifika tjänster.

Runways erfarenhet av rekrytering och utbildning

Runways tillhandahållande av BPO service innebär att vi hela tiden behöver rekrytera nya serviceteam, vilket betyder att det finns ett konstant behov av att anställa och utbilda nya medarbetare. Under åren har vi skaffat oss omfattande och betydande erfarenhet av professionell planering och organisering av rekryteringsprocesser samt utveckling av utbildningsprogram för medarbetare och hantering av alla HRM-processer. Utöver detta har vi också djupgående kunskaper om nyanser och skillnader gällande rekrytering av medarbetare från många olika europeiska länder. Våra interna utbildningsprogram som ingår i Runway Academy, utgör exempel på vår förmåga att utveckla utmärkta utbildningsprogram, vilket har hjälpt oss att etablera ett rykte om oss att vara en pålitlig nearshoring samarbetspartner till ett flertal nordiska och västeuropeiska företag.

One-stop BPO-lösningar

Under de 13 år vi har tillhandahållit BPO-tjänster har vi ingått en mängd internationella samarbetsavtal som gjort det möjligt för oss att vara en one-stop leverantör av BPO-tjänster som kan erbjuda ett brett utbud av olika outsourcingtjänster. Vi har dessutom, tack vare dessa avtal och vår närvaro i ett flertal länder, medlen som krävs för att fungera som en brygga mellan nordiska och övriga europeiska marknader. Utöver att tillhandahålla outsourcingtjänster själva kan vi också hjälpa våra klienter att komma i kontakt med professionella leverantörer som är kompetenta, professionella och med möjlighet att till fullo möta de högt ställda kraven hos nordiska företag.

 

 

Lita på kompetens och erfarenhet - kontakta oss för att ta reda på hur

Runway kan hjälpa er möta alla era HR outsourcingbehov.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp