Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

 • Vi använder de senaste IT-lösningarna
 • Mångsidiga skräddarsydda IT-tjänster
 • Tillhandahållande av KPI-baserade IT-tjänster
 • IT-lösningar fokuserade på klientens mål

 

IT-tjänster baserade på de senaste trenderna

Mer än 13 års erfarenhet av BPO kombinerat med utmärkt servicekvalitet och interna utbildningsprogram för språkkunskaper och andra färdigheter gör Runway till den perfekta nearshoring samarbetspartnern för nordiska och andra europeiska företag som önskar outsourca sina IT-tjänster. Under åren har vi genomfört en mängd outsourcingprojekt inom IT med flera olika internationella företag och fått omfattande erfarenhet och djupgående kunskaper inom IT-support, mjukvaru- och apputveckling, planering av IT-arkitektur och implementering av infrastruktur samt utveckling av professionella och effektiva utbildningsprogram för att förbereda kompetenta och kvalificerade IT serviceteam. Från att erbjuda de senaste lösningarna inom mobilutveckling och användande av molntjänster, till att erbjuda integreringstjänster för social media och använda big data, har vi anpassat våra outsourcingtjänster för IT till alla de senaste IT-trenderna och teknologiska framstegen för att hjälpa våra kunder att nå ledande positioner inom sina branscher.

Våra outsourcingtjänster inom IT:

 • Första, andra och tredje nivåns IT-support dygnet runt
 • Programvaruutveckling
 • Utveckling av mobilapplikationer
 • IT-konsulttjänster och planering av IT-arkitektur
 • Implementering av IT-infrastruktur
 • Molntjänster
 • Integrering av sociala medier

IT-support av högsta kvalitet

Med nio kontor i sex europeiska länder har vi medlen för att kunna erbjuda IT-supporttjänster med första, andra och tredje nivåns support på 15 språk, inklusive samtliga skandinaviska språk, dygnet runt. Vi använder KPI med högt ställda krav och omfattande kvalitetssäkransprocesser för att kunna garantera att alla tjänster utförs i enlighet med önskad kvalitets- och effektivitetsstandard. Vår långa erfarenhet av IT-support och våra mycket kompetenta medarbetare gör det möjligt för oss att erbjuda flexibla, skalbara nearshore IT supporttjänster av högsta kvalitet, som hjälper våra klienter att reducera kostnader och öka sin effektivitet utan att behöva oroa sig för ytterligare omkostnader i de fall tjänsterna behöver minska eller öka i omfattning.

Läs mer om våra IT supporttjänster.

Konsulttjänster och planering av IT-arkitektur

Letar ni efter IT-konsulter som kan hjälpa er designa ny IT-arkitektur? Våra IT-konsulter kan analysera er nuvarande arkitektur och hjälpa er planera, skissa och designa en ny som förbättrar hanteringen av era affärsprocesser och förbättrar effektiviteten och samtidigt minska behovet av systemunderhåll och de ytterligare omkostnader som uppstår ur ineffektiva IT-arkitekturmodeller. Våra konsulttjänster och planeringstjänster för IT-arkitektur har redan hjälpt många klienter att förbättra deras IT-arkitekturer, låt oss hjälpa er också!

Läs mer om våra konsulttjänster och IT-arkitekturtjänster

Implementering av IT-infrastruktur

Planerar ni att bygga upp ett internt callcenter eller en IT-supportavdelning? Våra IT-experter kan hjälpa er att hitta, planera och implementera den IT-infrastruktur som passar ert företag bäst. Oavsett om det handlar om ett IT-system, IP-telefoni, hårdvara, mjukvara eller en kombination av samtliga kan vi hjälpa er att hitta rätt lösning till rätt pris. Utöver detta kan vi använda våra rekryteringskanaler till att rekrytera personal med särskilda medarbetarprofiler. I det fall ni funderar på att outsourca er IT-support just nu, men ser en möjlighet att bygga upp en intern avdelning i framtiden kan vi även fungera som er samarbetspartner för outsourcing tills dess att ni är redo att bygga upp er interna avdelning. När detta så sker kan vi erbjuda er möjligheten att köpa ut ert serviceteam, utbildad och förberedd, med eller utan tillhörande IT-infrastruktur.

Läs mer om våra tjänster för implementering av IT-infrastruktur

Molntjänster

Att använda moln ger företag möjlighet att spara resurser genom att lagra, hantera och processa data med hjälp av molnservrar på internet. Vi kan hjälpa er att flytta data, infrastruktur och tjänster till Microsofts eller Googles molnservrar och därmed förbättra tillgången, säkerställa stabilitet, säkerhet och kostnadseffektiv prestanda med förenklad skalbarhet och hög flexibilitet.

Integrering av sociala medier

Sociala mediaplattformar erbjuder möjlighet till bred expansion av marknadsföring och kundbaser. Oavsett om det gäller Facebook, Twitter, LinkedIn eller Google+ kan vi integrera er verksamhet i sociala medier och hjälpa ert företag att växa, nå nya kunder och öka omsättningen med ett flertal marknads- och kundstrategier utformade efter ert företags specifika behov.

Vi håller medarbetarkvalifikationer och servicekvalitet högt

En av de drivande krafterna bakom vår framgång är att vi fäster stor vikt vid att ha högt kvalificerade och motiverade medarbetare. Vi utformar vår verksamhet enligt skandinavisk arbetsmiljöstandard och förtror Runway Academy, vår interna utbildningsavdelning för språk och andra färdigheter, som erbjuder våra medarbetare möjlighet att skaffa nya kunskaper och färdigheter samt att omkvalificera sig för nya positioner utan att behöva delta i kurser utanför arbetet. Därmed reducerar vi personalomsättningen och säkerställer starkare lojalitet hos medarbetarna på Runway än på andra BPO-företag. Utöver detta fungerar Runway Academy också som en avdelning för kvalitetskontroll som utför regelbundna kvalifikationstester av medarbetarna för att säkerställa att samtliga medarbetare lever upp till den höga kvalitetsstandard våra klienter, och Runway själva, sätter.

 

 

Kontakta oss för att ta reda på hur Runway kan hjälpa er med förstklassiga

IT-tjänster utan att behöva investera tid och resurser i att utveckla en intern IT-avdelning.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp