Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

Våra IT-konsulter kan hjälpa er att säkerställa att er IT-arkitektur och IT-infrastruktur möter ert företags alla behov, maximerar effektiviteten och minimerar utgifter relaterade till ineffektiv hantering av affärsprocesser.

  • Lång erfarenhet av implementering av IT-infrastruktur
  • Assistans med planering, implementering och övergångar
  • Analys av nuvarande hantering av affärsprocesser
  • Möjliga utköp av serviceteam och infrastruktur

 

IT-konsultering och planering av IT-arkitektur

Letar ni efter IT-konsulter med expertkunskaper till att hjälpa er utveckla ny IT-arkitektur för ert företag och förbättra er hantering av affärsprocesser? Våra IT-konsulter hjälper er att analysera er nuvarande arkitektur samt att planera, skissa, designa och hjälpa till att implementera en ny modell som kommer förbättra driftseffektiviteten, möta alla säkerhetskrav, integrera nödvändiga redan existerande resurser och eliminera onödiga informationssilon. Från planering till implementering - våra IT-konsulttjänster hjälper er att hitta det bästa sättet att använda informationsteknologi för att möta ert företags mål.

Standardiserad, konsoliderar och centraliserad IT-arkitektur

Genom åren har våra IT-konsulter hjälpt ett flertal företag att designa och implementera flera stor- och småskaliga IT-arkitekturer. Våra planeringstjänster för IT-arkitektur hjälper er att standardisera databassystem och miljön på arbetsstationerna, effektivisera IT-personal, eliminera överflödiga funktioner, centralisera fillagring och tillhandahålla den optimala användarautentiseringslösningen för ert företags behov. Utöver detta hjälper vi er också att ta fram en säker och flexibel metod för informationsdelning. Vi hjälper er dessutom att automatisera systemunderhåll för att säkra högre kostnadseffektivitet.

Kontakta oss för att få veta hur våra IT-konsulttjänster kan hjälpa er att förbättra er IT-arkitektur.

Implementering av intern IT-infrastruktur

Önskar ni utveckla intern IT-support, callcenter eller kundtjänstavdelning? Vi erbjuder ett komplett spektrum av implementeringstjänster för IT-infrastruktur. För att kunna garantera er den infrastruktur som passar ert företags behov bäst analyserar vi er nuvarande modell för hantering av affärsprocesser, identifierar den mjuk- och hårdvara som passar era behov bäst, hjälper er att införskaffa och implementera den nödvändiga IT-infrastrukturen samt tillhandahåller assistans med planering och hantering av övergångsperioden för att säkra en smidig övergång från den gamla till den nya infrastrukturen.

Användandet av erfarenhet för att garantera effektiv implementering

Med över 13 års erfarenhet av tillhandahållande av outsourcingtjänster har vi tagit oss an flera implementeringsprojekt för IT-infrastruktur för våra egna kontor, vilket har givit oss goda kunskaper i effektiv planering, strukturering och hantering av implementeringsprocessen utan oväntade bakslag och oplanerade utgifter. Utöver detta gör vår erfarenhet av callcenter, telemarketing, IT-support och annan outsourcing av tjänster det möjligt för oss att föreslå och införskaffa den hård- och mjukvara som passar era önskemål och krav bäst.

Hjälp att rekrytera nya medarbetare

Medarbetarrekrytering kan ofta vara en kostsam och tidskrävande process. Om ni önskar rekrytera nya medarbetare till era nya avdelningar kan vi också hjälpa er att hantera medarbetarrekryteringsprocessen, där ni tar fram medarbetarprofiler och övervakar processen för att försäkra er om att alla kandidater möter era krav. Vår närvaro i sex europeiska länder ger oss tillgång till flera olika rekryteringskanaler och gör det möjligt för oss att rekrytera kvalificerade medarbetare här i Europa, och därmed garantera att våra anställda delar våra klienters kultur och mentalitet. Vår möjlighet att effektivt hantera rekrytering och utbildning av nya medarbetare har hjälpt oss att etablera vårt rykte om utmärkt servicekvalitet, och vi använder gärna vår erfarenhet till att hjälpa er att bygga upp det perfekta teamet för ert företag.

Möjlighet att köpa ut serviceteam

I det fall ert företag inte har möjlighet att driva en intern IT-supportavdelning för närvarande, men ni ser en möjlighet att bygga upp en i framtiden erbjuder vi också möjligheten att fungera som er outsourcingpartner tills dess att ni är redo att hantera er IT-support internt. När detta är aktuellt ges ni möjligheten att köpa ut ert serviceteam, fullt utbildade och redo att arbeta med eller utan den infrastruktur som använts för deras dagliga uppgifter. Detta kan emellertid bara genomföras om möjligheten att köpa ut serviceteamet var överenskommen vid inledningen av ett outsourcingavtal.

 

Försäkra er om att era avdelningar sköts med full potential

- kontakta oss och inled ett samarbete idag.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp