Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

Stärk ditt företags konkurrenskraft med Runways breda spektrum av IT-supporttjänster. Vi kombinerar utmärkt servicekvalitet och goda förhållanden mellan kostnad - utförande med full transparens och omfattande säkerhetsprocesser.

  • Tillhandahållande av kostnadseffektiv, KPI-baserad IT-service
  • Flexibel, skalbar IT-service med hög kvalitet
  • Nearshoring IT-support från kontor belägna i Europa
  • Service på 15 språk, mycket goda kunskaper i engelska

 

IT-supporttjänster i A-klass

Både stora och små företag väljer att outsourca IT-support då det gör det möjligt att få en kostnadseffektiv processhantering och samtidigt behålla en hög grad av flexibilitet och skalbarhet utan att behöva oroa sig för ytterligare kostnader för ledning. Den största utmaningen med outsourcing är att hitta en pålitlig partner som kan garantera att alla tjänster utförs professionellt och i enlighet med överenskommen kvalitetsstandard. Under de senaste 13 åren har vi etablerat ett mycket gott anseende gällande servicekvalitet, något som hjälpt oss att inleda samarbeten med en mängd internationella klienter som anförtror oss tillhandahållande av IT-supporttjänster i A-klass till deras medarbetare och kunder världen över.

Nearshore IT-support på 15 språk, dygnet runt

Vi strävar efter att tillhandahålla service på en partner-till-partner-grund, därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster som är särskilt utformade för att möta våra klienters krav och önskemål. Med åtta kontor belägna i fem europeiska länder har vi medlen och erfarenheten som krävs för att erbjuda kostnadseffektiva IT-supporttjänster på 15 språk, dygnet runt, utförda av kvalificerade medarbetare med europeisk mentalitet på kontor som följer skandinavisk arbetsmiljöstandard. Vi erbjuder nearshore IT-supporttjänster till nordiska och europeiska företag med. Våra IT-supporttjänster inkluderar:

  • IT-support på första, andra och tredje nivån
  • IT-övervakning/underhållstjänster
  • IT-support nattetid
  • Dedikerat eller delat serviceteam

KPI-baserad service

För att kunna garantera hög servicekvalitet inkluderar våra IT-supporttjänster flera olika kvalitetssäkransprocesser och en KPI-baserad servicemodell vilket möjliggör full transparens för våra klienter gällande kvalitet och serviceteamens utföranden. Även om vi kan anpassa våra tjänster efter våra klienters behov och önskemål har de flesta av våra supportteam en 80/20-standard som generell KPI, med minst 80 procent av alla mottagna IT-frågor lösta utan att behöva gå vidare till tredje nivåns IT-support. Vi kan dessutom implementera en KPI för första-samtals-lösningar som passar klientens behov bäst. Vad gäller kvalitetssäkran har alla våra medarbetare genomgått noggrann testning av kvalifikationer, vi dokumenterar alla inkommande och utgående assistansförfrågningar, våra teamledare övervakar ständigt medarbetarnas arbete och vi har även möjlighet att genomföra nöjdhetsundersökningar hos slutkunder för att säkra att vår servicekvalitet aldrig sjunker under den överenskomna kvalitetsstandarden.

Dedikerade eller delade serviceteam

Beroende projektens storlek och omfattning kan vi erbjuda våra klienter antingen delade serviceteam ansvariga för flera klienter, eller dedikerade IT-supportteam som enbart ger service åt en specifik klient. Utöver att erbjuda dedikerade IT-supportteam låter vi våra klienter ta fram särskilda medarbetarprofiler som används för att rekrytera deras serviceteam.

IT-support nattetid

I det fall ni redan har en IT-avdelning, som dock enbart är aktiv under dagtid, kan vi erbjuda service nattetid för att kunna garantera att era medarbetare alltid har tillgång till IT-support i nödsituationer.

Implementering av IT-infrastruktur

För företag som önskar bygga upp interna IT-avdelningar kan vi erbjuda hjälp att ta fram den mjuk- och hårdvara som passar bäst samt hjälpa till med implementeringen av den nödvändiga IT-infrastrukturen.

Ta reda på mer om våra implementeringstjänster för IT-infrastruktur.

 

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa er att erhålla kostnadseffektiv

IT-support med utmärkt servicekvalitet och full processtransparens.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp