Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

  • Omfattande erfarenhet av insamling av marknadsdata
  • Dedikerade modersmålstalande serviceteam
  • Snabba färdigställanden av projekt med exakt kvotuppfyllelse
  • Flexibla, skräddarsydda tjänster på 15 språk

 

Runways marknadsundersökningstjänster

Vi har tillhandahållit marknadsundersökningstjänster till marknadsanalysföretag som önskar pröva sina hypoteser och analysera specifika marknadsförhållanden sedan 2007. Under åren har vi framgångsrikt genomfört tiotusentals telefonintervjuer och erhållit omfattande erfarenhet av marknadsundersökningar, där varje avslutat projekt har finslipat våra tjänster. Denna erfarenhet har hjälpt oss att effektivisera våra datainsamlingsmetoder och gjort det möjligt för oss att tillhandahålla snabba och noggranna tjänster som uppfyller alla klientens önskemål med minimala kvotöverskridanden. Vi utför inte analyser av marknadsundersökningsdata, men vi har medlen och kunskapen som krävs för att kunna tillhandahålla utmärkta datainsamlingstjänster genom telefonintervjuer genomförda av dedikerade serviceteam kapabla att utföra både B2B och B2C-intervjuer på 15 språk, bland annat norska, svenska, finska och danska samt lettiska, litauiska, estniska, polska, ryska och andra västeuropeiska språk.

Medarbetarrekrytering och förberedelse

För att kunna garantera bästa möjliga servicekvalitet genomförs våra marknadsundersökingar av modersmålstalande serviceteam som arbetar enligt en 10:1-struktur, med en ansvarig teamleader per tio medarbetare. Vi arbetar tillsammans med våra klienter under rekryterings- och förberedelseprocesserna då våra medarbetare oftast rekryteras efter medarbetarprofiler specificerade av klienterna, och klienterna ofta behöver presentera och förklara syften och mål med marknadsundersökningarna för att kunna säkerställa att serviceteamen är fullt införstådda med orsakerna till att marknadsundersökningarna genomförs. Detta ger våra medarbetare en bättre förståelse för syftet med frågorna de ställer under en telefonintervju och förebygger den eventuella försumlighet och slarv som kan uppstå ur missförstånd och feltolkningar gällande funktionen och nödvändigheten hos frågor som vid första anblick kan verka ologiska. Vidare fäster vi stor vikt vid krav och förväntningar i rekryteringsprocessen, då samtliga av våra medarbetare måste vara flexibla och ha utmärkta kommunikationsförmågor, något som noggrant testas genom kompetensbaserade intervjuer. Så snart ett serviceteam rekryterats tillhandahåller vi också ytterligare förberedelser för teamen med utbildning sida-vid-sida för att kunna garantera att samtliga medarbetare kan hålla professionella intervjuer och formulera frågor tydligt och med exakthet, och därmed säkra maximal dataexakthet.

Kvalitets- och effektivitetssäkran

Som med alla BPO-tjänster vi tillhandahåller är utmärkt servicekvalitet av yttersta vikt även för marknadsundersökningarna. Av den anledningen ser vi alltid till att ha någon form av kvalitetsövervakning på plats, vars utformning och omfattning styrs av klientens behov och önskemål. Alla transaktioner som genomförs av våra medarbetare dokumenteras, vilket gör det möjligt för oss att övervaka och kontrollera eventuella avvikelser från överenskommen kvalitetsstandard och vidta passande åtgärder när nödvändigt. Våra marknadsundersökningstjänster genomförs också i enlighet med specifika KPI-krav som hjälper oss att undvika kvotöverskridanden och att garantera snabbare färdigställande av projekten. Innan vi påbörjar datainsamling avsätter vi också tid till att förbereda en databas i vilken intervjudata senare lagras så att våra medarbetare kan arbeta effektivt och undvika onödiga uppgifter som följs av brist på kommunikation och organisering. Så snart nödvändig data samlats in sätts en särskild medarbetare med specifik utbildning på att efterbehandla datan till det format klienten önskar så att en slutlig datafil enkelt kan integreras in i den plattform som kommer användas för att analysera datan.

Runway använder följande KPI-mått

  • Omvandlingsfrekvens för telefonintervjuer
  • Antal samtal per medarbetare i timmen
  • Längd på telefonintervjuer

Mjukvara för marknadsundersökningar

Den generella gången för marknadsundersökningstjänster inkluderar användande av open source-applikationer, som exempelvis LimeSurvey, för att sammanställa den data som samlats in vid telefonintervjuer. Vi är dock ett mycket flexibelt BPO-företag, vilket innebär att vi kan arbeta med vilken mjukvara, applikation eller CRM-system våra klienter önskar. I det fall det inte finns några tillgängliga system som passar klientens önskemål kan vi även erbjuda mjukvaruutvecklingstjänster utförda av mycket erfarna och certifierade proffs, för att utveckla CRM-system eller annan mjukvara särskilt utformad efter klientens behov och önskemål.

 

 

Säkerställ att era marknadsundersökningar genomförs professionellt, snabbt och noggrant

- kontakta oss för ett erbjudande skräddarsytt efter era behov.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp