Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

  • Modersmålstalande telemarketingtjänster på 15 språk (inklusive samtliga skandinaviska språk)
  • Kompetenta och motiverade telefonförsäljare med djupgående kunskaper i och erfarenhet av försäljning
  • Inkommande och utgående telemarketingtjänster med mycket goda omvandlingskvoter
  • Bred erfarenhet av implementering av IT/callcenter-infrastruktur och rekrytering av kvalificerade medarbetare

 

Telemarketingtjänster baserade på djupgående erfarenhet

Under åren har vi arbetat med en mängd telemarketingprojekt och vi har lärt oss av erfarenhet att de första 10 sekunderna av ett säljsamtal är avgörande, då de ofta bestämmer hur resten av samtalet ska gå. Vi vet att det krävs särskilda färdigheter för att lyckas övertyga potentiella kunder om att de ska lyssna färdigt och fundera över ett erbjudande. För att säkerställa bästa möjliga resultat är våra telefonförsäljare tränade i att använda de 10 första sekunderna av ett samtal till att “titta” igenom telefonen och “se” kunden så att de snabbt kan avgöra vilken taktik som är bäst för att möta varje kund och anpassa sin approach till kundens humör och samtalston för att kunna etablera en personlig kontakt och få kunden intresserad av att påbörja en dialog, då framgångar inom telefonförsäljning delvis är beroende av om kunden är villig att ha en ömsesidig konversation. För att hjälpa våra klienter att marknadsföra och sälja sina produkter eller tjänster erbjuder vi följande nearshore telemarketingtjänster:

  • Inkommande telesäljtjänster
  • Utgående telesäljtjänster
  • Implementerig av IT/Callcenter-infrastruktur

Runways telesäljtjänster

Vi erbjuder inkommande och utgående telesäljtjänster utförda av mycket kompetenta och kvalificerade medarbetare med djupgående kunskap och utmärkta språkkunskaper. Det unika med våra telemarketingtjänster bygger på högt ställda rekryteringskrav samt ytterst specifikt inrättande av IT-infrastruktur och arbetsstationer. Samtliga av våra telefonförsäljare måste ha utmärkt kommunikationsförmåga och tidigare erfarenhet av telemarketing. Då telemarketing är en service som kräver full kontroll över språket måste våra telefonförsäljare dessutom ha det språk de arbetar med som modersmål. Vad gäller infrastruktur använder våra telemarketingteam en särskild mjukvara för att dölja uppringnings-ID och ersätta det med ett särskilt telefonnummer från den region samtalet görs till. Detta hjälper oss att öka vår omvandlingskvot för telefonförsäljning då det märkbart minskar sannolikheten att ett samtal avvisas som säljtrick för att det kommer från utlandet.

Implementering av infrastruktur för IT/callcenter

För företag som inte önskar outsourca sina telemarketingfunktioner, men vill bygga upp en intern telemarketingavdelning erbjuder vi även implementeringstjänster för IT-infrastruktur, från implementering av all nödvändig hårdvara, mjukvara och IVR-telefonisystem till rekrytering av kvalificerad personal med specifika medarbetarprofiler. Under åren har vi fått en bred erfarenhet av uppbyggnaden av vår egen IT-infrastruktur för tillhandahållande av telemarkering, IT-support, callcenter samt andra outsourcingtjänster, vilket givit oss medlem och resurserna som krävs för att tillhandahålla kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar. Utöver detta gör vår erfarenhet av utveckling av utbildningsprogram och rekrytering samt vår närvaro i flera europeiska länder det möjligt för oss att tillhandahålla professionella HR outsourcingtjänster, inklusive rekrytering, utbildning och hantering av medarbetare anställda till våra klienters interna telemarketingavdelningar.

Motivation och kvalitetssäkran

För att säkerställa utmärkt servicekvalitet förser vi våra medarbetare med särskilt utformade arbetsmiljöer och olika motivationsprogram som uppmuntrar våra telefonförsäljare att sträva efter bästa möjliga resultat. Beroende på avtal med klienten kan ett flertal olika metoder användas för att höja medarbetarnas motivation, den vanligaste metoden är dock att knyta lönen till säljprestation samt använda olika belöningar och lönebonusar som kan erhållas genom utmärkt säljjobb. Då en kreativ och stimulerande arbetsmiljö kan vara lika viktigt för att uppnå bästa möjliga försäljningsresultat har Runways telemarketingavdelningar ofta musik i bakgrunden, och alla medarbetare har trådlösa headsets som gör det möjligt för dem att röra på sig medan de utför sitt arbete. Vidare arbetar vi för våra telefonförsäljare ska känna solidaritet med varandra, därför anordnas dagliga teammöten då medarbetarna får en chans att dela sina erfarenheter med kollegor och ge varandra råd gällande säljtaktiker som fungerar och inte fungerar.

Kvalitetsövervakning

Vad gäller kvalitetsövervakning dokumenteras och lagras alla inkommande och utgående samtal i en säker databas så att kvaliteten och exaktheten i den givna informationen samt våra telefonförsäljares säljtekniker kan analyseras. Beroende på avtal med klienten kan vi antingen ordna så att ett särskilt kvalitetsteam kontrollerar samtalen, eller så kan de skickas till klienten för kontroll. I det fall en medarbetare inte möter den överenskomna kvalitetsstandarden vidtas omedelbara åtgärder och ytterligare utbildning tillhandahålls för att säkerställa att allt arbete sker i enlighet med fastställd kvalitetsstandard.

Flexibilitet

Vi är stolta över att vara en mycket flexibel BPO-leverantör med möjlighet att anpassa våra tjänster efter klientens behov och önskemål, inte bara vad gäller våra skräddarsydda tjänster utan också vad gäller de plattformar som används för att tillhandahålla våra telemarketingtjänster. Vi kan arbeta med den plattform klienten önskar, men har också möjlighet att utveckla plattformar som är speciellt utformade efter klientens önskemål, från särskilt utformade system för IVR-telefoni till unika CRM-plattformar. I det fall en klient inte har några särskilda krav har vi djupgående kunskaper i och erfarenhet av att använda plattformar utifrån, såsom NextCom Evolution CRM-plattform, Cisco telefonsystem och flera andra välkända plattformar som används i hög utsträckning av telemarketingleverantörer. Om inget existerande IT-system passar klientens behov kan vi dessutom använda vår erfarenhet inom webutveckling till att utforma och programmera system särskilt framtagna för våra klienters behov.

 

 

Payment Card Industry Data Security Standard Certificate (PCI DSS) 2017

Datasäkerhet är av yttersta vikt för Runway, särskilt när det gäller hantering av kreditkortsinformation över telefon eller i en onlinemiljö. För att kunna tillhandahålla en säker servicemiljö till våra klienter är samtliga våra kontor fullt utrustade och förberedda för att kunna tillhandahålla service helt i enlighet med standarden för PCI DSS-certifiering, som ställer mycket höga krav på datasäkerhet och andra processer relaterade till hantering och behandling av känslig information. Läs mer.

Anförtro er telemarketing till modersmålstalande proffs med erfarenhet av telefonförsäljning -

kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa er att sälja mer.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp