BPO-lösningar baserade på djupgående branschkunskaper

Runways outsourcingtjänster kombinerar kostnadseffektiv och pålitlig processhantering med lång erfarenhet av att ge service till företag från flera olika branscher.

Resor och turism

Från callcenter, IT-support och kundtjänst till HR, bokföring och back office-tjänster - vi hjälper rese- och turistbyråer att sköta sina affärsprocesser på ett effektivt sätt och garanterar nöjda kunder med minimala risker för företagen.

Transport

Från rekrytering och processhantering inom HR till bokföring och kundtjänst - Runway har medlen och erfarenheten som krävs för att erbjuda professionella och kostnadseffektiva BPO-lösningar särskilt utformade för att möta ditt företags behov.

Bank och finans

Runway tillhandahåller kostnadseffektiva processförbättringar samtidigt som kvaliteten på servicen och hög datasäkerhet bibehålls, vilket möjliggör för företag inom bank och finans att behålla sin konkurrenskraft, få nya kunder och växa med minimala risker för företaget.

IT & Telekommunikation

Med långtgående erfarenhet av att ge service åt IT- och Telekomföretag har Runway medlen för att kunna erbjuda snabb upplärning av serviceteam och kostnadseffektiva processförbättringar och samtidigt bibehålla servicekvalitet på högsta nivå.

Marknadsundersökningar

Vi har genomfört tusentals telefonintervjuer och deltagit i en mängd marknadsundersökningsprojekt, vilket har givit oss medlen och de kunskaper som krävs för att kunna erbjuda marknadsundersökningsföretag snabb och noggrann datainsamling med minimala kvotöverskridanden.

Övriga branscher

Vi tillhandahåller skräddarsydda tjänster utformade för att möta behoven hos varje specifik verksamhet och bransch. Från callcenter outsourcing till back office-tjänster är vårt mål att hjälpa våra klienter att nå sina behov.

  • Omfattande erfarenhet och etablerat högt anseende
  • Skräddarsydda tjänster utformade efter dina specifika BPO-behov
  • Service på 15 språk inklusive samtliga skandinaviska språk
  • KPI-baserade tjänster med omfattande kvalitetsövervakning

 

BPO-tjänster för alla

Även om branschspecifika affärsprocesser är olika för olika branscher är vissa processer applicerbara på de flesta företag oavsett bransch. Front office-processer såsom kundtjänst, eller back office-processer såsom HR, bokföring eller IT-support tillämpas på de flesta företag. Under åren har vi tillhandahållit flera olika front- och back office-tjänster till ett flertal olika branscher. Varje erfarenhet har lärt oss något nytt och vi har förbättrat vår service för varje klient vi tagit oss an. Med 13 år av tillhandahållande av BPO-tjänster bakom oss och ett etablerat högt anseende har vi de kunskaper som krävs för att tillhandahålla BPO-tjänster till företag inom i princip alla branscher.

Partner-till-partner outsourcing

Från planering av servicen till själva tillhandahållandet strävar vi efter att ligga i framkant och erbjuda full transparens. För att kunna garantera kvalitet och att allt sker i enlighet med klientens krav och önskemål grundas alla våra tjänster i en KPI-modell för tillhandahållande av tjänster och vi tillämpar omfattande kvalitetsövervakning, som hjälper oss att kontrollera utförandet och vidta åtgärder omedelbart om så krävs. Vårt mål är att tillhandahålla service på en partner-till-partner-grund. För att detta ska vara möjligt lägger vi stor vikt vid att möta alla våra klienters förväntningar och att bygga upp ett ömsesidigt förtroende för att försäkra våra klienter om att deras service kommer utföras i enlighet med givna kvalitetskrav och effektivitetsstandarder.

Att hjälpa våra klienter att nå sina mål

Vi strävar efter att ligga i framkant och vi levererar övertygande resultat. Från callcenter outsourcing till back office-tjänster är vårt mål att hjälpa våra klienter att nå sina. Med en mängd internationella klienter som redan anförtror oss att stödja deras verksamhet är vi säkra på att våra tjänster kan hjälpa er förbättra effektiviteten i era affärsprocesser och hjälpa er att lyfta er omsättning på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Outsourca er service till en partner ni kan lita på - kontakta oss för

ett erbjudande skräddarsytt efter ditt företags behov.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp