BPO-lösningar baserade på djupgående branschkunskaper

Runways outsourcingtjänster kombinerar kostnadseffektiv och pålitlig processhantering med lång erfarenhet av att ge service till företag från flera olika branscher.

Resor och turism

Från callcenter, IT-support och kundtjänst till HR, bokföring och back office-tjänster - vi hjälper rese- och turistbyråer att sköta sina affärsprocesser på ett effektivt sätt och garanterar nöjda kunder med minimala risker för företagen.

Transport

Från rekrytering och processhantering inom HR till bokföring och kundtjänst - Runway har medlen och erfarenheten som krävs för att erbjuda professionella och kostnadseffektiva BPO-lösningar särskilt utformade för att möta ditt företags behov.

Bank och finans

Runway tillhandahåller kostnadseffektiva processförbättringar samtidigt som kvaliteten på servicen och hög datasäkerhet bibehålls, vilket möjliggör för företag inom bank och finans att behålla sin konkurrenskraft, få nya kunder och växa med minimala risker för företaget.

IT & Telekommunikation

Med långtgående erfarenhet av att ge service åt IT- och Telekomföretag har Runway medlen för att kunna erbjuda snabb upplärning av serviceteam och kostnadseffektiva processförbättringar och samtidigt bibehålla servicekvalitet på högsta nivå.

Marknadsundersökningar

Vi har genomfört tusentals telefonintervjuer och deltagit i en mängd marknadsundersökningsprojekt, vilket har givit oss medlen och de kunskaper som krävs för att kunna erbjuda marknadsundersökningsföretag snabb och noggrann datainsamling med minimala kvotöverskridanden.

Övriga branscher

Vi tillhandahåller skräddarsydda tjänster utformade för att möta behoven hos varje specifik verksamhet och bransch. Från callcenter outsourcing till back office-tjänster är vårt mål att hjälpa våra klienter att nå sina behov.

 • Omfattande kvalitetssäkransprocesser
 • Kostnadseffektiva BPO-lösningar med utmärkt servicekvalitet
 • Full transparens med övervakning i realtid
 • Skräddarsydda BPO-tjänster byggda på ömsesidigt förtroende

 

Vi bistår företag inom bank och finans i att säkra tillväxt

Företag inom bank och finans, ofta under återhämtning från finanskrisen, befinner sig under ständig press att introducera nya produkter och tjänster för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft, attrahera nya kunder och behålla sina tidigare. Vidare måste dessa företag snabbt kunna anpassa sig till ökande föreskrifter och säkerhetskrav samt hitta nya metoder för att förbättra sina affärsprocesser så kostnadseffektivt som möjligt, allt medan de bibehåller servicekvalitet på högsta nivå för att kunna säkra tillväxt och fortsätta göra vinst. Med lång och omfattande erfarenhet av tillhandahållande av BPO-tjänster till framgångsrika företag inom bank och finans har Runway medlen och erfarenheten som krävs för att hjälpa B&F-företag att nå alla dessa mål med deras BPO-tjänster för front-, middle- och back office. Med sju kontor i fem europeiska länder kan Runway erbjuda ett flertal olika nearshoring tjänster utförda av kvalificerade medarbetare som arbetar i enlighet med skandinavisk affärskultur till nordiska och västeuropeiska företag inom bank och finans.

BPO-tjänster för bank och finans:

 • Callcenter och kundtjänst på 15 språk
 • IT-support och interna implementeringstjänster för IT-hårdvara
 • Rekrytering och utbildning av medarbetare samt personalvård
 • Bokföring och andra back office-tjänster
 • Scanningslösningar för fakturor och kvitton
 • Datainmatningstjänster och utveckling av databaser
 • Dataavläsning, övervakning och verifikationstjänster
 • Telemarketing och datainsamling för marknadsundersökningssyften
 • Andra skräddarsydda BPO-tjänster

Pålitlighet och flexibilitet

I egenskap av tillhandahållare av nearshoring BPO-tjänster med hög kvalitetsstandard och ett flertal partners från nordiska och västeuropeiska länder är Runway stolta över att vara ett mycket pålitligt och flexibelt BPO-företag, med möjlighet att anpassa samtliga av sina tjänster efter sina partners behov och önskemål. Vidare strävar Runway efter att tillhandahålla BPO-tjänster på en partner-till-partner-grund, vilket betyder att det är minst lika viktigt att etablera ett ömsesidigt förtroende och pålitlighet som att tillhandahålla kostnadseffektiva BPO-lösningar med utmärkt servicekvalitet. Eftersom bank- och finansbranschen är ytterst känslig för de ständigt föränderliga villkoren på marknaden och kunders nöjdhet ger denna inställning ett försprång för Runways klienter, då den möjliggör för dem att fokusera på sina kärnkompetenser och samtidigt vara säkra på att alla affärsprocesser outsource:ade till Runway kommer utföras helt i enlighet med överenskomna effektivitets- och kvalitetskrav och standarder.

Kvalitetssäkran

Med 13 års erfarenhet av att tillhandahålla BPO-tjänster har Runway etablerat omfattande kvalitetssäkrans- och övervakningsprocesser. Från noggrant testande av medarbetarnas kvalifikationer och tillhandahållande av grundliga utbildningar till övervakning av kundnöjdhet och medarbetares resultat - Runway har medlen och kunskapen för att kunna erbjuda kvalitetssäkran inom alla aspekter av de BPO-tjänster de tillhandahåller. Vidare erbjuder Runway sina klienter full transparens och övervakning i realtid, så att de kan kontrollera utförandet av de ousourceade affärsprocesserna när helst de önskar.

Kunddataskydd och säkerhet

Att tillhandahålla BPO-tjänster till företag inom bank och finans inkluderar ofta hanterande av känslig data, vilket kräver strikta dataskydds- och säkerhetsåtgärder. Med rätt infrastruktur och säkerhetsåtgärder implementerade har Runway påbörjat granskningsprocessen för att erhålla PCI DSS-certifikat. Denna certifiering garanterar att all känslig data kopplad till betalkort och kortinnehavare lagras, bearbetas och hanteras i enlighet med strikta, internationellt reglerade datasäkerhetsstandarder. Därmed kan Runway garantera maximalt dataskydd för sina klienter och deras kunder.

 

Kontakta oss för erbjudanden som kommer hjälpa ditt företag att bibehålla sin konkurrenskraft

med kostnadseffektiv hantering av affärsprocesser och utmärkt servicekvalitet.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp