BPO-lösningar baserade på djupgående branschkunskaper

Runways outsourcingtjänster kombinerar kostnadseffektiv och pålitlig processhantering med lång erfarenhet av att ge service till företag från flera olika branscher.

Resor och turism

Från callcenter, IT-support och kundtjänst till HR, bokföring och back office-tjänster - vi hjälper rese- och turistbyråer att sköta sina affärsprocesser på ett effektivt sätt och garanterar nöjda kunder med minimala risker för företagen.

Transport

Från rekrytering och processhantering inom HR till bokföring och kundtjänst - Runway har medlen och erfarenheten som krävs för att erbjuda professionella och kostnadseffektiva BPO-lösningar särskilt utformade för att möta ditt företags behov.

Bank och finans

Runway tillhandahåller kostnadseffektiva processförbättringar samtidigt som kvaliteten på servicen och hög datasäkerhet bibehålls, vilket möjliggör för företag inom bank och finans att behålla sin konkurrenskraft, få nya kunder och växa med minimala risker för företaget.

IT & Telekommunikation

Med långtgående erfarenhet av att ge service åt IT- och Telekomföretag har Runway medlen för att kunna erbjuda snabb upplärning av serviceteam och kostnadseffektiva processförbättringar och samtidigt bibehålla servicekvalitet på högsta nivå.

Marknadsundersökningar

Vi har genomfört tusentals telefonintervjuer och deltagit i en mängd marknadsundersökningsprojekt, vilket har givit oss medlen och de kunskaper som krävs för att kunna erbjuda marknadsundersökningsföretag snabb och noggrann datainsamling med minimala kvotöverskridanden.

Övriga branscher

Vi tillhandahåller skräddarsydda tjänster utformade för att möta behoven hos varje specifik verksamhet och bransch. Från callcenter outsourcing till back office-tjänster är vårt mål att hjälpa våra klienter att nå sina behov.

  • Lång erfarenhet av kundtjänst och IT-support service
  • Omfattande kvalitetssäkrans- och övervakningsprocesser
  • Kostnadseffektiva nearshoring-tjänster med utmärkt servicekvalitet

 

Att tillhandahålla tjänster till IT- och telekombranschen

Informationsteknologi och telekommunikation (IT&T) är en bransch med enorm potential för outsourcing, då BPO är det lättaste sättet att uppnå processförbättringar och kostnadsreduktion och samtidigt bibehålla skalbarhet utan att behöva oroa sig för ytterligare kostnader kopplade till interna utökningar av avdelningar. Den främsta risken är emellertid förknippad med att outsourcing kan minska kvaliteten på servicen. Till skillnad mot BPO-företag belägna i avlägsna länder innebär Runways BPO-approach att tillhandahålla nearshoring service till nordiska och västeuropeiska företag från kontor inom Europa. På detta sätt är det möjligt för Runway att erbjuda kostnadseffektiva BPO-tjänster utförda av medarbetare som delar klientens kultur och mentalitet. Vidare bygger Runways tillhandahållande av tjänster på en partner-till-partner-relation, vilket medför ett ömsesidigt förtroende och tillit parterna emellan, inte bara när det gäller att uppnå önskad kostnadsreduktion utan också i att uppfylla etablerade servicekvalitetstandarder.

Runways kvalitetsstandard

Servicekvalitet är en av Runways högsta prioriteter, därför är samtliga BPO-tjänster anpassade efter omfattande kvalitetssäkransprocesser. Från test av rekryterade anställdas kvalifikationer till datahantering och perifera säkerhetsstandarder - Runway arbetar hårt för att garantera att alla aspekter av servicen anpassas till de egna högt ställda kvalitetskraven samt till klientens specifika önskemål. Utöver detta erbjuder Runway full processtransparens och möjlighet till serviceövervakning i realtid, vilket gör det möjligt för klienterna att på nära håll kontrollera hur den outsource:ade servicen sköts.

Runways BPO-tjänster

Under åren har Runway samarbetat med ett flertal olika företag inom IT&T-branschen i nordiska och västeuropeiska länder. De vanligaste processerna för IT&T-företag är processer kopplade till IT-support, Runway är emellertid en framstående leverantör av nearshoring service med ett brett spann av tjänster att erbjuda, bland annat callcenter och kundtjänst, telemarketing, rekrytering och driftservice samt ett flertal olika back office-tjänster. Det unika med Runways BPO-approach är de skräddarsydda tjänsterna som är mycket flexibla och anpassade för att möta varje klients specifika behov och önskemål. Vidare har Runway möjlighet att erbjuda kostnadseffektiv outsourcingservice på 15 språk, inklusive norska, danska, finska och svenska, med lägst nivå B2 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR). Vad gäller service som kräver som lägst utmärkta språkkunskaper, som exempelvis telemarketingtjänster, kan vi erbjuda våra klienter modersmålstalande serviceteam på något av de 15 servicespråken.

Utmaningar inom IT-support

De största utmaningarna med att tillhandahålla IT-supporttjänster till IT&T-företag är förknippade med den djupgående utbildning som krävs för att kunna tillhandahålla IT-support på första, andra och kanske även tredje nivån. Ju mer komplext ett IT-system är, desto mer utbildning behövs, vilket innebär att det krävs stora investeringar i form av tid och arbete för att kunna garantera högsta kvalitet på IT-supporten. Då Runway tillhandahållit dessa tjänster till ett flertal olika företag inom IT&T och andra branscher har vi utvecklat flera utbildningsprogram inom IT-support och därigenom fått god erfarenhet av den typen av utbildning och utvecklingen av den. Denna erfarenhet har hjälpt Runway att etablera en exakt metod för utveckling av utbildningsprogram, vilket möjliggör tillhandahållande av djupgående utbildning snabbare och mer effektivt än många andra BPO-företag, särskilt i jämförelse med andra leverantörer av nearshoringtjänster verksamma i Europa.

När det kommer till att ge service till nordiska IT&T-företag finns det inget nearshoring-företag som kan mäta sig med Runway avseende vår unika BPO-approach, som kombinerar kostnadseffektivitet med utmärkt servicekvalitet.

 

Kontakta oss för erbjudanden som kombinerar kostnadseffektivitet

med utmärkt servicekvalitet.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp