BPO-lösningar baserade på djupgående branschkunskaper

Runways outsourcingtjänster kombinerar kostnadseffektiv och pålitlig processhantering med lång erfarenhet av att ge service till företag från flera olika branscher.

Resor och turism

Från callcenter, IT-support och kundtjänst till HR, bokföring och back office-tjänster - vi hjälper rese- och turistbyråer att sköta sina affärsprocesser på ett effektivt sätt och garanterar nöjda kunder med minimala risker för företagen.

Transport

Från rekrytering och processhantering inom HR till bokföring och kundtjänst - Runway har medlen och erfarenheten som krävs för att erbjuda professionella och kostnadseffektiva BPO-lösningar särskilt utformade för att möta ditt företags behov.

Bank och finans

Runway tillhandahåller kostnadseffektiva processförbättringar samtidigt som kvaliteten på servicen och hög datasäkerhet bibehålls, vilket möjliggör för företag inom bank och finans att behålla sin konkurrenskraft, få nya kunder och växa med minimala risker för företaget.

IT & Telekommunikation

Med långtgående erfarenhet av att ge service åt IT- och Telekomföretag har Runway medlen för att kunna erbjuda snabb upplärning av serviceteam och kostnadseffektiva processförbättringar och samtidigt bibehålla servicekvalitet på högsta nivå.

Marknadsundersökningar

Vi har genomfört tusentals telefonintervjuer och deltagit i en mängd marknadsundersökningsprojekt, vilket har givit oss medlen och de kunskaper som krävs för att kunna erbjuda marknadsundersökningsföretag snabb och noggrann datainsamling med minimala kvotöverskridanden.

Övriga branscher

Vi tillhandahåller skräddarsydda tjänster utformade för att möta behoven hos varje specifik verksamhet och bransch. Från callcenter outsourcing till back office-tjänster är vårt mål att hjälpa våra klienter att nå sina behov.

 • Professionella och kostnadseffektiva marknadsundersökningstjänster
 • Kvantitativ datainsamling med minimala kvotöverskridanden
 • Modersmålstalande serviceteam med utmärkta kommunikationsfärdigheter
 • Bred erfarenhet av undersökningar med tusentals genomförda intervjuer

 

BPO för marknadsundersökning

Kunskaper om förutsättningar på marknaden, konsumentpreferenser och attityder gentemot särskilda produkter och tjänster är av yttersta vikt för varje företag som önskar marknadsföra nya produkter och tjänster. Marknadsundersökningsföretag är specialiserade inom datainsamling och dataanalys för att ta fram denna information, men datainsamlingsprocessen i sig innebär ofta utfrågning av hundratals, till och med tusentals, konsumenter eller företag, vilket kan vara en dyr och tidskrävande process. För att hjälpa marknadsundersökningsföretag att tidseffektivisera insamlingen och reducera kostnader erbjuder Runway B2B- och B2C-undersökningar och kvantitativa datainsamlingstjänster i form av telefonintervjuer och online-baserade undersökningar, för vilka vi använder LimeSurvey open source eller annat system beroende på klientens önskemål.

Som ett alternativ till telefonintervjuer erbjuder Runway även post-, email- och onlinebaserade marknadsundersökningstjänster, vilket ger en väsentlig kostnadsreduktion jämfört med telefonintervjuer men märkbart lägre omvandlingskvot, vilket betyder att användande av dessa för att uppnå klientens önskade kvoter kan ta betydligt längre tid än vid användande av telefonintervjuer.

Runways tjänster för marknadsundersökningsföretag:

 • B2B- och B2C-undersökningstjänster
 • Rekrytering av modersmålstalande till serviceteamen
 • Utveckling av utbildningsprogram för serviceteamen
 • Förberedelse av marknadsundersökningsdatabaser och inmatningsmetoder
 • Dokumentering av alla transaktioner och kvalitetsövervakning
 • Datainsamling - telefon-, web- och emailundersökningar
 • Efterbehandling av data - förbereda data för att integreras i specifika system valda av klienten

Runways erfarenhet och kompetenser

Med över sex års erfarenhet av att tillhandahålla datainsamlingstjänster till EPSI Rating har Runway redan genomfört tiotusentals telefonintervjuer. Denna erfarenhet har möjliggjort för Runway att förbättra och utveckla sina marknadsundersökningstjänster och minimera kvotöverskridanden genom att utveckla en exakt metod för datainsamling för marknadsundersökningar. Från att förbereda noggranna och exakta dataimplementeringsmetoder till att rekrytera modersmålstalande serviceteam med utmärkta kommunikatikonsfärdigheter - Runway har medlen för att kunna tillhandahålla framstående datainsamlingstjänster med anmärkningsvärda omvandlingskvoter och hög träffsäkerhet. Med kontor i sex europeiska länder kan Runway erbjuda skräddarsydda tjänster på mer än 15 språk, inklusive samtliga skandinaviska språk.

Att outsourca datainsamling till Runway är en utmärkt metod för marknadsundersökningsföretag att få tillförlitlig och exakt data som snabbt och enkelt kan integreras i alla system som används för att analysera data i marknadsforskningssyfte.

 

Kontakta oss för ett erbjudande som kommer hjälpa ditt företag att möta alla önskemål

gällande datainsamling och marknadsundersökningar på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp