BPO-lösningar baserade på djupgående branschkunskaper

Runways outsourcingtjänster kombinerar kostnadseffektiv och pålitlig processhantering med lång erfarenhet av att ge service till företag från flera olika branscher.

Resor och turism

Från callcenter, IT-support och kundtjänst till HR, bokföring och back office-tjänster - vi hjälper rese- och turistbyråer att sköta sina affärsprocesser på ett effektivt sätt och garanterar nöjda kunder med minimala risker för företagen.

Transport

Från rekrytering och processhantering inom HR till bokföring och kundtjänst - Runway har medlen och erfarenheten som krävs för att erbjuda professionella och kostnadseffektiva BPO-lösningar särskilt utformade för att möta ditt företags behov.

Bank och finans

Runway tillhandahåller kostnadseffektiva processförbättringar samtidigt som kvaliteten på servicen och hög datasäkerhet bibehålls, vilket möjliggör för företag inom bank och finans att behålla sin konkurrenskraft, få nya kunder och växa med minimala risker för företaget.

IT & Telekommunikation

Med långtgående erfarenhet av att ge service åt IT- och Telekomföretag har Runway medlen för att kunna erbjuda snabb upplärning av serviceteam och kostnadseffektiva processförbättringar och samtidigt bibehålla servicekvalitet på högsta nivå.

Marknadsundersökningar

Vi har genomfört tusentals telefonintervjuer och deltagit i en mängd marknadsundersökningsprojekt, vilket har givit oss medlen och de kunskaper som krävs för att kunna erbjuda marknadsundersökningsföretag snabb och noggrann datainsamling med minimala kvotöverskridanden.

Övriga branscher

Vi tillhandahåller skräddarsydda tjänster utformade för att möta behoven hos varje specifik verksamhet och bransch. Från callcenter outsourcing till back office-tjänster är vårt mål att hjälpa våra klienter att nå sina behov.

  • Lång erfarenhet av service till rese- och turismbranschen
  • Skräddarsydda tjänster byggda på ömsesidigt förtroende
  • Flexibla och skalbara nearshoring-tjänster

 

Bibehålla konkurrenskraft inom resor och turism

Rese- och turistbranschen är ytterst känslig för kundernas nöjdhet, vilket innebär att servicekvalitet är av yttersta vikt för varje företag verksamt inom denna bransch. Branschen är också mycket konkurrensbetonad, därmed är minimering av driftskostnader och att bibehålla skalbarhet betydelsefullt, då det möjliggör för företag i branschen att bibehålla sin konkurrenskraft och garantera tillväxt. Med 13 års erfarenhet av att arbeta med företag inom rese- och turistbranschen har Runway etablerat ett rykte om oss att tillhandahålla BPO-tjänster med utmärkt servicekvaitet och möjlighet att erbjuda flexibla och skalbara outsourcingtjänster med utmärkta förhållanden mellan kostnad - utförande.

Rekryteringsmöjligheter

På grund av vår närvaro i sex europeiska länder och bred erfarenhet av rekrytering är Runway även en framstående tillhandahållare av rekryteringstjänster till nordiska och västeuropeiska rese- och turistbyråer som önskar rekrytera medarbetare med liknande kultur och specifika medarbetarprofiler. Närvaron i flera olika länder gör det möjligt för Runway att nå flera olika arbetsmarknader och använda flera olika rekryteringskanaler för att hitta människor med önskad medarbetarprofil mycket snabbare än många andra outsourcingföretag. Vidare gör den erfarenhet av rekrytering vi erhållit under åren det möjligt att noggrant testa medarbetarnas färdigheter och kvalifikationer för att försäkra att den rekryterade personalen inte bara ser kvalificerad ut på pappret, utan verkligen är kvalificerade för de uppgifter de anställs för att utföra.

Skräddarsydda BPO-tjänster

Utöver att garantera servicekvalitet på högsta nivå och ha möjligheten att snabbt rekrytera specialiserade medarbetare har Runway en unik inställning till affärer som bland annat innebär tillhandahållande av skräddarsydda tjänster på en partner-till-partner-grund. Denna inställning lägger grunden för etablerande av ömsesidigt förtroende och full processtransparens, vilket är mycket värdefullt för företag som önskar outsourca sina tjänster, då det möjliggör för företagen att fokusera på sina kärnkompetenser medan Runway har hand om olika supportverksamheter, från kundtjänster och callcenter till datainmatning och back office-tjänster. Vidare kan alla tillhandahållna tjänster skräddarsys för att möta behoven och önskemålen även från de mest krävande företagen med väletablerat rykte om sig att vara framstående och professionella.

 

Kontakta oss för erbjudanden som hjälper ert företag att bibehålla konkurrenskraft

med utmärkt servicekvalitet och mycket goda förhållanden mellan kostnad - utförande.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp