BPO-lösningar baserade på djupgående branschkunskaper

Runways outsourcingtjänster kombinerar kostnadseffektiv och pålitlig processhantering med lång erfarenhet av att ge service till företag från flera olika branscher.

Resor och turism

Från callcenter, IT-support och kundtjänst till HR, bokföring och back office-tjänster - vi hjälper rese- och turistbyråer att sköta sina affärsprocesser på ett effektivt sätt och garanterar nöjda kunder med minimala risker för företagen.

Transport

Från rekrytering och processhantering inom HR till bokföring och kundtjänst - Runway har medlen och erfarenheten som krävs för att erbjuda professionella och kostnadseffektiva BPO-lösningar särskilt utformade för att möta ditt företags behov.

Bank och finans

Runway tillhandahåller kostnadseffektiva processförbättringar samtidigt som kvaliteten på servicen och hög datasäkerhet bibehålls, vilket möjliggör för företag inom bank och finans att behålla sin konkurrenskraft, få nya kunder och växa med minimala risker för företaget.

IT & Telekommunikation

Med långtgående erfarenhet av att ge service åt IT- och Telekomföretag har Runway medlen för att kunna erbjuda snabb upplärning av serviceteam och kostnadseffektiva processförbättringar och samtidigt bibehålla servicekvalitet på högsta nivå.

Marknadsundersökningar

Vi har genomfört tusentals telefonintervjuer och deltagit i en mängd marknadsundersökningsprojekt, vilket har givit oss medlen och de kunskaper som krävs för att kunna erbjuda marknadsundersökningsföretag snabb och noggrann datainsamling med minimala kvotöverskridanden.

Övriga branscher

Vi tillhandahåller skräddarsydda tjänster utformade för att möta behoven hos varje specifik verksamhet och bransch. Från callcenter outsourcing till back office-tjänster är vårt mål att hjälpa våra klienter att nå sina behov.

 • Kvalificerade och flexibla medarbetare med låg frånvaro
 • Skräddarsydda BPO-lösningar baserade på lång erfarenhet
 • Professionella och kostnadseffektiva nearshoring-tjänster

 

Runways erfarenheter inom transport

Med över 13 års erfarenhet av att arbeta med företag i transportbranschen har Runway erhållit bred erfarenhet av att tillhandahålla ett brett utbud av BPO-tjänster. Från kundtjänst och callcenter till lönehantering, bokföring, HR och rekrytering - Runway har etablerat sig som en pålitlig outsourcingpartner till flera företag från nordiska och västeuropeiska länder. Utöver att erbjuda kostnadseffektiva outsourcingtjänster är Runway stolta över att över att vara en tillhandahållare av BPO-tjänster med utmärkt servicekvalitet och kvalificerade och flexibla medarbetare. Som en del av ovan nämnda tjänster har Runway utfört ett flertal olika serviceuppgifter, vilket har gjort det möjligt för oss att arbeta med praktiskt taget alla sorters företag inom transportbranschen.

Tjänster Runway utför

 • Kundtjänst på första och andra nivån
 • Inkommande och utgående callcentertjänster
 • Hantering av bokning och reservation
 • IT-support på första, andra och tredje nivån
 • Personalvård/HR och utbildning av medarbetare
 • Bokföring och lönehantering
 • Medarbetarrekrytering och schemaläggning
 • Kvalitetsövervakning och klagomålsbegränsning
 • Enkla och komplexa datainmatningstjänster
 • Implementering av IT-infrastruktur

Rekrytering och HR-tjänster

I egenskap av nearshoring-företag med kontor i fem europeiska länder har Runway tillgång till flera olika kanaler som kan användas för att hitta och rekrytera medarbetare med specifika färdigheter och kvalifikationer, från professionell utbildning och arbetserfarenhet till språkkunskaper och professionella färdigheter. Vidare inkluderar Runways rekryteringstjänster, assistans i omlokalisering av medarbetare samt hjälp med lösningar på olika juridiska problem gällande anställning av medarbetare från utlandet. Oavsett om företaget ägnar sig åt gods- eller passagerartransport, från flygbolag och färjelinjer till lastbils- och taxiåkerier, kan Runway hjälpa företag från transportindustrin att snabbt hitta och rekrytera medarbetare och erbjuda assistans med personalvård/HR och lönehantering.

Intern service

Vad gäller intern service har Runway möjligheten att tillhandahålla professionella, flexibla och skalbara BPO-tjänster som garanterar processförbättringar med mycket kostnadseffektiva metoder. Vidare kan Runway erbjuda outsourcingtjänster på 15 språk, inklusive samtliga skandinaviska språk, då våra interna utbildningsprogram inkluderar utmärkta språkkurser som gör det möjligt för Runways medarbetare att lära sig eller förbättra redan befintliga kunskaper i ett språk, utan att behöva gå kurser utanför arbetsplatsen. Vår långa erfarenhet av att tillhandahålla callcentertjänster gör det möjligt att erbjuda utmärkt kundtjänstservice, dessutom har Runway inlett ett samarbete med BDO vilket möjliggör tillhandahållande av flera olika bokföringstjänster till nordiska och andra europeiska företag från kontor belägna i Baltikum. Genom att outsourca bokföringsprocesser till Baltikum har Runway möjlighet att erbjuda professionella bokföringstjänster utförda av högt kvalificerade och motiverade medarbetare med betydliga ostnadsreduktioner, särskilt i jämförelse med bokföringstjänster som utförs i något av de nordiska länderna.

Medarbetarkvalifikationer och flexibilitet

För att kunna bibehålla vår höga standard lägger Runway stor vikt vid vid noggrann testning av medarbetares kvalifikationer och färdigheter. Vidare värderar Runway flexibilitet högt, därför måste alla medarbetare i ett specifikt serviceteam kunna utföra flera olika servicerelaterade uppgifter, så att alla uppgifter kan utföras av flera medlemmar i teamet. Detta gör att vi kan garantera kontinuerligt tillhandahållande av service även om några medlemmar i serviceteamet är frånvarande. Vad gäller frånvaro och bortfall är Runway stolta över att ha en frånvarograd under fem procent. Flera olika motivationsprogram och interna utbildningsprogram gör det möjligt för Runways medarbetare att omkvalificera sig för olika positioner utan att behöva gå ytterligare kurser efter arbetstid. Därmed säkrar vi lägre bortfall och starkare långsiktig lojalitet.

 

Kontakta oss för erbjudanden med kostnadseffektiva lösningar

särskilt utformade för ditt företags behov.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp