För medier

Med omfattande erfarenhet inom outsourcing,  brett utbud av tjänster och flera nordiska, västeuropeiska och multinationella kunder är Runway den största och snabbast växande aktören inom BPO-tjänster i Baltikum. Vi erbjuder flerspråkig multi-tower nearshoring service från nio kontor i sex europeiska länder.
Upp