Inled ett BPO-samarbete

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.

  • Genomförande av implementeringsplanen
  • Fullgörande av checklistan
  • Start

GENOMFÖRANDE AV IMPLEMENTERINGSPLANEN

Det slutliga steget i att inleda ett samarbete är det faktiska genomförandet av implementeringsplanen och uppföljning av de uppsatta tidslinjerna för att säkerställa att alla överenskomna milstolpar är uppnådda. Rekrytering och utbildning av medarbetare påbörjas, arbetsplatser och IT-infrastruktur förbereds och alla nödvändiga säkerhetsåtgärder implementeras, strikt i enlighet med de riktlinjer som satts upp i implementeringsplanen och checklistan.

 

FULLGÖRANDE AV CHECKLISTAN

Under förberedelseprocessen bockas punkterna som listats i checklistan av en efter en och klienten mottar regelbundna rapporter gällande statusen på varje punkt. Klienten hålls vidare uppdaterad om rekryteringsprocessen och har möjlighet att kontakta varje medarbetare som ska tillhandahålla tjänsten för att kunna kontrollera deras språkkunskaper eller kvalifikationer samt erbjuda ytterligare utbildning om nödvändigt eller önskat.

 

START

Så fort 90 % av checklistan fullgjorts påbörjas tillhandahållandet av tjänsten. Klienten mottar rapporter gällande överenskommen KPI och vi börjar övervaka servicen för att kunna garantera att den följer alla kvalitetskrav och KPI.

 

Kontakta oss för att inleda ett samarbete byggt på ömsesidigt förtroende

och ärlighet, med full transparens och utmärkt servicekvalitet.

Bästa möjliga läge för nearshoring tjänster för:

Norge Finland Sverige Danmark
Upp