Inled ett BPO-samarbete

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.

  • Diskussioner gällande samarbetsavtal
  • Diskussioner gällande mängd och nivå på tjänsterna
  • Diskussioner om villkor för eventuell skalning av avtalen

DISKUSSIONER GÄLLANDE SAMARBETSAVTAL

Så snart klientens behov och önskemål har klargjorts och definierats kan förhandlingar kring hur samarbetsavtalet ska se ut påbörjas. I det här stadiet involveras även ledningen på VD-nivå i processen, då det erbjudande om samarbetsavtal Runway tagit fram presenteras för klienten med syfte att diskutera villkoren på en partner-till-partner-grund. Dessa diskussioner rör sig kring flera aspekter gällande hur de önskade BPO-tjänsterna skall tillhandahållas, hur serviceteamen ska rekryteras och förberedas för jobbet och hur tidigare definierade mål för KPI ska nås. De ämnen som diskuteras i den här fasen inkluderar nödvändig storlek på teamet och kvalifikationskrav på medarbetarna, vilken teknologi som krävs, förväntade KPI-mål samt övriga servicekrav och medarbetarrelaterade ämnen, inklusive förväntad personalomsättning och särskilda motivationsprogram för medarbetarna i klientens serviceteam.

 

DISKUSSIONER GÄLLANDE MÄNGD OCH NIVÅ PÅ TJÄNSTERNA

Då Runways BPO-tjänster skräddarsys för varje klient innefattar många av våra tjänster ytterligare deltjänster och kvalitetssäkransprocesser, vilka kan inkluderas i samarbetsavtalet om det bedöms nödvändigt av klienten. Dessa ytterligare tjänster och processer inkluderar användandet av särskilda plattformar, tillhandahållande av särskilda utbildningar för medarbetare samt övriga processer som behöver införlivas i outsourcingtjänsterna. Om klienten är osäker på den bästa arbetsgången kan vi rekommendera den lösning som bäst passar klientens övergripande mål, oavsett om dessa är kostnadsreduktion, utmärkt servicekvalitet, förbättrad processeffektivitet eller andra mål klienten sätter upp.

Deltjänster och kvalitetssäkransprocesser

De ytterligare BPO-tjänster som kan införlivas i samarbetsavtalen innefattar flera olika deltjänster och kvalitetssäkransprocesser som bedöms nödvändiga av klienten. Dessa kan exempelvis bestå av dubbelkoll av hanterade uppgifter och information, utveckling av nya plattformar/mjukvara som behövs för outsourcingtjänsterna, tillhandahållande av särskilda utbildningar i hur man hanterar akuta situationer samt undersökningar av nöjdhet hos slutkund och andra specifika önskemål klienten har. Gällande kvalitetssäkransprocesser kan vi också erbjuda beräkningar för kvalitetsgarantier och kvalitetsövervakning utförda av separata team. Utöver detta kan vi också erbjuda flera olika säkerhetsåtgärder för datahantering, språkkunskapsgarantier för våra medarbetare, särskilda arbetsvillkor för klientens serviceteam och även involvera klienten i kontroll och verifikation av deras serviceteams kvalifikationer och språkkunskaper.

 

VILLKOR FÖR SKALNING

Utöver att vi tillhandahåller unika servicepaket, speciellt utformade i enlighet med våra klienters behov och önskemål, har våra klienter också möjlighet att välja de deltjänster och kvalitetssäkransprocesser som bäst passar deras övergripande outsourcingmål. Vidare har klienten också möjlighet att förhandla kring villkoren för uppgradering av outsourcingtjänstens omfattning, i de fall verksamheten växer, eller klienten beslutar att outsourca ytterligare affärsprocesser. Så snart förhandlingarna är klara och båda parter är nöjda kan det tredje steget, framtagandet av juridiska dokument, påbörjas.

 

Kontakta oss för att inleda ett samarbete byggt på ömsesidigt förtroende

och ärlighet, med full transparens och utmärkt servicekvalitet.

Bästa möjliga läge för nearshoring tjänster för:

Norge Finland Sverige Danmark
Upp