Runway BPO värden

Våra kärnvärden är det centrala i vår identitet - de understödjer vår vision, utgör riktlinjer för våra beslut och återspeglar vad vi står för. Att upprätthålla våra värden hjälper oss att lyckas. Det är vad våra klienter uppskattar hos oss, det är vilka vi är och vad vi gör.

Lika möjligheter

Vi arbetar i enlighet med vår likabehandlingsplan och motarbetar alla former av diskriminering baserad på etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder eller etnisk, religiös och politisk tillhörighet. Vi söker ständigt efter utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare genom att tillhandahålla utbildning, feedback, handlingsplaner, utvärderingar och ledarskapsprogram.

Integritet

Vi är öppna och ärliga i allt vårt samarbete med våra klienter och deras kunder, samt med våra egna kollegor internt. Våra moraliska principer lägger grund för den stolthet vi känner inför alla våra åtaganden och stärker vår tro på vad vi gör. Vi strävar ständigt efter ett fläckfritt rykte i vår bransch.

Positiv inställning

Vi har alltid en positiv inställning till varje situation och ser förbättringsområden och utmaningar som möjligheter till ytterligare utveckling och framsteg. Vi utvecklar vår arbetsplats kontinuerligt med siktet på att skapa en trivsam och rolig plats att vara på.

Ansvar

Vi har satt upp höga krav på vår verksamhet som förväntas bli mötta eller överträffas. Vi tar fullt ansvar för varje projekt på företags- och individnivå och garanterar att varje del i processen från början till slut ägnas lika mycket uppmärksamhet och ger resultat av högsta kvalitet. Vi förstår hur vår roll och våra bidrag påverkar ett företags hela framgång och utveckling.

Att ligga i framkant

Vi siktar alltid mot att ligga i framkant i utvecklingen inom samtliga områden i vår bransch.
Vi är stolta över vår innovationskraft, skärpa och motivation, något som kommer av att vi är hängivna vår strävan mot att vara marknadsledande. Vi är uppmärksamma på förändringar i marknaden och strävar efter att vara en proaktiv kraft.

Upp