Våra klienters framgångar talar för oss

Vi strävar efter att erbjuda skräddarsydda BPO-lösningar som förstärker våra klienters företagsprocesser med kostnadseffektiva lösningar och utmärkt servicekvalitet. Med flertalet mycket nöjda klienter låter vi deras framgångssagor tala för sig.

Senaste fallstudier

Storebrand sjukvårdsförsäkringar

Storebrandgruppen, www.storebrand.no , är ledande på den nordiska marknaden inom långsiktigt sparande och försäkringar. Inom försäkringsområdet erbjuder Storebrand sjukvårdsförsäkringar till norska och svenska företag och återförsäljare.

Storebrand/ DKV-Hälsa har avtal med ett flertal sjukhus och kliniker i Sverige och Norge. För att kunna hänvisa kunder till rätt slags sjukvård sköts kommunikationen med kunderna av professionella medarbetare som utvärderar kundens behov och hänvisar dem till passande vårdinrättning.

1 2

European Travel Agency Group

European Travel Agency Group erbjuder bland annat resepaket med all inclusive till bland annat Turkiet, Cypern och Marocko, och även exklusiva resor till Förenade Arabemiraten. För att effektivt kunna nå kundkretsar på särskilt de skandinaviska och holländska marknaderna behövde de hjälp med att sköta bokningar, kundtjänst och därtill relaterade back office-processer på dessa länders respektive språk (muntligt och skriftligt).

1 2

Vad vi förväntade oss:

Runway anlitades 2006 för att bygga upp ett back office med uppgiften att registrera kunder i Sverige och Norge. Uppdraget utökades gradvis och från och med 2011 inkluderar det även uppgifter som kräver medicinsk utbildning, utöver administrativa kunskaper och språkfärdighet.

Vad vi uppnådde:

Runway satte upp back office som önskat, rekryterade kvalificerade medarbetare och utbildade dem, i samarbete med Storebrand, i användandet av Storebrands avancerade registreringssystem. Det tidiga uppdraget var att registrera nya kunder i systemet. Allt eftersom förtroendet och kapaciteten gradvis byggdes upp tillfrågades vi om och tog över fler ansvarsområden från Storebrand. De medarbetare som utför uppdragen nu har medicinsk utbildning och administrativa kunskaper samt talar, läser och skriver norska och/eller svenska.

Ronald Habich, COO på Runway

"Vi har under åren haft ett väldigt givande samarbete med Storebrand/DKV-Hälsa och belönats med en mycket nöjd klient.”

Vad vi förväntade oss:

Runway anlitades för att sköta inkommande och utgående callcentertjänster, flera olika back office-processer och tillhandahålla regelbunden feedback om säljprestationer och andra överenskomna KPI: inkommande callcentertjänster, utgående callcentertjänster, back office-tjänster.

Vad vi uppnådde:

Teamet bestod från början av sju personer, men under åren har uppdragets omfattning vuxit och innefattar nu över 90 medarbetare som tillhandahåller BPO-tjänster till sina klienterer från fyra av Runways kontor; Tallinn, Tartu, Malaga och Vilnius, på sju olika språk; norska, svenska, danska, holländska, finska, italienska och polska. Tack vare framgångarna vårt samarbete innebar kunde European Travel Agency Group expandera och lägga till Finland och Polen till listan över marknader för deras resepaket, medan de anförtrodde även dessa kunder och deras behov av service till Runway.

Ronald Habich, COO på Runway

“Den här fallstudien visar våra möjligheter att skapa de bästa och mest avancerade skräddarsydda lösningarna för våra partners, även om vi befinner oss utomlands.”

Upp