Uppdatering av Runways PCI DSS-anpassning

Galleri
1
February 15, 2016

Vad vi uppnått under 2015

2015 har varit ett hektiskt år för Runway. Företaget har genomgått stora förändringar och samtliga kontor är nu redo att tillhandahålla tjänster helt i enlighet med PCI DSS-standard. Detta gör Runway till en av de största PCI DSS-anpassade aktörerna inom callcenter och backoffice i Baltikum, med utmärkta kunskaper i de skandinaviska språken och möjligheten att erbjuda skräddarsydda outsourcing-lösningar till företag verksamma inom såväl juridik och ekonomi som turism, transport och andra branscher.

PCI DSS-kompatibilitet

För att kunna möta kraven uppställda av PCI DSS har vi genomfört stora förändringar inom flera nyckelområden, vilka påverkar samtliga tjänster våra kontor tillhandahåller. Dessa förändringar innefattar:

Funktionstest (POC) för nätverkssäkerhet

Som en del av vårt arbete mot PCI DSS-kompatibilitet har vi genomgått omfattande och genomgående nätverkstester framtagna för att bedöma säkerhetsnivån på våra inre och yttre nätverk. Den externa leverantören ansvarig för utförandet av dessa funktionstest kom fram till att vår nätverkssäkerhet efterlever samtliga av PCI DSS krav.

Implementering av CISCO nätverksinfrastruktur

Tack vare gott samarbete mellan våra egna och externa Cisco-certifierade specialister har vi flyttat all vår kommunikation och dataöverföring till Cisco nätverksinfrastruktur, vilken använder Dynamic Multipoint Virtual Private Networks (DMWPN) för all dataöverföring, vilket garanterar högre datasäkerhet och mer avancerade datakrypteringsstandarder än vad PCI DSS kräver. Utöver detta har vi, tack vare våra nyligen implementerade Cisco kärnsystem, routrar och switchar, ökat vår servicekapacitet och standardiserat vår infrastruktur och därigenom förbättrat flexibiliteten inom företaget, förenklat integreringsprocesserna mellan våra system och de våra klienter använder samt gjort användandet av våra klienters valda mjukvaror och plattformar inom våra tjänster ännu enklare och säkrare än tidigare.

Förbättring av fysiska säkerhetskoncept

I enlighet med PCI DSS krav är alla våra kontor numera försedda med ytterligare fysiska säkerhetsåtgärder såsom elektroniska säkerhetsbrickor för all personal, vilket hjälper oss att ha uppsikt över alla som kommer in på och lämnar våra kontor samt låter oss begränsa åtkomsten till vissa områden på våra kontor för all personal som inte har tillåtelse.

Förändring av våra medarbetares inställning

Utöver fysiska säkerhetsåtgärder har vi också lagt betydande vikt vid att vänja vår personal vid att använda striktare säkerhetsåtgärder och procedurer genom att tillhandahålla omfattande säkerhetsmanualer och extra säkerhetsträning, något samtliga anställda måste genomgå sedan vi blev PCI DSS-anpassade.

Vad detta innebär för våra klienter

Tjänster med och utan PCI DSS

Det faktum att vi äntligen kan tillhandahålla tjänster fullt kompatibla med PCI DSS-certifieringskraven innebär att vi har möjlighet att möta alla säkerhetskrav som ställs på företag verksamma inom finans och juridik. Vi kommer dessutom fortsätta att tillhandahålla tjänster till klienter som inte behöver uppnå alla PCI DSS krav och inte vill betala de extra kostnader det innebär med PCI DSS-anpassade callcenters, back office och andra tjänster.

Ytterligare säkerhet för alla klienter

Även om de största förändringarna gäller klienter som kräver PCI DSS-anpassade outsourcingtjänster har de förändringar vi implementerade under 2015 förbättrat servicen för samtliga av våra klienter, då förbättringar som fysiska säkerhetsåtgärder och användandet av DMWPN-anslutningar gäller alla Runways tjänster på alla våra kontor. Utöver detta innebär våra satsningar på tids- och resursoptimering på alla nivåer att våra befintliga klienter kan känna sig trygga i att vi vet hur vi bäst styr våra kostnader för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, fortsätta erbjuda kostnadseffektiv service samt erbjuda flexibla tjänster utifrån skräddarsydda outsourcing-lösningar även till nya klienter.

Tags: callcenter

Upp