Robotiserad processautomation (RPA) hos Runway

January 09, 2018

Medan effektivisering och automatisering av tjänsterna med involvering av en bot fortfarande i många branscher ses som en del av framtiden, är det redan verklighet inom branscherna för outsourcing och kundrelationsledningstjänster, och det är en allt mer utbredd tendens inom BPO-branschen i hela Europa. Detta framgår även av intresset som kunderna hos Runway, internationell leverantör av utkontrakterade affärsprocesser, visar för innovationer i automationen av olika processer, i synnerhet nu när en bot har gått med i Runway-teamet – d.v.s. en programvara som genomför arbeten såsom datainmatning och -behandling, dataöverförsel från en dokumentform till en annan form eller databas, eller liknande tekniska funktioner.

Införandet av en sådan bot med programvara hos Runway är en av de viktigaste riktningarna för affärsutvecklingen. Företaget har antagit utmaningen att automatisera processer såväl inom redovisningstjänster som i s.k. back-office tjänster, liksom inom kundtjänst, från databehandling i olika miljöer ända till behandlingen av kundförfrågningar.

“Automationen av processer och olika uppdrag är just nu högst aktuella teman i hela världen, och det är självklart att det även kommer till Lettland och andra länder där Runway-kontoren befinner sig. Projekt som Runway har lanserat visar redan nu att investering i införandet av sådana system ger möjlighet att förbättra affärsprocesser, och de ökar effektiviteten hos företag och deras tjänster. Det är klart att denna vändpunkt inom innovation och teknologi som innebär införandet av nya, automatiserade lösningar, kommer att vara avgörande och påverka affärsmiljön betydligt även i andra branscher, inte enbart på affärsoutsourcing-marknaden, och att den också kommer att främja konkurrensen. De största aktörerna inom BPO och andra branscher har redan länge aktivt funderat på lösningar för automatisering av olika uppdrag. Just denna riktning ska låta sådana länder som Lettland, som har begränsade arbetskraftsresurser, använda sina specialister och deras arbete på ett mycket effektivare sätt, och för företag blir det möjligt att bli konkurrenskraftiga aktörer på den globala marknaden,” berättar Runway-Gruppens styrelseordförande Uldis Priedītis.

Ett av huvudmålen för projektet som Runway har realiserat är att införa och säkerställa automationen av olika processer. I förverkligandet av detta involverades en av de ledande tjänsteleverantörerna i Lettlands privata sektor, IT-företaget MAK IT.

“Framsyntheten och modet hos företaget Runway att införa sina arbetsprocesser på en ny automationsnivå är ett grundläggande bidrag, som kommer att optimera och förbättra tjänsterna och öka effektiviteten hos de levererade tjänsterna. Med hjälp av modern teknologi är det möjligt att påskynda databehandlingsprocesserna och minska antalet fel, och dessutom minska eller undvika helt inblandandet av människor i genomförandet av olika uppdrag, speciellt i rutinmässiga databehandlingsarbeten. Roboten är en programvarukod eller en maskin som utför specifika uppdrag – oftast utan speciell tilläggsintelligens. Förstås är det möjligt att att införa komplicerade algoritmer som kan behandla ett stort antal situationer, som efterliknar beteendet hos människor i genomförandet av konkreta uppdrag. Med varje år som går blir sådana här tekniska möjligheter hos robotar allt större, eftersom teknologi och metoder utvecklas som låter robotar lära sig saker själva (machine-learning) och fatta självständiga beslut (artificial intelligence),” förklarar direktören på MAK IT, Arvis Zeile.

En specialiserad bot garanterar en automatiserad datainförselsprocess från PDF-filar till ett web-baserat system. Införandet av robotisering i en viss avdelning har ökat arbetsproduktiviteten med 30% och minskat tiden för mänsklig inblandning i utförandet av kunduppdrag ungefär trefaldigt. Med tanke på den ovannämnda effektivitetsökningen planerar vi att återbetala investeringarna till införandet av automatisering på minde än ett år, något som återigen bekräftar att införandet av sådana automatiserade lösningar kommer att påverka företagets konkurrenskraft avsevärt.

UPB är ett av de största och mest teknologiskt innovativa industrigrupperna i de baltiska länderna och förstår de verkliga fördelarna med automation i olika affärsprocesser. Reala fördelar från automatiseringen av olika affärsprocesser urskiljer ett av de största och mest tekniskt innovativa industrigrupper i Baltikum. Företaget är verksamt inom bygg-, projekterings-, tillverknings- och energibranschen, och de jobbar aktivt i digitaliseringsriktningen. De senaste åren har de redan infört flera innovativa automationslösningar som effektiviserar tillverkningen.

"Genom att målmedvetet utveckla företagets digitala infrastruktur har UPB samlat en betydande erfarenhet inom införandet av digital teknologi och övertygats om dess kritiska påverkan på produktiviteten. Eftersom UPB-projekt vanligtvis är tekniskt komplicerade, t.ex. på byggplatsen av en hel, medelstor ram till en byggnad finns nästan 25 000 olika byggnadsenheter, och i förverkligandet av projektet samarbetar ca 15 strukturenheter. För att realisera dem framgångsrikt bör UPBs affärsenheter behandla en mycket stor mängd uppgifter. De operativa besluten måste vara optimala, och därför bör man ofta i detta beslutsfattande beakta fler faktorer än medarbetaren kan behandla utan teknologisk hjälp. Genom att genomtänkt integrera affärsenheter och partnerföretag i ett enat digitalt ekosystem har företaget lyckats nå en ökning av omsättningen på 36% på ett år, utan att i betydande grad öka mängden fysiska tillverkningsresurser. Därtill har vi tillhandahållit fullfjädrad analytik i realtid samt utvecklat olika automationsalgoritmer till standardiserade processer. Eftersom många av de nya teknologierna utvecklas i geometrisk progression, finns det en ökad risk att företag inte tar del av denna industriella transformation och därmed snabbt förlorar sin konkurrenskraft på marknaden," betonar direktören för utvecklingsprojekt på UPB, Artūrs Seilis.

Representanterna för de ovannämnda organisationerna är ense om att rädslan för att förlora arbetsplatser är mer emotionell än rationell.. Uldis Priedītis tycker att en automatiserad process snarare skapar nya arbetsplatser med högt mervärde.T.ex. kommer man i takt med införandet av bottar att behöva operatörer för dem, d.v.s. affärsprocessövervakare, som kontrollerar bottarnas verksamheten. Sådana yrken kommer att vara mycket efterfrågade och bra avlönade, och för dem borde man anpassa utbildningsprogram redan nu. Samtidigt kommer det att främja företagens horisontella karriärer, där de befintliga medarbetarna kommer att kunna byta specialisering genom att förbättra sina kvalifikationer.Samtidigt kommer det att främja horisontella karriärer, där de befintliga medarbetarna kommer att kunna ändra sin specialisering genom att höja sin kvalifikation.

Tags:

Upp